Werkgeversaanpak

Wat is de werkgeversaanpak?

De Stad Antwerpen zet samen met grote bedrijven (met meer dan 250 werknemers) in op een sterk mobiliteitsverhaal met als doel om actieve en slimme verplaatsingen in zowel het woon-werkverkeer en het zakelijk verkeer te stimuleren. Dit traject noemen we de werkgeversaanpak van Slim naar Antwerpen en kwam tot stand naar aanleiding van de (geplande) wegenwerken in en rond Antwerpen. Deze aanpak moet bovendien meehelpen aan de realisatie van de modal shift 50/50 in vervoerregio Antwerpen. Bedrijven kunnen beroep doen op verschillende hulpmiddelen aangeboden vanuit de stad. Eén van deze hulpmiddelen bestaat uit het aanbieden van professionele consultancy, coaching, training en opleiding rond dit de modal shift. Het gaat van het verduurzamen van de mobiliteit door het stimuleren van fiets, openbaar vervoer en andere wijzen van actieve en slimme verplaatsing.

Wat is onze rol?

Sinds 2016 maakt The New Drive deel uit van een consortium dat is aangesteld als dienstverlener binnen een raamovereenkomst. Dit geeft de mogelijkheid om in te zetten op zowel individuele als collectieve ontwikkeltrajecten voor bedrijven omtrent:

 • Beleid & operations
 • Gedrag & communicatie
 • Alternatieven voor de auto in de praktijk
 • Fietsen voor bedrijven
 • Flexibel verplaatsen (o.a. MaaS in de praktijk)
 • Vergroenen van wagenparkern

Welke specifieke activiteiten namen wij op?

Met The New Drive gaven wij reeds verschillende opleidingen en workshops:

 • Fietscafé Steek een tandje bij in je fietsbeleid: op een enthousiasmerende en interactieve manier heeft The New Drive een sessie gegeven voor KMO’s over het opzetten van een fietsbeleid.
 • Workshop Towards a flexible, green mobility policy: deze sessie werd opgezet om directie en vakbondsafgevaardigden te inspireren om het mobiliteitsbudget op een meer flexibele manier in te zetten en acties op te zetten om gedragsverandering te stimuleren. Hiervoor werd op maat van het bedrijf een workshop uitgewerkt met personae en een rekentool.
 • Workshop Vergroening wagenparken: deze sessie stond in het teken van interne kennisopbouw voor het team van SNA.
 • Lerend netwerk – vergroening wagenparken: aan de hand van 2 sessies werden bedrijven ondergedompeld in de wereld van elektrische mobiliteit. De eerste sessie ging over: hoe het laden inregelen en in de 2de sessie werden praktische handvaten aangereikt rond het opzetten van een e-car policy en communicatie. In het lerend netwerk staat kennisdeling tussen bedrijven onderling centraal doordat bedrijven zelf hun concrete case presenteren en praktische tips krijgen waardoor ze met concrete input ‘naar huis’ kunnen.

Daarnaast boden we ook advies rond het stimuleren van actieve en/of slimme verplaatsingen. Enkele van deze advies- en procesopdrachten zijn:

 • Strategisch en ad hoc advies bij Werkgeversaanpak
 • Algemene mobiliteitsstrategie van een bedrijf
 • Quick-scan mobiliteitsbeleid: Mobiliteitsgids met huidige stand van zaken en aanbevelingen
 • Mobiliteitsactieplan om medewerkers aan te zetten hun gedrag te veranderen
 • Begeleiding in het interne veranderproces
 • Begeleiding van organisaties die verhuizen
 • Aanbodsanalyse met oog voor operationele consequenties voor bedrijf en individu
 • Implementatiestrategie bedrijfsfietsen, poolfietsen en poolwagens en/of operationele afstemming van de gekozen mobiliteitsoplossingen
 • Verduurzamen voertuigenvloten met TCO (Total Cost of Ownership) analyse
 • Coaching van de bereikbaarheidsmanagers van de Werkgeversaanpak

Partners: PWC, Prepared Mind, Kluwer Opleidingen

Spreekt deze case jou aan?

Neem contact op met Sven

Voor Netwerkorganisaties