Potentieelonderzoek voor snellaadinfrastructuur op parkings

Wat was de uitdaging?

Door een groeiende vraag naar (snel)laadinfrastructuur, ontstaan er kansen voor parkingeigenaars om hier op in te spelen. Hierdoor stond Alternative Green voor de keuze om te investeren in laadinfrastructuur op vele parkeerlocaties. Maar waar is dit interessant? En kiezen we dan best voor normale, snel-, of ultrasnellaadinfrastructuur?

Hoe hebben we dit aangepakt?

Om in kaart te brengen welke keuzes Alternative Green best maakt, werden 5 stappen gezet:

  1. Analyse van het huidige oplaadpotentieel: Op basis van retail data, data in verband met bevolkingsdichtheid, verkeersstromen  … werd bepaald welk potentieel de locatie heeft.
  2. Aannames voor de prognose van toekomstig laadpotentieel: hier werd gekeken welke aannames nodig zijn om een analyse te kunnen maken van het toekomstige laadpotentieel
  3.  Analyse van prognose van toekomstig laadpotentieel: op basis van de aannames werd effectief geanalyseerd wat het toekomstige laadpotentieel gaat zijn
  4. Prijs benchmarking: Hier werd gekeken naar investeringskosten, de prijzen die gevraagd worden in de markt voor oplaadfaciliteiten en dergelijke meer.
  5. Opmaak business case/financieel plan: op basis van de prognoses en de prijsbenchmarking, werd een business case opgebouwd waar de baten van het voorzien van laadinfrastructuur opwegen tegen de kosten ervan.

Wat is het resultaat?

Na het doorlopen van deze 5 stappen, was Alternative Green in staat om een gefundeerde investeringsbeslissing te maken voor deze locatie. Daarnaast kan Alternative Green dit verder doortrekken naar andere locaties waar toekomstige investeringen mogelijk zijn.

Daarnaast is de Alternative Green ook zeer tevreden met de oplevering. Zelf zegt Arthur Van Marcke van Alternative Green hier het volgende over: “We zijn zeer tevreden van de manier waarop The New Drive deze business case met ons heeft opgebouwd en de datagestuurde wijze waarop dit via Chargeplanner gebeurde.  We waren volledig nieuw in de business van snelladers en waren oorspronkelijk zelf van totaal andere aannames uitgegaan.  Het deskundige advies van The New Drive heeft ons tot nieuwe inzichten geleid die bepalend waren in de opzet van de investering.  Ook voor de uitbouw van onze andere sites wensen we verder gebruik te maken van (de onderbouwing van) ChangePlanner.”

Spreekt deze case jou aan?

Neem contact op met Johan

Voor Netwerkorganisaties