Mobiliteit

Uitdagingen voor overheden

De inhoudelijke invulling van beleidsplannen (bijv. een regionaal mobiliteitsplan met o.a. een nieuwe invulling van het openbaar vervoer) ligt vaak nog open, waarbij jullie rekening moeten houden met de andere beleidskaders en nieuwe uitdagingen. Als overheid botsen jullie daardoor op vragen als:

 • Wie voert het beleidsplan uit, wie vult welke rol in?
 • Vanwaar komt het budget en hoe verdelen jullie dit?
 • Hoe betrekken jullie stakeholders bij de projecten?
 • Met welke partners gaan jullie samenwerken?
 • Hoe creëren jullie draagvlak voor een oplossing?
 • Welke omgevingsfactoren spelen daarbij een rol?

Stel jullie even voor:

 • Jullie hebben een helder zicht op de mogelijke opties en hun consequenties, als basis voor een onderbouwd mobiliteitsbeleid binnen jullie vervoerregio.
 • Jullie hebben terug overzicht over wat moet gebeuren, met wie jullie best samenwerken en welke profielen jullie eventueel aanwerven voor de uitvoering.
 • Er is draagvlak bij de stakeholders omdat jullie kiezen voor doordachte investeringen in gedragsverandering en infrastructuur die zal worden gebruikt en zal renderen.

Hoe we samen die resultaten bereiken?

Met een traject dat we 100% afstemmen op waar jullie nu staan en waar jullie naartoe willen, met focus op de eindgebruiker en resultaten. Schakel ons daarbij in voor:

 • Vertaling van het regionale beleidsplan naar jullie (lokale) plan en acties op het terrein.
 • Advies rond mobipunten, deelmobiliteit, vervoer op maat, fietsen en fietsparkeren.
 • Rekentools voor budgettering van bijv. deelfietsen, fietsparkeren of vervoer op maat.
 • Het uitschrijven en opvolgen van aanbestedingen naar mogelijke externe partners.
 • Kwaliteitscontrole op bijv. gebruikersgerichte aanpak, op basis van de plannen en aanbevelingen.
 • Opleidingen op maat waarmee we zorgen voor sensibilisering, kennisoverdracht en verdieping.

De bonus? Vanuit onze brede kijk zien we daarbij wellicht meer kansen. En met ons procesmanagement houden we jullie project op de rails.

Participatie: steeds inbegrepen

België schoner maken doen jullie niet alleen. We zetten in op participatie van stakeholders: overheden, het bedrijfsleven, middenveld en burgers. We brengen die stakeholders in kaart, en zorgen ervoor dat de juiste mensen aan boord komen en blijven. We staan borg voor een uitgekiend en enthousiasmerend proces en geven antwoord op vragen over jullie:

 1. Strategie

  Waar biedt participatie een meerwaarde? Waarom en met wie zetten we in op participatie? Hoe een veranderingsproces aanpakken?

 2. Procesarchitectuur en begeleiding

  Welke methodieken en werkvormen (online/offline) zijn het meest geschikt? Naast het uittekenen van het participatieplan, kan je op ons ook beroep doen om de participatiemomenten te begeleiden.

 3. Communicatie

  Met welk communicatieplan bereiken jullie stakeholders? Hoe terugkoppelen over de resultaten, zodanig dat het draagvlak behouden blijft?

Ook denken we na over de juiste governance. Hoe overleggen en beslissen we? Welke samenwerkingsverband of blijvende structuur richten jullie op voor de uitvoering van het beleidsplan of project?

Zet vandaag een stap vooruit

Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek waarin we in kaart brengen waar jullie nu staan en wat er bij jullie speelt. We denken graag al met jullie mee!

Wij werken onder meer samen met

Voor Netwerkorganisaties