Dries Keunen

Sinds 2015 is Dries binnen The New Drive aan de slag binnen voor het thema elektrische mobiliteit. Hij staat zowel in voor de ontwikkeling van nieuwe ideeën en initiatieven, offertetrajecten in dit kader en het projectmanagement tijdens de uitvoering van diverse opgaven rond e-mobility.

Dries heeft ondertussen meer dan 14 jaar ervaring als verkeers- en mobiliteitsadviseur. Na een stage bij het Europees Parlement ging hij aan de slag als verkeerskundige bij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Hij bouwde hierbij veel expertise uit rond de thema’s verkeersveiligheid en fietsbeleid.

Als echte ‘believer’ van de doorbraak van elektrische mobiliteit zet Dries zijn expertise in om zowel overheden als bedrijven te helpen bij de transitie in de elektrificatie en downsizing van wagenparken. Dit betreft zowel de adviesverlening over elektrische voertuigen als over oplaadinfrastructuur en alles wat daarmee verband heeft. Zo heeft Dries tal van overheden geholpen bij het uitschrijven van lastenboeken voor de realisatie van (publieke) oplaadinfrastructuur.

Voor Netwerkorganisaties