Laadinfrastructuur en smart charging

Beleid: meer dan laadpalen

Als overheid willen jullie voldoende publiek toegankelijke laadpalen om zo elektrisch rijden te stimuleren. Maar daar stopt het niet, integendeel. Laadinfrastructuur kadert – samen met flankerend beleid – binnen het ruimere plaatje van jullie mobiliteitsbeleid. Met vraagstukken als deze:

Welke plaats geven jullie elektrische voertuigen en laadinfrastructuur, bijv. in de stad? Moeten er laadpleinen komen? Ook voor ook bussen, bestel- en vrachtwagens? En wanneer en hoe kunnen voertuigen slim worden opgeladen

Zijn er doelgroepen die een specifieke beleidsaanpak vragen? Hoe spelen jullie daarop in? Hoe nemen jullie de drempels bij het laden in bijv. appartementsgebouwen en bij industriële sites weg? En kan ook het vervoer van goederen geëlektrificeerd worden? 

Wij helpen jullie graag om deze vraagstukken op te lossen.

De resultaten? Die zijn divers:

 • Een integrale, goedgekeurde beleidsvisie op laadinfrastructuur of elektrisch vervoer.
 • Aanbestedings- en vergunningsdocumenten voor leveranciers, t.e.m. selectie (optie).
 • Een tool met realtime laaddata die suggesties doet voor infrastructuuruitbreiding (optie).
 • Een doordacht laadbeleid vanuit een smart charging aanpak, met duurzame energie.

Omdat jullie beleid en inzichten niet stilstaan, helpen we jullie graag om het regelmatig te evalueren en bij te sturen waar nodig. Reken op ons voor een langetermijnpartnership.

Zo geven we jullie traject op maat vorm:

Eerst maken we de consequenties van jullie randvoorwaarden glashelder.

Dan evalueren we de huidige laadcapaciteit: wat is er al, wat is nodig en mogelijk?

Waar nodig starten we een participatief proces met alle relevante stakeholders.

Optioneel stemmen we af met andere gemeenten (bijv. binnen een vervoerregio), helpen we zoeken naar de juiste leveranciers voor de laadinfrastructuur of verkennen we de opties voor slim energiegebruik door de laadinfrastructuur.

Participatie: steeds inbegrepen

België schoner maken doen jullie niet alleen. We zetten in op participatie van stakeholders: overheden, het bedrijfsleven, middenveld en burgers. We brengen die stakeholders in kaart, en zorgen ervoor dat de juiste mensen aan boord komen en blijven. We staan borg voor een uitgekiend en enthousiasmerend proces en geven antwoord op vragen over jullie:

 1. Strategie

  Waar biedt participatie een meerwaarde? Waarom en met wie zetten we in op participatie? Hoe een veranderingsproces aanpakken?

 2. Procesarchitectuur en begeleiding

  Welke methodieken en werkvormen (online/offline) zijn het meest geschikt? Naast het uittekenen van het participatieplan, kan je op ons ook beroep doen om de participatiemomenten te begeleiden.

 3. Communicatie

  Met welk communicatieplan bereiken jullie stakeholders? Hoe terugkoppelen over de resultaten, zodanig dat het draagvlak behouden blijft?

Ook denken we na over de juiste governance. Hoe overleggen en beslissen we? Welke samenwerkingsverband of blijvende structuur richten jullie op voor de uitvoering van het beleidsplan of project?

Zet vandaag een stap vooruit

Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek waarin we in kaart brengen waar jullie nu staan en wat er bij jullie speelt. We denken graag al met jullie mee!

Wij werken onder meer samen met

Voor Netwerkorganisaties