Begeleiding bij de uitrol van oplaadinfrastructuur voor klanten

Als toonaangevend shoppingcenter met ruime parking krijgt Maasmechelen Village meer en meer vragen van klanten en partners naar de aanwezigheid van de laadpalen voor EVs. De huidige 2 laadpalen voldoen niet meer aan het groeiend aandeel van EVs in de vloot.

Maasmechelen Village contacteerde The New Drive voor advies en begeleiding hierbij. Binnen dit partnership werden diverse deelopdrachten uitgevoerd:

  • Uitwerken van een aanvraagdossier voor de subsidieoproep voor semi publieke laadinfrastructuur vanuit het Departement MOW

The New Drive heeft de lead genomen in de uitwerking van een subsidiedossier voor CPT-projectoproep van 2021. Er werd gestart met een toelichting van de voorwaarden van de oproep aan Maasmechelen Village. Na het bepalen van de strategie nam The New Drive de pen vast om een dossier uit te werken. Vervolgens werd dit besproken en finaal afgestemd met Maasmechelen Village. Het resultaat is dat het project werd goedgekeurd door het Departement MOW en dat Maasmechelen Village CPT-subsidies zal ontvangen voor de uitrol van de laadinfrastructuur op de parking.

  • Analyseren van de strategisch-tactische vraagstukken

Via een co-creatie workshop werden de strategisch-tactische vraagstukken aan Maasmechelen Village toegelicht en besproken, om vervolgens een aantal gefundeerde keuzes te maken.

  • Uitwerken van een business case voor laadinfrastructuur

In deze deelopdracht werden aan de hand van prognoses van laadsessies inzichtelijk gemaakt wat de business case – en hiermee het rendement – is van laadpalen op de parking van Maasmechelen Village. Er werd o.a. gewerkt met verschillende scenario’s, zowel voor de kosten- als batenkant. Zo werden er bijvoorbeeld gevoeligheidsanalyses doorgerekend o.b.v. verschillende laadtarieven.

  • Voorbereiden, lanceren en beoordelen van een Request for Proposal (RfP) voor laadinfrastructuur

Voor het RfP-traject van de laadinfrastructuur heeft The New Drive een ontzorgende rol opgenomen door de pen vast te houden van de RfP en Maasmechelen Village eerder te betrekken als klankbord. Dit zowel in de voorbereidingsfase van het RfP-traject als bij de beoordeling van de offertes. The New Drive werkte een objectieve offertevergelijking uit en stond Maasmechelen Village bij in de onderhandelingsgesprekken met de 4 best gerangschikte kandidaten.

  • Onafhankelijke elektrotechnisch check van de offertes van de 2 overgebleven kandidaten / CPOs – i.s.m. met Creteq

Alvorens een finale keuze te maken voor de CPO waarmee Maasmechelen Village een partnership wil aangaan, werd een onafhankelijke technische check uitgevoerd van de 2 overgebleven kandidaten. Deze onafhankelijke elektrotechnische check en de prijsvergelijking werd uiteindelijk gebruikt om een CPO te selecteren voor de levering, installatie en exploitatie van de laadinfrastructuur op de parking van Maasmechelen Village.

  • Inhoudelijke ondersteuning bij de compliance “EV Charging – Interim Standard”

Maasmechelen Village maakt onderdeel uit van The Bicester Collection. Vanuit deze organisatie werd een ‘Electric Vehicle Charging – Interim Standard’ gepubliceerd, met o.a. richtlijnen waaraan alle bestemmingen in Europa en China moeten voldoen (dus ook Maasmechelen Village moet hieraan voldoen). The New Drive begeleidde Maasmechelen Village in de opmaak van de verantwoordende nota, waarbij werd aangetoond dat Maasmechelen Village zal voldoen aan het gevraagde.

Spreekt deze case jou aan?

Neem contact op met Dries

Voor Netwerkorganisaties