Marktplaats voor Mobiliteit

Wat was de uitdaging?

Er zijn vele mobiliteitsaanbieders die hun weg zoeken op de markt, maar op enkele hindernissen stoten. De Marktplaats voor Mobiliteit, mede ingericht door het team van Slim naar Antwerpen, waar The New Drive deel van uitmaakt, richt zich daarom op het vergroten van de (latente) vraag en het stimuleren van private mobiliteitsaanbieders.

Hoe hebben we dit aangepakt?

De marktplaats voor mobiliteit fungeert als via projectoproepen waarbij mobiliteitsaanbieders de kans krijgen een project in te dienen om financiële en inhoudelijke steun te ontvangen voor hun project. Diensten die hiervoor in aanmerking komen zijn zeer divers:

  • Diensten die zich specifiek richten op gedragsverandering, door gebruik te maken van gamification of nudging.
  • Diensten die zich richten op het makkelijker maken van anders of niet reizen met hulp van reisadviezen of informatie, pasjes of apps om eenvoudig toegang te krijgen tot andere vervoersvormen en die het afrekenen makkelijker (en goedkoper) maken.
  • Diensten voor de vervoersvormen zelf zoals slim besloten vervoer, vervoer over water, deelsystemen, etc.
  • Er kan ook gedacht worden aan partijen die verschillende diensten en systemen integreren, aan elkaar knopen, die dat verrijken met een informatie- of feedbackcomponent.

Met andere woorden: partijen kunnen overal vandaan komen en allerlei verschillende soorten diensten aanbieden.

The New Drive nam binnen deze projectoproepen de procesbegeleiding op, keek inhoudelijk mee naar de voorstellen en hielp bij de implementatie ervan. Doordat wij de ontwikkelingen van (inter)nationale en Mobility-as-a-Service aanbieders op de voet volgen, zorgde dit voor interessante inzichten.

Partners: Rebel

Spreekt deze case jou aan?

Neem contact op met Sven

Voor Netwerkorganisaties