Zero Emissie Logistiek

Wat is de uitdaging?

In de logistieke wereld werkt The New Drive hard aan het vergroenen van bedrijfswagens en bussen en daarbij behorende laadinfrastructuur. Naast dit type voertuigen is de volgende stap in de vergroening nu de bedrijfsvoertuigen zelf (trucks en bestelwagens).

Op vlak van logistiek zijn er enkele uitdagingen:

  • Er zijn steeds meer voertuigleveranciers die zero emissie voertuigen aanbieden. Hierdoor ligt de uitdaging niet zozeer bij het vinden van voertuigen, maar wel bij de beschikbaarheid van laadinfrastructuur (en het daarvoor noodzakelijke energienet).
  • De private sector wil wel overstappen naar EV, maar hecht belang aan het level playing field (dat iedereen dezelfde uitgangspunten heeft). Om dit voor elkaar te krijgen moeten er afspraken gemaakt worden over zero emissie zones (voor o.a. stadsdistributie) zodat iedereen daarbinnen dezelfde regels heeft. Dit moet met meerdere steden en gemeenten tegelijk want anders gaat de sector een specifieke stad niet meer beleveren.

In dit artikel maken we graag een verschil tussen gewone bestelwagens versus medium duty en heavy duty trucks. De eerst categorie kan namelijk gebruik maken van reguliere (AC en DC) laadinfrastructuur, terwijl de tweede meer toegepaste laadinfrastructuur nodig heeft. Hoewel bestelwagens normale laadinfrastructuur kunnen gebruiken en hierdoor minder problemen ondervinden, schuilt er toch een probleem bij het thuisladen ervan. Vele bestelwagens gaan mee naar huis in de avond of in de weekend met het personeel, waardoor ook publiek laden een issue kan vormen. Indien hierdoor straatparkeren noodzakelijk is, maar er duur materieel in de wagen zit, zorgt dit voor lastige situaties. Zeker als de laadpaal niet direct in het zicht van de woning staat.

Daarnaast omvat de logistieke sector ook verschillende deelsectoren: stadsdistributie, verhuisdiensten, belevering winkels, afval ophaling, bouwsector… Enkele hiervan, waaronder de twee laatste, kennen een specifieke dynamiek door de lange afschrijftermijnen van materieel.

Wat doen wij?

Wij helpen zowel overheden als bedrijven bij de logistieke transitie. Dit ondersteunen we door een TCO model elektrische bestelwagens (en na de zomer ook een TCO model elektrische trucks):

Overheden

  • We helpen bij het opmaken van afsprakenstelsels rondom zero emissie stadsdistributie. Hiervoor werken we samen met Rebel Group en VUB MOBI. Zo wordt er toegewerkt naar het opmaken van een afspraakkader, dat opgemaakt wordt in overleg met het brede stakeholderveld, bestaande uit zowel publieke als private partners.  (MOW Brussel)
  • We begeleiden de opmaak van een Green Deal in Brussel rondom duurzame stadsdistributie. Dit omvat een vrijblijvende afspraak om in te zetten op groene logistiek. (Leefmilieu Brussel)

Bedrijven

  • Recent werd, samen met adviesbureau Roland Berger, het initiatief genomen om bedrijven actief te gaan ondersteunen in de transitie. Het blijkt namelijk ook hier dat de voornaamste uitdagingen zich afspelen binnen de laadinfrastructuur en netaansluiting. 80-90% van het laden voor zero emissie trucks gebeurt op depots en op het terrein zelf. Vooral bedrijven moeten zich bewust zijn van de gevolgen hiervoor op het terrein en hier naar handelen. Als je een groot truckwagenpark hebt en je moet dit elektrificeren, vraagt dit veel vermogen en heeft dit ook impact op het elektriciteitsnet. Een plan van aanpak met het gehele bedrijventerreinen is aan te raden.
  • We organiseren sessies voor bedrijven en netwerkorganisaties over hoe om te gaan met de logistieke transitie en de TCO voor bestelwagens. Hierdoor krijgen bedrijven meer kennis van de inhoud en kunnen meer geïnformeerde keuzes gemaakt worden. (VOKA)
  • We maakten een bechmarkstudie voor een verhuisfirma in Nederland evenals een TCO-analyse voor het specifieke wagenpark van een verhuisfirma. (Gosselin – verhuisfirma)
  • We maakten via een TCO-analyse inzichtelijk wat het verschil is tussen elektrische vrachtwagens en diesels (Ziegler).
  • Wij begeleiden bedrijven  en eigenaars van kantoren en warehouselocaties in het opmaken van een business case omtrent laadinfrastructuur. Hierbij kijken we zowel naar de technische als de financiële haalbaarheid en bundelen we dit in uitvoeringsplannen indien gewenst. Zelfs het opmaken van bestekken voor als het onderhandelen met leveranciers van laadinfrastructuur nemen we hierbij graag op. (Intervest) Meer informatie hierover kan je terugvinden via deze link: https://www.thenewdrive.be/cases/intervest-offices-warehouses-als-frontrunner-in-elektrificatie-van-kantoor-en-logistieke-sites/

Spreekt deze case jou aan?

Neem contact op met Mark

Voor Netwerkorganisaties