Disclaimer

E-mail

De inhoud van e-mails afkomstig van The New Drive, met eventuele bijlagen, is alleen bestemd voor de persoon of organisatie aan wie hij gericht is en, in voorkomend geval, alleen voor het daarin opgegeven doel of gebruik. Hij kan vertrouwelijke informatie bevatten en/of persoonlijke standpunten die niet noodzakelijk met die van The New Drive stroken. Elk gebruik van deze informatie (zoals bewerken, doorsturen, geheel of gedeeltelijk reproduceren of verspreiden in welke vorm ook) door anderen dan de geadresseerde, is niet toegestaan.

Indien u per vergissing een e-mail van The New Drive ontvangt, vragen wij dat te melden en de e-mail te wissen. U kan dit melden op volgend e-mail adres info@thenewdrive.be.

The New Drive doet al het mogelijke om virussen in haar e-mailberichten te vermijden. Indien desondanks een vanuit The New Drive verstuurde e-mail wel een virus of schadelijke bijlage bevat, kan The New Drive niet verantwoordelijk gesteld worden. Dit geldt ook voor schade veroorzaakt door onrechtmatig gebruik van e-mailadressen en schade door vertraagde aflevering of het verloren gaan van e-mails (zowel geheel als gedeeltelijk).

Website en Privacy beleid

Deze disclaimer heeft betrekking op de website van The New Drive (https://www.thenewdrive.be/). U mag de informatie op de website van The New Drive gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze tekst gesteld worden. Deze voorwaarden kunnen op elk moment wijzigen.

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, afbeeldingen en andere items op de website van The New Drive worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van The New Drive verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privé-gebruik.

Aansprakelijkheid van The New Drive

The New Drive streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de websites toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan The New Drive hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Privacy-beleid

The New Drive respecteert uw privacy. U kunt de website van The New Drive vrij bezoeken en daarbij informatie raadplegen over onze onderneming, projecten en diensten, zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken. Alleen als u klant wordt of als u zich wilt abonneren op onze nieuwsbrieven en mailinglijsten, moet u uw persoonsgegevens meedelen. Telkens als u persoonlijke informatie verstrekt, zal The New Drive ze behandelen in overeenstemming met het hier beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

Vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens die The New Drive verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door personen in dienst van The New Drive, die deze informatie nodig hebben voor de uitoefening van hun functie. De informatie wordt louter voor interne doeleinden verwerkt en niet doorgegevens aan derden ( behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten).

Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Overeenkomstig de Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens dd. 05.09.2018 hebt u het recht op inzage, aanpassing en verwijdering van uw gegevens en dit op uw eerste verzoek. Contacteer info@thenewdrive.be indien u inzage wil of voor meer info over ons privacybeleid.

Statistieken

Bij elk bezoek aan een website worden gegevens over de bezoekers bijgehouden via Google Analytics ( of andere 3rd party web statistics software). De informatie die door Google bewaard wordt is de volgende: de bezochte pagina’s, besturingssysteem, schermresolutie, geolocatie, browserversie, zoekwoorden of links waarmee de bezoeker op onze website terechtkwam, Google Ad campagnes, enzovoorts. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de website nog beter af te stemmen op uw behoeftes, om bepaalde trends, acties en campagnes te analyseren, om de site te onderhouden en om algemene demografische informatie te verzamelen.

Wij werken onder meer samen met

Voor Netwerkorganisaties