Coördinator gebiedsgericht geïntegreerd strategisch project Kolenspoor

Wat is het Kolenspoor?

Het Kolenspoor vormde ooit de ruggengraat van de mijnindustrie. De 70 kilometer lange spoorverbinding loopt als een rode draad door Midden-Limburg. Na de sluiting van de steenkoolmijnen werd de spoorverbinding niet langer gebruikt. Ook het uitzicht van de regio is sinds het verdwijnen van de mijnindustrie fundamenteel veranderd. De voormalige mijnzetels kregen de afgelopen decennia een nieuwe invulling en geven de economische reconversie van de regio en de provincie Limburg vandaag mee vorm. 

Het Kolenspoor is voor de provincie Limburg een speerpuntproject. Het biedt kansen voor een meer duurzame en innovatieve mobiliteit en de uitbouw van een groen-economisch-toeristisch netwerk om het gebied opnieuw te integreren tot één samenhangend geheel. Om de ontwikkelde visie omtrent het Kolenspoor om te zetten naar realisaties op het terrein, werd The New Drive geselecteerd als coördinator.

Wat doen wij met The New Drive?

Als coördinator zetten wij in op de algemene opvolging van dit complexe project. Wij focussen op het omzetten van visies naar realisaties, onderzoeken nieuwe ontwikkelmogelijkheden én houden het project op de rails. Zo nemen wij onder meer deze taken op:

  • Begeleiden van de aanbestedingen voor de Kolenspooridentiteit, communicatieondersteuning, opmaak van een website en scenografie langsheen het traject
  • Screening gronden: provinciale gronden screenen en in kaart brengen welke een strategische waarde kunnen hebben voor het Kolenspoor
  • Adviesprocedure opzetten: procedure opzetten en uitrollen voor het behandelen van adviesvragen vanuit externe partners omtrent gronden in bezig van de provincie
  • Projectscreening en opvolging rondom KS: opvolging van alle lopende zaken rondom het KS en deze met elkaar verbinden en tot een hoger niveau heffen
  • Stakeholdermanagement

Spreekt deze case jou aan?

Neem contact op met Dominique

Voor Netwerkorganisaties