Deelmobiliteit, MaaS, vervoer op maat (VoM) en mobipunten

Deelmobiliteit: dit zijn je opties

Als mobiliteits- of duurzaamheidsambtenaar wil je deelmobiliteit bevorderen om duurzaamheid te verhogen en ruimtegebruik te verlagen. Daarbij heb je de keuze:

 • Je bestudeert alle opties en pakt daarna alles zelf aan. Dat kost jou enorm veel tijd, want er zijn veel mogelijke deelmobiliteitsoplossingen en er komen er nog bij.
 • Je laat kandidaat-aanbieders komen en beslist welke oplossing de beste is. Het probleem? Je baseert je beslissing op hun eenzijdige benadering. 
 • Je schakelt een onafhankelijke partner in die samen met jou de best mogelijke deelmobiliteitsoplossing vindt voor jullie gemeente.

Wat als …

 • Je (heel) veel researchtijd en geld bespaart en doet wat jij het liefste doet: keuzes maken en de uitvoering ervan naar je doel sturen?
 • Je een helder zicht hebt op de mogelijke opties en hun consequenties, als basis voor een onderbouwde deelmobiliteit?
 • Je een financieel rendabel project kan voorstellen met investeringen die gebruikt zullen worden en dus zullen renderen?

Het resultaat? Deelmobiliteit als middel om een doel – verhoogde duurzaamheid en verlaagd ruimtegebruik – te bereiken en dus niet als doel op zich. Om zo bij te dragen tot de lokale of regionale doelstellingen van het mobiliteitsbeleid.

Hoe we samen die resultaten bereiken?

Met een traject dat we 100% afstemmen op jullie context én de eindgebruiker

Zo gaan we te werk:

Eerst maken we de uitdaging glashelder: we kijken waar jullie nu staan op vlak van deelmobiliteit en wat jullie willen bereiken.

Daarna stellen we jullie een waaier aan opties voor en leggen we samen keuzecriteria vast, zodat jullie zelf de juiste keuzes kunnen (blijven) maken.

Als jullie dat willen, stellen we samen een plan van aanpak op voor jullie deelmobiliteit en begeleiden we jullie bij de uitvoering ervan.

Participatie: steeds inbegrepen

België schoner maken doen jullie niet alleen. Daarvoor is een brede beweging nodig, dus zetten we altijd in op participatie met stakeholders: diverse overheidsniveaus, bedrijfsleven, middenveld en burgers. Zo geven we die participatie vorm:

 1. Participatiestrategie: waarom en met wie zetten we in op participatie?

 2. Ontwikkeling participatieve processen via methodieken en werkvormen.

 3. Procesbegeleiding: we faciliteren de interactie met en tussen diverse stakeholders.

 4. Communicatie: welke resultaten had de participatie? Hoe gebruiken we die?

 5. Governance: we helpen jullie groeien naar een duurzaam samenwerkingsverband.

Wij werkten al samen met

Voor Netwerkorganisaties