Sven Huysmans

Sven heeft meer dan 10 jaar ervaring in de mobiliteitssector. In deze periode bouwde hij aan een mooi palmares van fietsprojecten. Hij startte als projectverantwoordelijke met Fietshaven in Antwerpen, ontwikkelde het businessplan van de fietspunten bij Vosec, startte FIETSenWERK op als koepelorganisatie van fietsondernemingen en in 2010 werd hij door NMBS gevraagd om een nieuwe joint-venture op te richten rond fietsdelen. Als directeur van Blue-mobility startte hij met het Blue-bike fietsdeelsysteem en bouwde hij binnen de proeftuin Olympus zijn kennis uit op vlak van elektrische mobiliteit. Als expert duurzame mobiliteit zet hij zijn netwerk, expertise en analytische geest in om voor The New Drive nieuwe mobiliteits-projecten, -concepten en -processen vorm te geven en te begeleiden.

Sven specialiseert zich in Maas, deelmobiliteit en vervoerregio’s.

Voor Netwerkorganisaties