Mobiliteit

Al staan de 15 vervoerregio’s vast …

… toch ligt de inhoudelijke invulling van het beleidsplan (bijv. een regionaal mobiliteitsplan met o.a. een nieuwe invulling van het openbaar vervoer) vaak nog open, waarbij jullie rekening moeten houden met de andere beleidskaders en nieuwe uitdagingen. Als overheid botsen jullie op vragen als:

 • Wie voert het beleidsplan uit, wie vult welke rol in?
 • Vanwaar komt het budget en hoe verdelen jullie dit?
 • Hoe betrekken jullie stakeholders bij de projecten?
 • Met welke partners gaan jullie samenwerken?
 • Hoe creëren jullie draagvlak voor een oplossing?
 • Welke omgevingsfactoren spelen daarbij een rol?

Stel jullie even voor:

 • Jullie hebben een helder zicht op de mogelijke opties en hun consequenties, als basis voor een onderbouwd mobiliteitsbeleid binnen jullie vervoerregio.
 • Jullie hebben terug overzicht over wat moet gebeuren, met wie jullie best samenwerken en welke profielen jullie eventueel aanwerven voor de uitvoering.
 • Er is draagvlak bij de stakeholders omdat jullie kiezen voor doordachte investeringen in gedragsverandering en infrastructuur die zal worden gebruikt en zal renderen.

Hoe we samen die resultaten bereiken?

Met een traject dat we 100% afstemmen op waar jullie nu staan en waar jullie naartoe willen, met focus op de eindgebruiker en resultaten. Schakel ons daarbij in voor:

 • Vertaling van het regionale beleidsplan naar jullie (lokale) plan en acties op het terrein.
 • Advies rond mobipunten, deelmobiliteit, vervoer op maat, fietsen en fietsparkeren.
 • Rekentools voor budgettering van bijv. deelfietsen, fietsparkeren of vervoer op maat.
 • Het uitschrijven en opvolgen van aanbestedingen naar mogelijke externe partners.
 • Kwaliteitscontrole op bijv. gebruikersgerichte aanpak, op basis van de plannen en aanbevelingen.

De bonus? Vanuit onze brede kijk zien we daarbij wellicht kansen die jullie anders hadden gemist. En met ons procesmanagement houden we jullie project op de rails.

Participatie: steeds inbegrepen

België schoner maken doen jullie niet alleen. Daarvoor is een brede beweging nodig, dus zetten we altijd in op participatie met stakeholders: diverse overheidsniveaus, bedrijfsleven, middenveld en burgers. Zo geven we die participatie vorm:

 1. Participatiestrategie: waarom en met wie zetten we in op participatie?

 2. Ontwikkeling participatieve processen via methodieken en werkvormen.

 3. Procesbegeleiding: we faciliteren de interactie met en tussen diverse stakeholders.

 4. Communicatie: welke resultaten had de participatie? Hoe gebruiken we die?

 5. Governance: we helpen jullie groeien naar een duurzaam samenwerkingsverband.

Wij werkten al samen met

Voor Netwerkorganisaties