Onze referenties

Diverse gastcolleges

Zero Direct Emission Transport – Ontwikkeling Roadmap LowEmissionMobility.Brussels

Opdrachtgever Brussel Leefmilieu

Diverse opleidingen over bedrijfsmobiliteit voor werknemers

Opdrachtgever ACV Metea, ACV Puls

Opmaak Mobiliteitsvisie 2030 voor stad Sint-Truiden

Opdrachtgever Sint-Truiden

Strategische studie autonoom rijden

Opdrachtgever De Lijn

Technologieën voor het beheer van data en elektrische laadpalen

Opdrachtgever Centrum voor informaticabeheer

Begeleiding bij het implementeren van deelwagens en deelfietsen

Opdrachtgever Stad Geel

Agentschap Brussel Net: Vergroening van de vloot

Opdrachtgever Brussel Leefmilieu

Raamovereenkomst kennisbank Fietsberaad Vlaanderen

Opdrachtgever Fietsberaad Vlaanderen

Ondersteuning bij het opstellen van een bestek voor laadinfrastructuur

Opdrachtgever Agentschap Facilitair Bedrijf

Begeleiding bij de uitrol van oplaadinfrastructuur voor klanten

Opdrachtgever Maasmechelen Village

Studie vergroening utilitair voertuigenpark

Opdrachtgever Elia Group

Begeleiding bij uitrol laadinfrastructuur

Opdrachtgever Christelijke Mutualiteit Limburg

Statengeneraal Verkeersveiligheid

Opdrachtgever VIAS Institute

Frontrunner in elektrificatie van kantoor- en logistieke sites

Opdrachtgever Intervest

Thuis- en telewerk post-covid: kansen voor een meer duurzame mobiliteit

Opdrachtgever VIAS Institute

Verhuizen voor een betere mobiliteit

Opdrachtgever BAM Interbuild

Begeleiden en uitwerken mobiliteitsbeleid

Opdrachtgever UHasselt

Begeleiding bij laadinfrastructuur

Opdrachtgever Multiobus

Ondersteuning systematiek en bestekken voor hard- en software van laadinfra

Opdrachtgever De Lijn

Begeleiding bij elektrificatie en uitrol laadinfrastructuur op Terhills site

Opdrachtgever LRM Group

Beleidsvisie zero emissie mobiliteit

Opdrachtgever Stad Leuven

Veiligheid op kruispunten – detectie van bijna-ongevallen en adviezen voor structurele verbetering

Opdrachtgever Heusden-Zolder

VVR Limburg: Vervoer op Maat

Opdrachtgever Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken

EV-atlas

Opdrachtgever The New Drive

Coördinator gebiedsgericht geïntegreerd strategisch project Kolenspoor

Opdrachtgever Provincie Limburg

Projectcoördinatie MaaS-ecosystemen

Opdrachtgever Stad Leuven

Vervoerregio Mechelen

Opdrachtgever Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit & Openbare werken

Vervoerregio Limburg

Opdrachtgever Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit & Openbare werken

Verkenning Laadinfrastructuur & elektrisch rijden

Opdrachtgever D'Ieteren

Slimme Schakels 1.0 en 2.0

Opdrachtgever Slim naar Antwerpen, Stad Antwerpen

Fietsparkeren voor Steekplatform Voorkempen

Opdrachtgever IGEAN

Ondersteuning kwaliteitskamer duurzame mobiliteit

Opdrachtgever Vlaamse Overheid, Departement mobiliteit & openbare werken

Werkgeversaanpak – Slim naar Antwerpen

Opdrachtgever Slim naar Antwerpen, Stad Antwerpen

Vlaamse Beleidsvisie Mobipunten

Opdrachtgever Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit & Openbare Werken

Vergroening wagenpark

Opdrachtgever Gemeente Lummen

Routeplan 2030 – Vervoerregio Antwerpen

Opdrachtgever Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken

Uitwerken vergunningenmodel oplaadinfrastructuur

Opdrachtgever Stad Leuven

Ondersteuning van de werking van de proefvervoerregio Aalst & Mechelen

Opdrachtgever Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken

Projectoproep MaaS

Opdrachtgever Stad Antwerpen

Bewaakte fietsparkeervoorzieningen aan Mobiliteitsknooppunten

Opdrachtgever Fietsberaad Vlaanderen

Begeleiding projectoproepen BENEFIC

Opdrachtgever Vlaamse Overheid, Departement Omgeving

TCO tool en webapplicatie

Opdrachtgever Vlaamse Overheid, Departement Omgeving

Marktplaats voor Mobiliteit

Opdrachtgever Stad Antwerpen

Visie Deelfietsen

Opdrachtgever Provincie Gelderland, Vervoerregio Amsterdam

Procesbegeleiding deelfietsen in Amsterdam

Opdrachtgever Stad Amsterdam

Critical MaaS Experience Antwerpen

Opdrachtgever MaestroMobile

Beleidskader fietsdelen

Opdrachtgever Fietsberaad Vlaanderen & Fietsberaad Nederland

Opmaak vervoersbehoefte- en vervangingsplan

Opdrachtgever Vlaamse Overheid, Agentschap Natuur en Bos

Lampiris 100% elektrisch

Opdrachtgever Lampiris

Advies en opmaak bestek voor oplaadinfrastructuur

Opdrachtgever Brussel Mobiliteit

Mobiliteitsvisie 2020 voor de Corda Campus

Opdrachtgever Procos

Platform Elektrische Bedrijfswagens, PEB

Opdrachtgever Traxio

Bewaakt fietsparkeren

Opdrachtgever Fietsberaad Vlaanderen

Begeleiding bestek oplaadinfrastructuur Jessa Ziekenhuis

Opdrachtgever Jessa Ziekenhuis

Voor Netwerkorganisaties