Fiets en fietsparkeren

Je opties als mobiliteitsambtenaar

Wil je jullie organisatie zo bereikbaar mogelijk maken met de fiets en zoveel mogelijk medewerkers met de fiets naar het werk laten komen? Dan heb je de keuze:

 • Je bestudeert alle opties en pakt daarna alles zelf aan. Dat kost jou enorm veel tijd, want er zijn veel mogelijke fietsoplossingen en er komen er zowat dagelijks bij.
 • Je laat kandidaat-aanbieders komen en beslist welke oplossing de beste is. Het probleem? Je baseert je beslissing op hun (subjectieve) verkooppraatjes. 
 • Je schakelt een onafhankelijke partner in die samen met jou de best mogelijke fietsoplossing vindt voor jullie unieke context.

Wat als …

 • Je (heel) veel researchtijd en geld bespaart en doet wat jij het liefste doet: keuzes maken en de uitvoering ervan coördineren?
 • Je een helder zicht hebt op de mogelijke opties en hun consequenties, als basis voor een onderbouwde fietsoplossing voor jullie organisatie?
 • Je een glasheldere budgettering kan voorstellen en draagvlak krijgt dankzij doordachte investeringen in infrastructuur die zal worden gebruikt?

Hoe we samen die resultaten bereiken?

Met een traject dat we 100% afstemmen op jouw organisatie én de eindgebruiker.

Zo gaan we te werk:

Eerst maken we de uitdaging glashelder: we kijken waar jullie nu staan op vlak van fietsinfrastructuur en wat jij wil bereiken.

Met onze rekentool fietsparkeren berekenen we per knooppunt en i.f.v. de eisen uit de fietsparkeermatrix een richtbedrag voor investeringen en werkingsmiddelen.

Daarna stellen we jou een waaier aan opties voor en leggen we samen keuzecriteria vast, zodat jij zelf de juiste keuzes kunnen (blijven) maken. Enkele voorbeelden van fietsoplossingen:

 • Fietsparkeeroplossingen zoals aantal fietsparkeerplekken, type, kwaliteit, locatie en beveiliging van fietsparkeren enz.
 • Beschikbaar stellen van fietsen via:
  • Fietslease: inbedding in het ruimere mobiliteitsbeleid, afstemming met o.a. HR en sociaal secretariaat, opmaak en screening van fietspolicy, advies bij partnerkeuze enz.
  • Fietsdelen: eerst bekijken we samen welk mobiliteitsprobleem jullie willen oplossen en hoe dit past binnen het ruimere beleid. Pas daarna zoeken we het meest geschikte systeem, de beste locatie etc. Tot slot doen we een kwaliteitscheck van de mogelijke opties.

Als je dat wil, stellen we samen een plan van aanpak op en begeleiden we jou bij de uitvoering ervan.

Participatie: steeds inbegrepen

België schoner maken doen jullie niet alleen. Daarvoor is een brede beweging nodig, dus zetten we altijd in op participatie met stakeholders: diverse overheidsniveaus, bedrijfsleven, middenveld en burgers. Zo geven we die participatie vorm:

 1. Participatiestrategie: waarom en met wie zetten we in op participatie?

 2. Ontwikkeling participatieve processen via methodieken en werkvormen.

 3. Procesbegeleiding: we faciliteren de interactie met en tussen diverse stakeholders.

 4. Communicatie: welke resultaten had de participatie? Hoe gebruiken we die?

 5. Governance: we helpen jullie groeien naar een duurzaam samenwerkingsverband.

Wij werkten al samen met

Voor Netwerkorganisaties