Intervest Offices & Warehouses als frontrunner in elektrificatie van kantoor- en logistieke sites

De elektrificatie van bedrijfswagens, zowel personenwagens als logistiek vervoer, is in volle gang vanwege overheidsstimulansen en opschaling van EV- en batterijproductie. Het beursgenoteerde Intervest heeft in België en Nederland meer dan 65 kantoor- en warehouselocaties in beheer en beoogt duurzame waardencreatie te realiseren voor haar klanten door hen in het beheer van hun kantoren en logistiek te ontzorgen. Vanuit dit perspectief wil Intervest elektrische laadinfrastructuur aan huurders en bezoekers aan te bieden.

Intervest vroeg The New Drive haar te begeleiden om een duurzaam business model rond laadinfrastructuur op te zetten. The New Drive maakte per locatie een technische en financiële haalbaarheidsstudie op.  Op basis van de uitgewerkte technische uitvoeringsplannen werkt The New Drive in opdracht van Intervest momenteel de offertevraagdocumenten uit.  Vervolgens zal The New Drive Intervest begeleiden in de onderhandelingen met mogelijke leveranciers van laadinfrastructuur voor de uitrusting van haar sites en zal ze toezien op de goede uitvoering van de werken.

Spreekt deze case jou aan?

Neem contact op met

Voor Netwerkorganisaties