Fiets, fietsparkeren, deelmobiliteit en mobipunten

Fietsbeleid: de bomen en het bos

Streven jullie naar een groen mobiliteitsbeleid voor veilige, vlotte verplaatsingen, bijvoorbeeld via het STOP-principe (Stappen > Trappen (fiets) > Openbaar vervoer > Personenwagens)? Dan past een fietsbeleid daar zeker in, maar:

 • Er zijn enorm veel fietsoplossingen en er komen er dagelijks bij. Zelfs als mobiliteitsambtenaar of beleidsmaker zie je door de bomen het bos niet meer.
 • Hoe vermijd je dat jullie het warm water opnieuw uitvinden, verkeerde keuzes maken en voor (dure) oplossingen gaan die niet werken voor jullie gemeente?

Stel jullie even voor:

 • Jullie hebben een helder zicht op de mogelijke opties en hun consequenties, als basis voor een onderbouwd fietsbeleid binnen jullie gemeente.
 • Jullie beschikken over een fietsbeleidsplan met draagvlak bij de stakeholders dankzij doordachte investeringen in gedragsverandering en infrastructuur die zal worden gebruikt.
 • Jullie krijgen ondersteuning waar nodig bij de uitvoering, bijv. via een rekentool voor investeringen, hulp bij aanbestedingen of een kwaliteitscheck van infrastructuur. 

Hoe we samen die resultaten bereiken?

Met een traject dat we 100% afstemmen op jullie én de eindgebruiker.

Zo gaan we te werk:

Eerst maken we jullie uitdaging glashelder: we kijken waar jullie nu staan op vlak van fietsbeleid en -infrastructuur en wat jullie willen bereiken.

Daarna stellen we jullie een waaier aan opties voor en leggen we samen keuzecriteria vast, zodat jullie zelf de juiste keuzes kunnen (blijven) maken. Enkele voorbeelden van fietsoplossingen:

 • Een vlotte en veilige fietsroute (o.a. fietssnelwegen en kwaliteitscontrole vanuit veiligheidsoogpunt, ook op bedrijventerreinen)
 • Fietsparkeeroplossingen zoals aantal fietsparkeerplekken, type, kwaliteit en beveiliging van fietsparkeren, locatie op een mobipunt of in de kern, …
 • Beschikbaar stellen van fietsen via:
  • Fietslease (voor werknemers van een gemeente of organisatie): inbedding in het ruimere mobiliteitsbeleid, afstemming met o.a. HR en sociaal secretariaat, opmaak en screening van fietspolicy, advies bij partnerkeuze enz.
  • Fietsdelen: eerst bekijken we samen welk mobiliteitsprobleem jullie willen oplossen en hoe dit past binnen het ruimere beleid. Pas daarna zoeken we het meest geschikte systeem, de beste locatie etc. Tot slot doen we een kwaliteitscheck van de mogelijke opties.

Als jullie dat willen, stellen we samen een plan van aanpak op en begeleiden we jullie bij de uitvoering ervan.

Participatie: steeds inbegrepen

België schoner maken doen jullie niet alleen. Daarvoor is een brede beweging nodig, dus zetten we altijd in op participatie met stakeholders: diverse overheidsniveaus, bedrijfsleven, middenveld en burgers. Zo geven we die participatie vorm:

 1. Participatiestrategie: waarom en met wie zetten we in op participatie?

 2. Ontwikkeling participatieve processen via methodieken en werkvormen.

 3. Procesbegeleiding: we faciliteren de interactie met en tussen diverse stakeholders.

 4. Communicatie: welke resultaten had de participatie? Hoe gebruiken we die?

 5. Governance: we helpen jullie groeien naar een duurzaam samenwerkingsverband.

Wij werkten al samen met

Voor Netwerkorganisaties