Fysieke bereikbaarheid, groene mobiliteit en energietransitie als beleidsmaker

Schakel ons in als complementaire, onafhankelijke partner voor fysieke bereikbaarheid, groene mobiliteit en energietransitie. We vullen jullie expertise naadloos aan.

Beleid voor vandaag én morgen

Als overheid willen jullie een leidende rol opnemen in fysieke bereikbaarheid, groene mobiliteit en energietransitie. Daarbij treffen jullie een complex ecosysteem van nieuwe oplossingen, technologieën, partners, belangen en drempels aan.

Uiteraard hebben jullie inhoudelijke specialisten, maar zelfs zij missen de tijd om bij te blijven met alle trends en inzichten.

Schakel ons in als complementaire, onafhankelijke partner

We vullen jullie interne expertise aan en kunnen inschatten wat haalbaar is door ons zicht op de diverse actoren en het totale speelveld. Die inzichten vertalen we samen o.a. naar: 

  • Een plan met haalbare maatregelen, vastgelegd in een beleidsvisie, verkenning, beleidsaanbevelingen e.d. Houd rekening met wat er vandaag is en wat morgen kan. 
  • Een aanbestedingsproces om de juiste partner te selecteren, met o.m. een marktbenaderingsstrategie zoals de marktplaats voor MaaS-technologieën, beslissingscriteria, een programma van eisen, bestekken e.d.
  • Een projectoproep waarbij wij in jullie opdracht beleidsdoelstellingen vertalen naar subsidieprojecten en toetsen of kandidaten daaraan voldoen, zoals bijv. voor www.benefic.be.  
  • Participatie en omgevingsmanagement. We tekenen de participatiestrategie uit en ontwerpen participatieprocessen a.d.h.v. verschillende methoden en technieken.
  • Concrete, onderbouwde tools voor burgers, lokale overheden en andere stakeholders, zoals bijvoorbeeld een mobiscan of TCO-tool.
  • Detachering en projectmanagement. We voeren plannen uit en werken als (al dan niet gedetacheerde) projectmanagers aan de voorbereiding en realisatie van jullie projecten.
  • Opleidingen op maat waarmee we zorgen voor sensibilisering, kennisoverdracht en verdieping in de logica van ontwikkelde processen en oplossingen.

De bonus? Wij zijn internationaal verankerd met een zusterbedrijf in Nederland. We brengen dus best practices mee uit andere landen.

Een greep uit onze trajecten

Hieronder staan enkele veel voorkomende uitdagingen van onze klanten. Zit jullie uitdaging er niet tussen? Wellicht zijn we die al eerder aangegaan. Geef ons een seintje en vertel ons wat jullie willen bereiken. We denken graag al met jullie mee en nemen jullie mee in onze ervaringen.

Wij werken onder meer samen met

Voor Netwerkorganisaties