Laadinfrastructuur en smart charging

Beleid: meer dan laadpalen

Als overheid willen jullie voldoende publiek toegankelijke laadpalen om zo elektrisch rijden te stimuleren. Maar daar stopt het niet, integendeel. Laadinfrastructuur kadert – samen met flankerend beleid – binnen het ruimere plaatje van jullie mobiliteitsbeleid. Met vraagstukken als deze:

Welke plaats geven jullie elektrische voertuigen en laadinfrastructuur, bijv. in de stad? Moeten er laadpleinen komen? Ook voor ook bussen, bestel- en vrachtwagens? En wanneer en hoe kunnen voertuigen slim worden opgeladen

Zijn er doelgroepen die een specifieke beleidsaanpak vragen? Hoe spelen jullie daarop in? Hoe nemen jullie de drempels bij het laden in bijv. appartementsgebouwen en bij industriële sites weg? En kan ook het vervoer van goederen geëlektrificeerd worden? 

Wij helpen jullie graag om deze vraagstukken op te lossen.

De resultaten? Die zijn divers:

  • Een integrale, goedgekeurde beleidsvisie op laadinfrastructuur of elektrisch vervoer.
  • Aanbestedings- en vergunningsdocumenten voor leveranciers, t.e.m. selectie (optie).
  • Een tool met realtime laaddata die suggesties doet voor infrastructuuruitbreiding (optie).
  • Een doordacht laadbeleid vanuit een smart charging aanpak, met duurzame energie.

Omdat jullie beleid en inzichten niet stilstaan, helpen we jullie graag om het regelmatig te evalueren en bij te sturen waar nodig. Reken op ons voor een langetermijnpartnership.

Zo geven we jullie traject op maat vorm:

Eerst maken we de consequenties van jullie randvoorwaarden glashelder.

Dan evalueren we de huidige laadcapaciteit: wat is er al, wat is nodig en mogelijk?

Waar nodig starten we een participatief proces met alle relevante stakeholders.

Optioneel stemmen we af met andere gemeenten (bijv. binnen een vervoerregio), helpen we zoeken naar de juiste leveranciers voor de laadinfrastructuur of verkennen we de opties voor slim energiegebruik door de laadinfrastructuur.

Participatie: steeds inbegrepen

België schoner maken doen jullie niet alleen. Daarvoor is een brede beweging nodig, dus zetten we altijd in op participatie met stakeholders: diverse overheidsniveaus, bedrijfsleven, middenveld en burgers. Zo geven we die participatie vorm:

  1. Participatiestrategie: waarom en met wie zetten we in op participatie?

  2. Ontwikkeling participatieve processen via methodieken en werkvormen.

  3. Procesbegeleiding: we faciliteren de interactie met en tussen diverse stakeholders.

  4. Communicatie: welke resultaten had de participatie? Hoe gebruiken we die?

  5. Governance: we helpen jullie groeien naar een duurzaam samenwerkingsverband.

Zet vandaag een stap vooruit

Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek waarin we in kaart brengen waar jullie nu staan en wat er bij jullie speelt. We denken graag al met jullie mee!

Wij werkten al samen met

Voor Netwerkorganisaties