Fietsbeleid en fietsoplossingen

Fietsbeleid: de bomen en het bos

Streven jullie naar een groen mobiliteitsbeleid voor veilige, vlotte verplaatsingen, bijvoorbeeld via het STOP-principe (Stappen > Trappen (fiets) > Openbaar vervoer > Personenwagens)? Dan past een fietsbeleid daar zeker in, maar:

 • Er zijn enorm veel fietsoplossingen en er komen er dagelijks bij. Zelfs als mobiliteitsambtenaar of beleidsmaker zie je door de bomen het bos niet meer.
 • Hoe vermijd je dat jullie het warm water opnieuw uitvinden, verkeerde keuzes maken en voor (dure) oplossingen gaan die niet werken voor jullie gemeente?

Stel jullie even voor:

 • Jullie hebben een helder zicht op de mogelijke opties en hun consequenties, als basis voor een onderbouwd fietsbeleid binnen jullie gemeente.
 • Jullie beschikken over een fietsbeleidsplan met draagvlak bij de stakeholders dankzij doordachte investeringen in gedragsverandering en infrastructuur die zal worden gebruikt.
 • Jullie krijgen ondersteuning waar nodig bij de uitvoering, bijv. via een rekentool voor investeringen, hulp bij aanbestedingen of een kwaliteitscheck van infrastructuur. 

Hoe we samen die resultaten bereiken?

Met een traject dat we 100% afstemmen op jullie én de eindgebruiker.

Zo gaan we te werk:

Eerst maken we jullie uitdaging glashelder: we kijken waar jullie nu staan op vlak van fietsbeleid en -infrastructuur en wat jullie willen bereiken.

Daarna stellen we jullie een waaier aan opties voor en leggen we samen keuzecriteria vast, zodat jullie zelf de juiste keuzes kunnen (blijven) maken. Enkele voorbeelden van fietsoplossingen:

 • Een vlotte en veilige fietsroute (o.a. fietssnelwegen en kwaliteitscontrole vanuit veiligheidsoogpunt, ook op bedrijventerreinen)
 • Fietsparkeeroplossingen zoals aantal fietsparkeerplekken, type, kwaliteit en beveiliging van fietsparkeren, locatie op een mobipunt of in de kern, …
 • Beschikbaar stellen van fietsen via:
  • Fietslease (voor werknemers van een gemeente of organisatie): inbedding in het ruimere mobiliteitsbeleid, afstemming met o.a. HR en sociaal secretariaat, opmaak en screening van fietspolicy, advies bij partnerkeuze enz.
  • Fietsdelen: eerst bekijken we samen welk mobiliteitsprobleem jullie willen oplossen en hoe dit past binnen het ruimere beleid. Pas daarna zoeken we het meest geschikte systeem, de beste locatie etc. Tot slot doen we een kwaliteitscheck van de mogelijke opties.

Als jullie dat willen, stellen we samen een plan van aanpak op en begeleiden we jullie bij de uitvoering ervan.

Participatie: steeds inbegrepen

België schoner maken doen jullie niet alleen. We zetten in op participatie van stakeholders: overheden, het bedrijfsleven, middenveld en burgers. We brengen die stakeholders in kaart, en zorgen ervoor dat de juiste mensen aan boord komen en blijven. We staan borg voor een uitgekiend en enthousiasmerend proces en geven antwoord op vragen over jullie:

 1. Strategie

  Waar biedt participatie een meerwaarde? Waarom en met wie zetten we in op participatie? Hoe een veranderingsproces aanpakken?

 2. Procesarchitectuur en begeleiding

  Welke methodieken en werkvormen (online/offline) zijn het meest geschikt? Naast het uittekenen van het participatieplan, kan je op ons ook beroep doen om de participatiemomenten te begeleiden.

 3. Communicatie

  Met welk communicatieplan bereiken jullie stakeholders? Hoe terugkoppelen over de resultaten, zodanig dat het draagvlak behouden blijft?

Ook denken we na over de juiste governance. Hoe overleggen en beslissen we? Welke samenwerkingsverband of blijvende structuur richten jullie op voor de uitvoering van het beleidsplan of project?

Zet vandaag een stap vooruit

Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek waarin we in kaart brengen waar jullie nu staan en wat er bij jullie speelt. We denken graag al met jullie mee!

Wij werken onder meer samen met

Voor Netwerkorganisaties