Facilitering van bedrijfsmobiliteit

Infrastructuur alleen volstaat niet

Het grootste deel van het Vlaamse woon-werkverkeer gebeurt nog steeds met de wagen, ondanks de aanleg van vele honderden kilometers extra fietspad en investeringen in het openbaar vervoer.

Nieuwe infrastructuur volstaat dus niet om mensen en bedrijven in beweging te krijgen en de modal shift te realiseren. Als overheid loont het dus om een faciliterende rol op te nemen en beleidsdoelstellingen te helpen realiseren. Wij zijn daar graag jullie partner voor.

Stel jullie even voor:

  • Jullie slagen erin om meer werkgevers te bereiken en hun engagement te verhogen. Kortom, om verder te springen dan jullie alleen hadden gekund.
  • Jullie weten of werkgevers positief zijn over wat ze hoorden en van plan zijn om ermee aan de slag te gaan. Of er dus stappen vooruit gezet worden in de shift.

Hoe we die resultaten boeken?

Dat hangt af van jullie doelgroep en wat jullie willen bereiken. Enkele opties:

  • Individuele mobiliteitsscans | Hoe verplaatsen de medewerkers van een organisatie zich vandaag, welke maatregelen en infrastructuur zijn er al, welke incentives zijn mogelijk? Optioneel maken we ook de policies op en begeleiden we de uitrol.
  • Collectieve workshops | Organisaties krijgen info over mobiliteitsthema’s zoals fietsleasing, mobiliteitsbudget, verduurzaming wagenpark e.d. Wij zorgen voor de organisatie van A tot Z: volledige ontzorging dus.
  • Lerende netwerken | Groepen van 10 à 15 personen uit diverse organisaties komen gedurende enkele maanden meerdere keren samen. Het doel? Best (en bad) practices uitwisselen en leren van elkaar. Wij geven expert input en modereren.
  • Projectoproepen | Willen jullie een (co-)financieringsrol opnemen? Dan begeleiden we jullie bij de voorbereiding en het uitschrijven van de projectoproep, de lancering en communicatie en de beoordeling van ingediende projecten.

Zet vandaag een stap vooruit

Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek waarin we in kaart brengen waar jullie nu staan en wat er bij jullie speelt. We denken graag al met jullie mee!

Wij werken onder meer samen met

Voor Netwerkorganisaties