Bereikbaarheid, duurzame mobiliteit en laadinfrastructuur voor jullie netwerkorganisatie

Hebben jullie input nodig voor jullie beleid of position paper? Voor het opzetten en uitvoeren van projecten, platform en programma’s? Zoek jullie partners? Wij staan klaar met inzichten, facts & figures en een team op jullie maat.

Als netwerkorganisatie …

  • Hebben jullie nood aan objectieve, goed onderbouwde informatie om standpunten in te nemen over het beleid rond bereikbaarheid, duurzame mobiliteit en laadinfrastructuur.
  • Zien jullie voor jullie leden/partners een rol weggelegd in de transitie binnen die 3 domeinen en willen jullie hen daarin proactief ondersteunen.

Zo delen we onze kennis:

Eerst luisteren we naar jullie noden en stellen we een team en traject op maat samen. Enkele voorbeelden:

  • We komen met facts & figures over de huidige context en maken jullie attent op trends
  • We zorgen voor projecten, pilots, beleid en handleidingen voor jullie partners.
  • We ondersteunen jullie met zelf ontwikkelde, bewezen rekentools en model policies.
  • We ontzorgen jullie met opleidingen op maat voor sensibilisering en verdieping.

Onze unieke sterkte? Wij weten waar de kansen liggen en verbinden partijen daarrond.

Een greep uit ons opleidingsaanbod

Krijg subsidies voor ons advies én opleiding

We zijn erkend door de Vlaamse Overheid voor de KMO-portefeuille. Daardoor krijg je voor ons advies 20% tot 30% subsidie. De voorwaarden vind je hier.

Wat hebben jullie nodig?

Wat jullie uitdaging ook is, wellicht zijn we die al eerder aangegaan. Geef ons een seintje en vertel ons wat jullie willen bereiken. We denken graag al met jullie mee.

Wij werken onder meer samen met

Voor Netwerkorganisaties