Uitdagingen voor aanbieders

Bieden jullie fietsoplossingen aan of willen jullie die aanbieden? Dan botsen jullie wellicht op deze uitdagingen:

  • Hoe bouwen jullie voldoende marktkennis op om echt door te breken met jullie fietsoplossing en een duurzaam marktaandeel op te bouwen?
  • Hoe bereiken jullie gericht de juiste doelgroep, klant en contactpersoon? Zodat jullie niet telkens hetzelfde verhaal moeten vertellen aan de verkeerde mensen?

Stel jullie even voor:

  • Jullie beschikken over alle info om onderbouwde keuzes te maken over jullie product(en), doelgroep(en), communicatie enz.
  • Jullie komen in contact met mogelijke klanten. En met mogelijke partners die jullie bedrijf vooruit kunnen stuwen.
  • Jullie blijven jullie oplossing verbeteren, zodat ze nog beter aansluit bij de noden van jullie doelgroep of – mits een kleine aanpassing – bij een nieuw marktsegment. 

Schakel ons in

We zijn een onafhankelijke partner en kennen de markt van de fietsoplossingen door en door. Bovendien beschikken we er over een ruim netwerk.

Zo gaan we te werk:

  1. Eerst maken we jullie uitdaging glashelder: we kijken waar jullie nu staan en wat jullie willen bereiken en doen eventueel een kwaliteitscheck. Hierbij gebruiken we onze matrix mobiliteitsdiensten die de invloedssfeer bepaalt per type netwerk en i.f.v. gebiedstypes.

  2. Daarna stellen we jullie een waaier aan opties voor en leggen we samen keuzecriteria vast, zodat jullie zelf de juiste keuzes kunnen (blijven) maken.

  3. Als jullie dat willen, stellen we samen een plan van aanpak op en begeleiden we jullie bij de uitvoering ervan, bijv. bij het schrijven van een businessplan.

Krijg subsidies voor ons advies

We zijn erkend door de Vlaamse Overheid voor de KMO-portefeuille. Daardoor krijg je voor ons advies 20% tot 30% subsidie. De voorwaarden vind je hier.

Wij werken onder meer samen met

Voor Netwerkorganisaties