Sven Huysmans

Sven is een ervaren expert in innovatieve mobiliteitsconcepten, –diensten en -samenwerkings verbanden, vervoerregio’s, gedeelde mobiliteit en vervoer op maat, met meer dan zeventien jaar ervaring in de mobiliteitswereld. Hij werkte aan zowel strategische, tactische als operationele projecten voor aanbieders, kennisinstellingen, verschillende, lokale en bovenlokale overheden en vervoerregio’s in België en Nederland.

Bij The New Drive is Sven naast partner ook trekker van het domein “bereikbaarheid”. Dit laatste met een focus innovatie, vernieuwende samenwerkingsverbanden en gebruikersgericht ontwerpen van mobiliteitsdiensten en -infrastructuur. Daarnaast is hij ook Gastdocent bij o.a. IMOB en lid van de commissie personenmobiliteit bij de MORA.

Sven specialiseert zich in MaaS, deelmobiliteit en vervoerregio’s en in projecten op het snijvlak waar overheid en marktpartijen elkaar ontmoeten.

Voor Netwerkorganisaties