Vervoer op Maat voor Vervoerregio Limburg

In het kader van het Openbaar Vervoerplan 2021 voor Vervoerregio Limburg, werd werk gemaakt van Vervoer op Maat (VoM). Dit VoM moet ervoor zorgen dat mensen first en laste mile verplaatsingen kunnen maken naar bus- en/of treinhaltes.

In het kader van het Openbaar Vervoerplan 2021 voor Vervoerregio Limburg, werd werk gemaakt van Vervoer op Maat (VoM). Dit VoM moet ervoor zorgen dat mensen first en laste mile verplaatsingen kunnen maken naar bus- en/of treinhaltes.  

Er werd gekozen om te werken met 3 pijlers: VoM-flex, VoM-vast en VoM-deelfietsen.

  • Pijler 1 omvat het flexvervoer dat dient voor Limburgers die in de spreekwoordelijke witte vlekken wonen. Een witte vlek is namelijk een plaats waar binnen bepaalde afstanden geen kernnet- of aanvullende buslijnen zijn alsook geen treinstation. Het flexvervoer helpt deze mensen snel, comfortabel en flexibel te vervoeren naar overstaphaltes, zodat ze daar kunnen overstappen op een snellere kernnet- of aanvullende lijn richting hun eindbestemming. 
  • Pijler 2 omvat 2 vaste Vervoer op Maat-lijnen in Lanaken en Sint-Truiden, welke op een structurele manier vervoersvragen beantwoorden. 
  • Pijler 3 omvat deelvervoer, hier specifiek ingevuld met deelfietsen. In Limburg werden 17 Hoppinpunten geselecteerd aan drukke stations of kernnethaltes, waar deelfietsen geplaatst zullen worden. Deze zullen werken via een Back-to-one systeem, wat wil zeggen dat de fiets teruggebracht moet worden naar het vertrekpunt. Dit zorgt ervoor dat reizigers hun last mile (ook wel laatste kilometers) verder kunnen afleggen naar de eindbestemming. 

Bij de uitwerking van dit VoM, was The New Drive verantwoordelijk voor het algemene proces, de participatie en de inhoudelijke uitwerking van pijler 3 (de VoM-deelfietsen). Er werden verschillende werksessies gehouden met de gemeenten, waar steeds in gesprek kon gegaan worden over de uitwerking en de mogelijk aanpassingen die wenselijk waren. Daarnaast werden ook bilaterale gesprekken ingepland om dieper te kunnen ingaan op de lokale aspecten van de uitwerking. Alle gemeenten kregen op deze manier maximaal de kans om feedback te geven. Het voorstel werd hierdoor ook unaniem goedgekeurd op de Vervoerregioraad van 1 maart 2021. 

De inhoudelijke uitwerking van de andere pijlers werd opgenomen door Goudappel. Een andere partner in het consortium is Sweco, die de uitwerking van een Unieke Verantwoordingsnota op zich nam, welke opgesteld werd voor de Hoppinpunten met deelfietsen. Procesmatig hielden wij ook bij de andere pijlers steeds de vinger aan de pols.

Spreekt deze case jou aan?

Neem contact op met Sven

Voor Netwerkorganisaties