Diverse opleidingen over bedrijfsmobiliteit voor werknemers

Wat was de uitdaging?

Ondanks de populariteit van de bedrijfswagen, willen steeds meer bedrijven een mobiliteitstransitie inzetten en opteren ze voor een invoering van een mobiliteitsbudget als alternatief voor de bedrijfswagen. Maar omdat werknemers niet altijd goed op de hoogte zijn van de mogelijkheden die een mobiliteitsbudget biedt, hoe dit financieel en praktisch in elkaar zit, en omdat de invoering ervan ook vertrekt vanuit de werkgever, is het draagvlak voor een dergelijk mobiliteitsbudget bij werknemers fragiel. Werknemers hebben hierdoor nood aan een overzicht met duidelijke informatie om op verder te bouwen. De informatie die er bestaat focust voornamelijk op de werkgeverszijde, terwijl het werknemersperspectief even belangrijk is.

Hoe hebben we dit aangepakt?

The New Drive droeg bij aan verschillende leermomenten:

 • Opleidingen “Mobiliteitsbudget” (fysiek): Tijdens deze opleiding lag de focus op
  • de achtergrond van het Mobiliteitsbudget en het belang van mobiliteitsmanagement;
  • het wettelijk kader rond het Mobiliteitsbudget;
  • de berekening van het budget en de mogelijkheden om het te spenderen; en
  • de praktische toepassing ervan.

Tijdens een opleiding is er bovendien ook ruimte om in interactie te gaan met elkaar en mogelijke onduidelijkheden weg te werken.

 • Webinars (2u): Tijdens het webinar gaven wij een toelichting over alle aspecten die komen kijken bij de vergroening van wagenparken en met de klemtoon op het begrip TCO. Dat werd tijdens het webinar ook aangegrepen om de opstap te maken richting het Mobiliteitsbudget.
 • Een studiedag (4u) (fysiek): De studiedag had een drieledige focus:
  • De bredere mobiliteitsaanpak bij bedrijven en het concept van het Mobiliteitsbudget (The New Drive).
  • De wettelijke en loonadministratieve aspecten die komen kijken bij het aanbieden van elektrische bedrijfswagens. (SD Worx)
  • Verduidelijking van het begrip TCO en de stappen die moeten worden gezet bij de introductie van elektrische bedrijfswagens. (Leaseplan)

Wat is het resultaat?

De deelnemers hebben een goed inzicht ontwikkeld in de brede waaier van mogelijkheden die er liggen binnen een mobiliteitsbudget. Dit faciliteert hen om betere keuzes te maken en om in gesprek te gaan met de werkgever om eventuele enkele extra zaken te onderhandelen. Dit zorgt voor een groter draagvlak en helpt de mobiliteitstransitie verder vooruit.

Spreekt deze case jou aan?

Neem contact op met Roel

Voor Netwerkorganisaties