Ondersteuning bij het opstellen van een bestek voor laadinfrastructuur

Via het klimaatplan mobiliteit zet het Agentschap Facilitair Bedrijf in op de uitrol van laadinfrastructuur voor EVs op verschillende locaties in eigendom en/of beheer van de Vlaamse overheid én op thuislaadpunten. In 2016/2017 zette het Agentschap Facilitair Bedrijf de eerste stappen in deze transitie door een bestek in de markt te zetten voor de levering, installatie en exploitatie van laadinfrastructuur.

Het raamcontract met de Charge Point Operator die in 2016/2017 werd geselecteerd kwam te vervallen, waardoor een nieuw raamcontract opgemaakt en gepubliceerd moest worden. The New Drive coördineerde en begeleidde de Vlaamse overheid met de volgende processtappen:

  1. Voorbereiden bestek en inventariseren noden
  2. Uitwerken concept bestek
  3. Werksessie concept bestek
  4. Afwerken finaal bestek
  5. Uitwerken objectieve vergelijking en ranking inschrijvers
  6. Toelichting objectieve beoordeling en ranking offertes

Op basis van deze begeleidingsopdracht heeft het Agentschap Facilitair Bedrijf een nieuwe Charge Point Operator kunnen selecteren om de komende jaren de bestaande alsook nieuwe laadpalen te installeren en exploiteren.

Spreekt deze case jou aan?

Neem contact op met Dries

Voor Netwerkorganisaties