Beleidsvisie zero emissie mobiliteit

Wat was de uitdaging?

Stad Leuven voerde enkele beleidsmatige wijzigingen door, waaronder de heroriëntering van het ambitieniveau van de Vlaamse Regering (cfr. Clean Power for Transport). Hierdoor was er nood aan een duidelijke visie omtrent zero emissie binnen de stad.

Hoe hebben we dit aangepakt?

The New Drive heeft de stad Leuven ondersteund in de ontwikkeling van een nieuwe beleidsvisie zero emissie mobiliteit voor de volgende beleidsperiode, met een doorkijk tot 2030.

De beleidsvisie zero emissie mobiliteit is uitgewerkt volgens een procesmatige structuur, aan de hand van drie grote stappen.

  1. In de eerste stap werden de inhoudelijke krijtlijnen voor de beleidsvisie bepaald door middel van een co-creatief proces. Hierbij zijn verschillende werksessies met het kernteam (m.n. de interne stakeholders en partners van de stad Leuven en The New Drive) georganiseerd om input te verzamelen omtrent verschillende elementen van de beleidsvisie, gaande van de beleidsmaatregelen, de ambities van de stad Leuven, de aanpak van de laadinfrastructuur en de doelgroepen tot de financieel-economische vraagstukken.
  2. Vanuit een kapstokdocument, opgesteld tijdens de eerste stap, werd in de tweede stap een conceptversie van de beleidsvisie uitgewerkt door The New Drive.
  3. Tot slot werd in de derde stap de conceptversie afgestemd met het kernteam om te komen tot een finale beleidsvisie elektrische mobiliteit.

The New Drive stond in deze opdracht, als lid van het kernteam, in voor de procesmatige uitwerking van de beleidsvisie, alsook voor de inhoudelijke uitwerking ervan. Hierbij zijn o.a. volgende rollen en taken opgenomen:

  • Ontwikkeling proces voor de opmaak van de beleidsvisie.
  • Organisatie en vormgeving werksessies (bepalen inhoudelijke krijtlijnen o.b.v. co-creatie).
  • Inhoudelijke uitwerking van de beleidsvisie.
  • Lid van het kernteam (systematische afstemming met stad Leuven).

Spreekt deze case jou aan?

Neem contact op met Arthur

Voor Netwerkorganisaties