Participatie

Een sterk plan komt voort uit een sterk proces

België schoner maken doen jullie niet alleen. Bij The New Drive zijn we er 100% van overtuigd dat proces en inhoud hand in hand gaan. Een goed proces met betrokkenheid van stakeholders leidt tot een meer succesvol, duurzaam en gedragen resultaat.

Stel jullie even voor dat:

 • Je reeds bij de start van een project zicht hebt op weerstanden en drempels, maar ook goede ideeën over de oplossingen die je wenst uit te werken en weet hoe in dialoog te gaan met de omgeving
 • De uitvoering van infrastructuurwerken gebeurt in goede afstemming met de omgeving zodanig dat de beste mogelijke oplossing op een vlotte manier wordt uitgewerkt
 • Er een afgestemd mobiliteitsaanbod (denk deelmobiliteit, vervoer op maat, maar ook P+R, Hoppinpunten, MaaS etc) wordt uitgewerkt dat beantwoordt aan de behoeften van de eindgebruiker en gemakkelijk wordt gebruikt.
 • Er een verandering is in mobiliteitsgedrag van de burger door het stimuleren van een mental shift

Hoe we samen die resultaten bereiken?

We zetten in op participatie van stakeholders: overheden, het bedrijfsleven, middenveld en burgers. We brengen die stakeholders in kaart, en zorgen ervoor dat de juiste mensen aan boord komen en blijven. We staan borg voor een uitgekiend en enthousiasmerend proces en geven antwoord op vragen over jullie:

 1. Strategie

  Waar biedt participatie een meerwaarde? Waarom en met wie zetten we in op participatie? Hoe een veranderingsproces aanpakken?

 2. Procesarchitectuur en begeleiding

  Welke methodieken en werkvormen (online/offline) zijn het meest geschikt? Naast het uittekenen van het participatieplan, kan je op ons ook beroep doen om de participatiemomenten te begeleiden.

 3. Communicatie

  Met welk communicatieplan bereiken jullie stakeholders? Hoe terugkoppelen over de resultaten, zodanig dat het draagvlak behouden blijft?

Ook denken we na over de juiste governance. Hoe overleggen en beslissen we? Welke samenwerkingsverband of blijvende structuur richten jullie op voor de uitvoering van het beleidsplan of project?

Wij bieden u een gestroomlijnd, resultaatgericht proces mét kennis van de inhoud.

We redeneren vanuit de opgave: what’s best for the project.

We zijn onafhankelijk, strategisch, klankbord, architect, ontzorger.

Zet vandaag een stap vooruit

Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek waarin we in kaart brengen waar jullie nu staan en wat er bij jullie speelt. We denken graag al met jullie mee!

Wij werken onder meer samen met

Voor Netwerkorganisaties