Begeleiding bij het implementeren van deelwagens en deelfietsen

De stad Geel ontving subsidies in het kader van de subsidieoproep “Zachte mobiliteit en multimodaliteit”- Thematische stadsvernieuwingsprojecten 2019. Geel diende hiervoor het project Fiets Hup! in. Het project Fiets Hup! bestond uit drie onderdelen: implementeren van deelwagens, implementeren van deelfietsen en inrichten van mobipunten.

The New Drive stond in voor de begeleiding van het implementeren van deelwagens en deelfietsen.

Voor de deelwagens reviseerde The New Drive een eerste draftversie van bestek. Het bestek werd inhoudelijk kritisch bekeken en waar nodig werden aanpassingen voorgesteld, zodat het gekozen systeem van deelwagens bijdroeg aan de doelstellingen van het project.

Voor de deelfietsen adviseerde The New Drive de stad bij het uitwerken/uitrollen van een deelfietsensysteem. Vragen hierbij zijn (niet-limititatief):

  1. Welk deelfietsensysteem is best geschikt: back-to-one, back-to-many, freefloating, …
  2. Welke technologie is best geschikt voor gewenste deelfietsensysteem: slimme sloten, …
  3. Welke rol neemt de stad best op: zelf aanbieder van deelfietsen, als regisseur, via een vergunningenbeleid, …
  4. Welke prijszetting?
  5. Opstellen van randvoorwaarden om het gewenste niveau van kwaliteit van het deelfietsensysteem en de dienstverlening te waarborgen.
  6. Bepalen van het aantal deelfietsen in functie van de doelstellingen van het project
  7. Hoe omgaan met de beschikbare data
  8. Het uitwerken van een bestek om het gekozen deelfietsensysteem te realiseren.

Door de strikte timing van de bekomen subsidies wenste de stad Geel de systemen voor deelwagens en deelfietsen uiterlijk tegen het einde van het jaar operationeel te hebben. De strategische vraagstellingen en de opmaak van het bestek werden opgeleverd binnen de vooropgestelde termijnen en de opdrachten werden na aanbesteding gegund aan twee marktpartijen.

Spreekt deze case jou aan?

Neem contact op met Johan

Voor Netwerkorganisaties