Dries Keunen

Dries heeft ondertussen meer dan 8 jaar ervaring als verkeers- en mobiliteitsadviseur. Na een stage bij het Europees Parlement ging hij aan de slag als verkeerskundige bij het Agentschap Wegen en Verkeer. Hij bouwde hierbij veel expertise uit rond de thema’s verkeersveiligheid en fietsbeleid. Sinds 2015 is Dries als projectmanager duurzame mobiliteit actief bij The New Drive. Vanaf zijn start bij The New Drive is hij bezig met de ontwikkeling en uitvoering van projecten rond duurzame mobiliteit. In het bijzonder heeft Dries op deze manier kennis en expertise opgebouwd over alles wat met oplaadinfrastructuur te maken heeft. Als echte believer in de doorbraak van elektrische mobiliteit zal Dries ook in de toekomst zijn expertise blijven inzetten om samen, met z’n allen, België schoner te maken.

Dries specialiseert zich in elektrische mobiliteit, oplaadinfrastructuur en deelmobiliteit.

Voor Netwerkorganisaties