Onze referenties

Strategische studie autonoom rijden

Opdrachtgever De Lijn

Advies op het gebied van technologieën voor het beheer van gegevens en elektrische laadpalen

Opdrachtgever Centrum voor informaticabeheer

Begeleiding bij het implementeren van deelwagens en deelfietsen voor de stad Geel

Opdrachtgever Stad Geel

Agentschap Brussel Net: Vergroening van de vloot

Opdrachtgever Brussel Leefmilieu

Werkgeversaanpak Slim naar Antwerpen

Opdrachtgever Slim naar Antwerpen

Raamovereenkomst kennisbank Fietsberaad Vlaanderen

Opdrachtgever Fietsberaad Vlaanderen

Ondersteuning bij het opstellen van een bestek voor laadinfrastructuur

Opdrachtgever Agentschap Facilitair Bedrijf

Begeleiding Maasmechelen Village bij de uitrol van oplaadinfrastructuur voor EVs

Opdrachtgever Maasmechelen Village

Studie vergroening utilitair voertuigenpark Elia Group

Opdrachtgever Elia Group

Begeleiding van 3 projectoproepen én ondersteuning in de beoordeling van de rapportering van de projecten

Opdrachtgever Departement Mobiliteit en Openbare Werken

Begeleiding CM Limburg bij de uitrol van laadinfrastructuur voor EVs in het nieuwe kantoorgebouw te Hasselt

Opdrachtgever Christelijke Mutualiteit Limburg

Samen bouwen aan de verkeersveiligheid van morgen

Opdrachtgever VIAS Institute

Intervest Offices & Warehouses als frontrunner in elektrificatie van kantoor- en logistieke sites

Opdrachtgever Intervest

Thuis- en telewerk post-covid: kansen voor een meer duurzame mobiliteit

Opdrachtgever VIAS Institute

BAM Interbuild verhuist naar een betere mobiliteit

Opdrachtgever BAM Interbuild

Mobiliteitsbeleid UHasselt

Opdrachtgever UHasselt

Multiobus goes electric!

Opdrachtgever Multiobus

Functioneel analist e-bussystemen – deskundige beheer & innovatie stelplaatsen

Opdrachtgever De Lijn

Ontwikkeling van de Roadmap 1.0 naar zero emissie transport 2030

Opdrachtgever Brussel Leefmilieu

Begeleiding bij elektrificatie van het wagenpark en uitrolplan laadinfrastructuur op Terhills site

Opdrachtgever LRM Group

Beleidsvisie zero emissie mobiliteit stad Leuven

Opdrachtgever Stad Leuven

Webinar: Veiligheid op kruispunten – detectie van bijna-ongevallen en adviezen voor structurele verbetering

VVR Limburg: Vervoer op Maat

Opdrachtgever Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken

EV-atlas

Coördinator gebiedsgericht geïntegreerd strategisch project Kolenspoor

Opdrachtgever Provincie Limburg

Projectcoördinatie VLAIO City of Things project – MoDI

Opdrachtgever Stad Leuven

Vervoerregio Limburg

Opdrachtgever Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit & Openbare werken

Marktplaats Mobiliteit & Minder-hinderaanpak

Opdrachtgever Slim naar Antwerpen, Stad Antwerpen

Verkenning Laadinfrastructuur & elektrisch rijden – D’Ieteren

Opdrachtgever D'Ieteren

Odot – laadinfrascan

Opdrachtgever Odot

Energiestrategie VCB – local energy communities

Opdrachtgever Vlaamse Confederatie Bouw (VCB)

Slimme Schakels 2.0

Opdrachtgever Slim naar Antwerpen, Stad Antwerpen

Warmtenet Eeklo

Opdrachtgever Veolia & Ecopower

Fietsparkeren voor Steekplatform Voorkempen

Opdrachtgever IGEAN

Ondersteuning kwaliteitskamer duurzame mobiliteit

Opdrachtgever Vlaamse Overheid, Departement mobiliteit & openbare werken

Werkgeversaanpak – Slim naar Antwerpen

Opdrachtgever Slim naar Antwerpen, Stad Antwerpen

Vlaamse Beleidsvisie Mobipunten

Opdrachtgever Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit & Openbare Werken

Vergroening wagenpark gemeente Lummen

Opdrachtgever Gemeente Lummen

Beleidskader fietsdelen voor Fietsberaad Nederland

Opdrachtgever Fietsberaad Nederland

Routeplan 2030 – Vervoerregio Antwerpen

Opdrachtgever Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken

Uitwerken vergunningenmodel oplaadinfrastructuur in de stad Leuven

Opdrachtgever Stad Leuven

Inhoudelijke en organisatorische ondersteuning van de werking van de vervoerregio – Aalst & Mechelen

Opdrachtgever Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken

Slimme Schakels – Stad Antwerpen

Opdrachtgever Slim naar Antwerpen, Stad Antwerpen

Projectoproep MaaS 2019

Opdrachtgever Stad Antwerpen

Fietsparkeervoorzieningen aan Mobiliteitsknooppunten

Opdrachtgever Fietsberaad Vlaanderen

Begeleiding projectoproepen BENEFIC

Opdrachtgever Vlaamse Overheid, Departement Omgeving

TCO tool en webapplicatie

Opdrachtgever Vlaamse Overheid, Departement Omgeving

Marktplaats voor Mobiliteit

Opdrachtgever Stad Antwerpen

Visie Deelfietsen Vervoerregio Amsterdam

Opdrachtgever Regio Amsterdam

Visie Deelfietsen Gelderland

Opdrachtgever Provincie Gelderhand

Procesbegeleiding deelfietsen in Amsterdam

Opdrachtgever Stad Amsterdam

Critical MaaS Experience Antwerpen

Opdrachtgever MaestroMobile

Beleidskader fietsdelen voor Fietsberaad Vlaanderen

Opdrachtgever Fietsberaad Vlaanderen

Opmaak vervoersbehoefte- en vervangingsplan Agentschap Natuur en Bos

Opdrachtgever Vlaamse Overheid, Agentschap Natuur en Bos

Lampiris 100% elektrisch in 2021

Opdrachtgever Lampiris

Beleidsmatig en technisch advies over oplaadinfrastructuur voor stekkervoertuigen bij de Vlaamse overheid

Opdrachtgever Het Facilitair Bedrijf

Advies en opmaak bestek voor oplaadinfrastructuur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Opdrachtgever Brussel Mobiliteit

Maandelijks rapport EV-statistieken

Opdrachtgever The New Drive

Mobiliteitsvisie 2020, Corda Campus (2017)

Opdrachtgever Procos

Platform Elektrische Bedrijfswagens, PEB (2017)

Opdrachtgever Traxio

Kopgroep huur- en deelfiets-initiatieven NL (2017)

Opdrachtgever Tour de Force

Bewaakt fietsparkeren (2017)

Opdrachtgever Fietsberaad Vlaanderen

Begeleiding uitrol oplaadinfrastructuur Stad Leuven (2017)

Opdrachtgever Stad Leuven

Begeleiding bestek oplaadinfrastructuur Jessa Ziekenhuis (2016)

Opdrachtgever Jessa Ziekenhuis

Gids elektrisch rijden voor lokale overheden (2016)

Opdrachtgever Departement Leefmilieu, Natuur & Energie (LNE)

Voor Netwerkorganisaties