Technologieën voor het beheer van data en elektrische laadpalen

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wilde tegen 2035 11.000 elektrische laadpalen installeren op het openbaar domein via concessies aan gespecialiseerde leveranciers. De eerste fase gebeurde via de publicatie in september 2021 van een lastenboek van Sibelga met het oog op de concessie van 200 elektrische laadpalen die beschouwd kunnen worden als Proof of Concept (PoC). Daarna zouden verschillende bijkomende lastenboeken gepubliceerd worden in 2022 en 2023 met het oog op de verdere uitrol van elektrische laadpalen.

Het Brussels gewest wenste te beschikken over een platform waarmee deze publieke laadpalen en laadpalen in private en semi-openbare ruimte (bv. openbare parkeergarages, supermarktparkings, etc) beheerd konden worden net zoals de gegevens die op deze laadpalen betrekking hebben. De verwachtingen inzake databeheer en beheer van laadpalen en monitoring op afstand werden gedefinieerd door de opdrachtgever in het document: Brussel Hoofdstad – visie op de uitrol van een oplaadstructuur voor elektrische voertuigen.

The New Drive heeft bij de uitvoering van deze opdracht de volgende leverbaarheden uitgevoerd:

  1. Vergelijking van beste praktijken en innovatie oplossingen in binnen- en buitenland op het vlak van platformen van gegevensbeheer en van laadpalenbeheer;
  2. Wijzigings- of optimalisatievoorstellen in het lastenboek van Sibelga betreffende de concessie van 200 laadpalen;
  3. Organiseren van workshops met Sibelga, Leefmilieu Brussel, Brussel Mobiliteit en het CIBG om gezamenlijk de functionaliteiten te bepalen van het toekomstig beheersplatform voor gegevens en laadpalen;
  4. Functionele vereisten opstellen gericht het opzetten, configureren en onderhouden van een platform van laadpalen- en gegevensbeheer.

Spreekt deze case jou aan?

Neem contact op met Johan

Voor Netwerkorganisaties