Deelmobiliteitsoplossingen

Herkennen jullie deze uitdagingen?

  • Jullie zitten telkens tegenover mobiliteitsmanagers en -ambtenaren die kennis missen over deelmobiliteit. Hoe vermijden jullie om hen gratis op te leiden zonder return?
  • Andere bedrijven gingen wel al aan de slag met deelmobiliteit. Hoe stemmen jullie je oplossing daarop af? En hoe blijven jullie die verbeteren?
  • Hoe maken jullie je oplossing aantrekkelijk voor uiteenlopende doelgroepen? En jullie app gebruiksvriendelijker, zodat die meer wordt gebruikt?

Stel jullie even voor:

  • Jullie hebben een helder zicht op de Belgische mobiliteitscontext, zodat jullie onderbouwde keuzes maken. Extra belangrijk voor startups en internationale bedrijven!
  • Jullie hebben (veel) meer kans om te starten in een stad of regio doordat jullie vlotter dan concurrenten inspelen op de unieke context van de klant.
  • Jullie blijven jullie oplossing en app verbeteren, zodat die nog beter aansluiten bij de noden van de doelgroep of – mits een kleine aanpassing – bij een nieuw marktsegment. 

Schakel ons in

We zijn een onafhankelijke partner en kennen de markt van deelmobiliteit door en door. Bovendien beschikken we er over een ruim netwerk

Zo gaan we te werk:

  1. Eerst maken we jullie uitdaging glashelder: we kijken waar jullie nu staan en wat jullie willen bereiken en doen eventueel een kwaliteitscheck. Hierbij gebruiken we onze matrix mobiliteitsdiensten die de invloedssfeer bepaalt per type netwerk en i.f.v. gebiedstypes.

  2. Daarna stellen we jullie een waaier aan opties voor en leggen we samen keuzecriteria vast, zodat jullie zelf de juiste keuzes kunnen (blijven) maken.

  3. Als jullie dat willen, stellen we samen een plan van aanpak op en begeleiden we jullie bij de uitvoering ervan, bijv. bij het schrijven van een businessplan.

Krijg subsidies voor ons advies

We zijn erkend door de Vlaamse Overheid voor de KMO-portefeuille. Daardoor krijg je voor ons advies 20% tot 30% subsidie. De voorwaarden vind je hier.

Wij werken onder meer samen met

Voor Netwerkorganisaties