Nood aan een overheid die duidelijke en goede kaders stelt over autonoom rijden

Is autonoom rijden effectief de toekomst? Zullen we binnenkort al slapend/werkend naar kantoor gebracht worden? In dit artikel onderzoeken we of de stelling “In de toekomst kennen we het woord “autorijden” niet meer, enkel nog “autonoom rijden”” correct is.

Autonoom rijden klinkt voor sommigen nog als verre toekomstmuziek of iets dat vroeger in actiefilms getoond werd. Uit studies en grootschalige praktijktesten blijkt echter dat we elke dag dichter komen bij de introductie van autonome voertuigen in het dagdagelijkse verkeer. Het is dus geen kwestie of autonoom rijden er komt, maar eerder wanneer het effectief realiteit zal zijn.

Wanneer autonoom rijden zijn weg gevonden heeft naar de weggebruikers, zal dit een grote impact tot gevolg hebben. Deze maatschappelijke impact speelt zich af op verschillende fronten zoals beleidsautonomie, cybersecurity, veiligheid, kwaliteit van diensten en dienstverlening, milieu en omgeving, toegankelijkheid, congestie en dergelijke meer.

Autonoom rijden kan een mooie impact hebben op onze mobiliteit door zijn vele voordelen: aangenamere verplaatsingen, meer tijd die nuttig gespendeerd kan worden, verhoging van de toegankelijkheid (meer mensen met een beperking kunnen zich nu zelfstandig verplaatsen), minder mensen dienen zelf een auto aan te schaffen waardoor meer openruimte beschikbaar komt in het straatbeeld…. Dit filmpje hieronder demonstreert bijvoorbeeld de aangename verrassing van gebruikers van robotaxi’s.

Er is echter ook een keerzijde. Indien iedereen massaal autonome voertuigen gaat gebruiken voor individuele verplaatsingen, gaat de duurzaamheid van onze mobiliteit er stevig op achteruit. Studies tonen namelijk aan dat, zonder beleidscorrecties, het aantal autoverplaatsingen hierdoor zou stijgen, zelfs al zouden de voertuigen duurder zijn. Het blijft namelijk zo dat stappen, trappen of openbaar vervoer de eerste voorkeur horen weg te dragen wanneer er mobiliteitskeuzes worden gemaakt en dat het vermijden of verschuiven van autoverplaatsingen belangrijk is, naast het vergroenen ervan. Wat echter wel een mooie ontwikkeling binnen dit domein is, is autonoom openbaar/gedeeld vervoer via taxi’s en shuttles, aangezien de meerkost van voertuigen gecompenseerd wordt door de afwezigheid van een chauffeur.  

Aangezien de evolutie naar autonoom vervoer volop is ingezet, dient spoedig nagedacht te worden over hoe we dit willen organiseren. Er is nood aan duidelijke en goede kaders die door de overheid opgemaakt dienen te worden. Dit gaat over juridische kaders die de spelregels vastleggen voor operatoren en constructeurs. Via goede kaders is het mogelijk om het toekomstige gedeelde vervoer te verbeteren en eventueel zelfs goedkoper te maken. Vele vragen dienen hiervoor beantwoord te worden: Zal de overheid werken met een vergunningen-/licentiesysteem voor operatoren? Welke veiligheidseisen worden gesteld aan de voertuigen? Welke aanpassingen zijn noodzakelijk aan de weginfrastructuur? Welke fiscaliteit wordt hier tegenover gezet? Zal de trend van autonoom rijden gekoppeld worden aan een invoering van rekeningrijden? Wat met openbare ruimte die noodzakelijk is om autonome voertuigen te parkeren? … De komende jaren zal de overheid hard (moeten) werken om deze en nog vele andere vragen te beantwoorden. Het bouwen van stevige kaders zal het startpunt van autonoom (gedeeld) vervoer in België bepalen en hiermee ook hoe onze toekomstige verplaatsingen er zullen uitzien.

Als we terugkomen op onze stelling, moeten we dus concluderen dat er nog heel wat vragen, drempels en voorwaarden zijn om volmondig ja te antwoorden op de stelling. Autonoom rijden zal zeker deel uitmaken van onze toekomst, maar het blijft belangrijk om in de toekomst ook als we autonoom gaan rijden zoveel mogelijk collectief of gedeeld vervoer aan te moedigen. Ook andere innovatieve, duurzame vervoersmodi en -toepassingen dienen daarbij verder aangemoedigd te worden. Wanneer we een duurzame toekomst nastreven, is het nog steeds belangrijk om minder de auto te nemen, of deze nu autonoom is of niet. Om goed voorbereid te zijn op de transitie naar autonoom rijden, is het belangrijk om nu te beginnen en de juiste kaders op te bouwen.

Verkeersveiligheidsbarometer

“Nooit eerder zoveel fietsdoden als in 2022”. Dat zijn de ontnuchterende cijfers uit de Verkeersveiligheidsbarometer die Vias institute op 22 februari bekendmaakte.
Minister Lydia Peeters benadrukt in een eerste reactie het belang van inspanningen op vlak van veilige infrastructuur en de strijd tegen overdreven snelheid.
Ook The New Drive werkt mee aan meer verkeersveiligheid, vorig jaar onder meer via het project ‘Coaching van lokale besturen inzake verkeersveiligheid in de bebouwde kom’ in opdracht van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Wilt u als organisatie of lokaal bestuur ook aan de slag voor meer veiligheid in het verkeer?
Contacteer dan onze collega Dana Deliever.

Panelgesprek Belfa

Op donderdag 16 februari werd The New Drive uitgenodigd op het event van Belfa, de ‘Belgian Facility Association’ om in het afsluitend panelgesprek te zetelen. Onze collega Arthur gaf zijn mening over de snel veranderende context van de mobiliteit in België. Ook de vergroening van utilitaire voertuigen en hun laadmogelijkheden kwam aan bod, evenals het thema waterstof.

Gedurende de dag werden de aanwezigen, die elke dag met mobiliteit binnen hun onderneming of organisatie geconfronteerd worden, verblijd met uiteenzettingen over thema’s als de nieuwe fiscaliteit, mogelijkheden qua vernieuwende mobiliteitsstrategieën, het mobiliteitsbudget en de technische aspecten van laden.

Lancering 2 nieuwe projectoproepen (!)

Er zijn 2 nieuwe projectoproepen gelanceerd: eentje over de verduurzaming van de e-commerce én eentje voor laadinfrastructuur t.b.v. bestelwagens, vrachtwagens en bussen.

Projectoproep verduurzaming van de e-commerce

Ben je een vzw, stichting zonder winstoogmerk, lokaal of regionaal bestuur? Dan kun je vanaf nu (tot 14 april 2023) een subsidieaanvraag indienen bij de FOD Mobiliteit en Vervoer voor de verduurzaming van e-commerce. Subsidievragen tussen de € 30.000 en € 300.000 komen in aanmerking.

Geïnteresseerd? Onze logistieke specialisten Mark, Johan, Nils en Arthur helpen je graag verder en ondersteunen met alle liefde de subsidieaanvraag.

Projectoproep voor laadinfrastructuur voor stedelijke logistiek, vracht en bussen

Het Departement MOW lanceert een subsidie-oproep voor laadinfrastructuur voor bestelwagens, vrachtwagens en bussen. Het kan zowel gaan om laadinfrastructuur op publiek domein als voor locaties/depots op privaat domein. Investeringskosten voor de plaatsing en slimme aansluiting van laadinfrastructuur komen in aanmerking (cfr. hardware laadinfra, bekabeling, aanpassing van de elektriciteitsinstallatie en plaatsingskosten). De deadline voor indiening van een voorstel ligt vast op vr. 31 maart 2023. Meer info over deze oproep is beschikbaar via deze link.

Geïnteresseerd? Onze laadinfrastructuur specialisten Jannes, Arthur en Dries helpen je graag verder en ondersteunen met veel plezier de subsidieaanvraag.

Nieuwjaarsdiner TND

Twee weken geleden gingen we met alle collega’s gezellig dineren in Herentals om het nieuwe jaar te vieren. Samen met onze wederhelften genoten we van een rijkgevuld diner en werden de nieuwjaarswensen door onze Managing Director Mark uitgesproken. Enkele foto’s van de avond:

Installeer laadinfra vóór 31 maart 2023 en geniet van verhoogde kostenaftrek

Ben je van plan om laadinfrastructuur uit te rollen op je bedrijf? Dan is 31 maart een belangrijke datum: als je investeert in laadinfrastructuur die aan bepaalde voorwaarden voldoet, worden de afschrijvingen verhoogd tot 200%. De belangrijkste aandachtspunten voor deze kostenaftrek vind je terug in de blogpost van onze expert Arthur.

Congres Laadinfra ’23

Is de Belgische laadinfrastructuur klaar voor de EV-ambities? Dat was de centrale vraag op het Congres Laadinfra ’23. Op 17 januari 2023 waren onze collega’s Arthur, Dries en Jannes aanwezig op het eerste Belgische Congres Laadinfra, met meteen een geslaagde editie.  

Met sprekers als Vlaams Minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering Alain Maron, Febiac, Sigrid de Vries (ACEA), Joeri van Mierlo (VUB), Koen Kennis (Schepen Mobiliteit stad Antwerpen), en tal van andere sprekers werd er dieper ingegaan op de huidige stand van zaken in de uitrol van laadinfra en de toekomstige uitdagingen.  

Conclusie? Met zo’n 25.000 publiek toegankelijke laadpunten zitten we vandaag de dag goed op schema voor de doelstellingen uit het Europese Klimaatplan (1 publiek toegankelijk laadpunt op 10 voertuigen). Ook het aantal elektrische voertuigen blijft sterk stijgen, met in 2022 een aandeel van 30% van de nieuwe Belgische wagens (FEV & PHEV). Vanuit The New Drive zetten we ons dagelijks in om deze trend verder te zetten. Maar, het belang van slim laden om het elektriciteitsnet te ontlasten en te balanceren, de vergroening van particulieren en de decarbonisatie van het zwaar logistiek verkeer worden almaar groter om de klimaatdoelstellingen te behalen. Daarnaast wordt ook duidelijk dat in Wallonië voor de uitrol van laadinfrastructuur een versnelling hoger moet geschakeld worden om Vlaanderen en Brussel in te halen.

Mobiliteitssafari

Binnen het kader van het Europese Mobimix project rond deelmobiliteit en MaaS, werkte The New Drive voor Slim naar Antwerpen een serious game uit waarbij deelnemers op een vlotte en laagdrempelige manier kennis kunnen maken met MaaS en (deel)mobiliteit in Antwerpen. De mobiliteitssafari geeft mensen de kans om met een speciaal samengestelde toolbox met routeplanners en apps te ‘jagen’ op verschillende soorten deelmobiliteit: spot ze, gebruik ze en fotografeer ze! Daarnaast zijn er ook opdrachten op specifieke locaties waarbij ook andere mobiliteitsvraagstukken bekeken worden. Hoe verloopt het fietsparkeren? Hoe koop je tickets?… Doel is om het MaaS-ecosysteem te observeren, te voelen en te gebruiken. Met andere woorden: de mobiliteitssafari laat je de (deel)mobiliteit in Antwerpen effectief beleven waardoor je met een andere bril leert kijken naar de stad.  

Deze serious game is bovendien geschikt voor vele soorten groepen. Meer dan 200 enthousiaste deelnemers uit heel Europa maakten al kennis met de Antwerpse mobiliteitswereld o.a. van internationale delegaties, lokale mobiliteitsambtenaren of mobiliteitsexperten, aanbieders van deelmobiliteit en/of MaaS-apps, bedrijven die een teambuilding willen organiseren, …  Het kan allemaal! 

Door een samenwerking met Bar Oscar en De Winkelhaak kunnen we de mobiliteitssafari inplannen rond een teambuilding of een inhoudelijke werksessie. Zowel tijdens een 2uur durende safari, gedurende een halve of een dagvullend programma inclusief vergaderzalen en catering.   

Ben jij klaar om je safaripak aan te trekken en op jacht te gaan? Laat het weten aan onze collega Sven.

Zijn elektrische auto’s verplicht in uw car policy?

We hebben inmiddels meer dan 100 bedrijven begeleid bij de elektrificatie van hun vloot. Graag willen we daarom een beeld krijgen op volgende vraag: zijn elektrische auto’s verplicht in uw car policy? Waarom wel? Waarom (nog) niet? Antwoord via deze poll.

Ben je van plan om laadinfrastructuur uit te rollen op je bedrijf? Dan is 31 maart een belangrijke datum: als je investeert in laadinfrastructuur die aan bepaalde voorwaarden voldoet, worden de afschrijvingen verhoogd tot 200%. We zetten graag even alles op een rijtje:

Scope:
Ondernemingen (zowel eenmanszaken als vennootschappen) die tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 investeren in een publiek toegankelijk en intelligent laadstation kunnen rekenen op een verhoogde kostenaftrek. Het betreft een federale maatregel die past in de hervormingen voor een versnelde transitie naar elektrische bedrijfswagens.

Wie komt in aanmerking?
Zowel eenmanszaken als vennootschappen kunnen rekenen op deze verhoogde kostenaftrek.

Waaraan moet de laadinfrastructuur voldoen?


Welke kosten komen in aanmerking?
Het voordeel wordt verleend onder de vorm van een verhoogde aftrek voor de afschrijvingen van nieuwe publiek toegankelijke laadstations. De bijkomende kosten die samen met het laadstation worden afgeschreven, maken deel uit van die aanschaffingswaarde. Met bijkomende kosten wordt bedoeld: 

Kosten die verband houden met de aanschaf en plaatsing van een (huis)batterij komen niet in aanmerking.

Verhoogde kostenaftrek
De afschrijvingen worden verhoogd tot:

De verhoogde afschrijvingen worden verleend vanaf het aanslagjaar verbonden met het belastbaar tijdperk in de loop waarvan het laadstation operationeel en effectief publiek toegankelijk is. Je onderneming heeft de mogelijkheid om pas met het afschrijven van zijn investering te beginnen op het moment dat deze verworven of tot stand gebracht is, dus op het moment dat de investering volledig werd uitgevoerd. Het verhoogde tarief kan worden toegepast vanaf het moment dat het laadstation aan alle voorwaarden voldoet.

Wat de daaropvolgende aanslagjaren betreft, wordt de verhoogde aftrek slechts toegekend voor de aanslagjaren verbonden met een belastbaar tijdperk waarvoor gedurende het hele tijdperk aan de voorwaarde van ‘publiek toegankelijk’ wordt voldaan. Van zodra je onderneming het laadstation niet meer openstelt voor het publiek, kan ze geen aanspraak meer maken op de verhoogde aftrek voor dat belastbaar tijdperk. Indien het laadstation in een later belastbaar tijdperk opnieuw publiek toegankelijk wordt, kan de onderneming terug aanspraak maken op de verhoogde aftrek op voorwaarde dat het laadstation gedurende het hele tijdperk publiek toegankelijk is.

Meer info?
Wil je meer weten over wat deze maatregel in de praktijk betekent? Of ben je op zoek naar breder advies rondom uitrol van laadinfrastructuur: contacteer dan onze collega Arthur.

Vervoerregioavond Vervoerregio Mechelen

In het kader van onze opdracht voor het departement Mobiliteit en Openbare Werken waarbij we binnen de vervoerregio Mechelen een Regionaal Mobiliteitsplan opstellen organiseerden we onze laatste vervoerregioavond van het participatieve traject. Vanuit de verschillende thematische werkgroepen die we de afgelopen maanden hadden binnen de vervoerregio trachtten we om acties te vormen voor de bouwstenen uit het beleidsscenario. Deze acties wouden we graag nog aftoetsen bij onze externe stakeholders waarbij we ook open stonden voor extra input. Vanuit alle verzamelde input uit zowel de werkgroepen, de vervoerregioavond en de lopende milieu effecten rapportage vormen we in de komende weken de actietabel voor het Regionaal Mobiliteitsplan. In de loop van 2023 zal dit traject dan zijn laatste fase ingaan waarbij er ook via een openbaar onderzoek nog opmerkingen kunnen komen op het beleidsscenario en de gevormde acties.

Voor meer informatie omtrent de vervoerregio Mechelen kan men hier terecht of bij onze collega Roel.

Mobiliteitshubs in Brussel

In het kader van Good Move en in opdracht van Brussels Mobility gaan onze collega’s Karolina, Sven en Johan in samenwerking met Mobipunt VZW en Mpact aan de slag met mobihubs in het Brussel Hoofdstedelijk Gewest. Samen met diverse stakeholders ontwikkelen we een globale beleidsvisie voor de uitrol van mobihubs in het BHG, die overstappen naar meer duurzame en actieve modi moeten faciliteren. Concreet formuleren we highlevel governance beginselen, ontwikkelen we een aangepaste typologie voor de hubs en werken we 20 cases uit. We startten onze opdracht met een verkennende fietstocht in Brussel. Op 12 december zijn we in gesprek gegaan met lokale organisaties op onze stakeholder kick-off.
Voor meer informatie omtrent dit project, contacteer onze collega Johan.

NewDriver in het nieuws

Bedrijven en organisaties kiezen massaal voor elektrische bedrijfswagens. Ze voelen de hete adem van de aangepaste fiscaliteit in hun nek en trekken de kaart van duurzaamheid. Maar hoe zit dat nu qua totale kosten en wat komt er allemaal praktisch bij kijken?
Onze collega Roel legt het uit in Het Laatste Nieuws.

The New Drive begeleidt dagelijks bedrijven en organisaties in de transitie richting een elektrisch wagenpark. Contacteer ons vandaag nog en we stomen u klaar tegen 1 juli 2023.

Nieuwe collega Twan

Ik ben Twan Kerkhofs en ik mag me sinds midden november een deel van The New Drive familie noemen. Persoonlijk heb ik al jaren een affiniteit voor mobiliteit. Dit heeft ervoor gezorgd dat ik in 2017 met de opleiding Mobiliteitswetenschappen aan de Universiteit Hasselt van start ben gegaan. Hierin behaalde ik dan ook mijn masterdiploma. Binnen deze opleiding ben ik in contact gekomen met een waaier aan mobiliteit gerelateerde thema’s waarbij de nadruk vaak gelegd werd op duurzaamheid. Dit is een thema dat ik, door zijn maatschappelijke en actuele relevantie, persoonlijk zeer interessant vind. Hierdoor heb ik er in mijn stage dan ook voor gekozen om rond elektrische scooters te werken. Na vijf leerrijke jaren vond ik dat het tijd was om in het werkveld aan de slag te gaan. Mijn keuze is hierbij op The New Drive gevallen omdat de bedrijfscultuur mij heel erg aansprak. Daarnaast vallen de projecten ook perfect binnen mijn interesseveld. Binnen The New Drive zal ik voornamelijk werken rond elektrische mobiliteit, maar ik hoop om zoveel mogelijk verschillende thema’s te kunnen behandelen. In mijn vrije tijd ben ik graag in beweging, zo speel ik basketbal in mijn thuisstad Bree en durf ik (wanneer het zonnetje komt piepen) de koersfiets/ mountainbike al eens van stal te halen.

Op vrijdag 23 april maakten we bij The New Drive van onze vrijdagnamiddag een wandelnamiddag! Na een lange tijd elkaar enkel via Teams te spreken, was de nood hoog om elkaar nog eens te ontmoeten in real life. Met groepjes van maximaal vier collega’s gingen we geheel Corona proof met elkaar wandelen in de regio Antwerpen, Kempen, Limburg en Brussel. Geniet hieronder van de leuke namiddag die we samen, maar toch ook apart beleefden!

Op 10 juni organiseert The New Drive in samenwerking met Geo Mobility een webinar over verkeersveiligheid. GeoMobility staat in voor de data, bestaande uit een combinatie van Floating Car Data en camera-beelden, waarna wij aan de slag gaan voor de analyse en adviezen. We delen eveneens enkele concrete use cases. Schrijf je zeker in via deze link. Indien u niet kan deelnemen, schrijf u dan alsnog in zodat we u de opname nadien kunnen bezorgen.
Voor meer info over dit webinar of onderwerp, contacteer onze collega’s Sven of Simon!

The New Drive is genomineerd voor 2020 Deloitte’s Technology Fast 50 voor technologie bedrijven die hun hoofdzetel in België hebben en hier ook opgericht zijn. De Fast 50 award zal uitgereikt worden aan het snelst groeiende technologie bedrijf, gebaseerd op het groeipercentage van de omzet in de laatste 4 jaar. De winnende bedrijven zullen bekend gemaakt worden op de Awards Ceremony op 26 november 2020.

Wilt u al langer de bedrijfsmobiliteit onder de loep nemen, maar weet u niet waar te beginnen? Dat snappen wij helemaal! Er zijn dan ook veel verschillende aspecten die voortdurend veranderen en hiermee up-to-date blijven, is een heuse uitdaging.

Om u hiermee te helpen heeft The New Drive de Quick Scan bedrijfsmobiliteit ontwikkeld. Een handige, visuele tool die snel en overzichtelijk de stand van zaken toont van de bedrijfsmobiliteit van uw bedrijf. Hoe ver sta je al met het bedrijf? Welke aspecten kunnen beter? Wat bestaat er nog om te integreren? Welke mogelijkheden biedt de locatie? … één handige visual beantwoordt al deze vragen.

Denkt u nu “Klinkt allemaal goed, maar hier heb ik geen tijd voor?”. Ook daar hebben we aan gedacht. Zoals de naam het al weggeeft, is de Quick Scan snel en efficiënt. Indien gewenst komen onze mobiliteitsexperts langs en vullen ze samen met u de nodige zaken in. Kort hierna komen we bij u terug met de resultaten om deze te bespreken.

Wil je graag deze quick scan uittesten? Dat horen wij graag! Contacteer onze experts via lore.vanwelde@thenewdrive.be of dominique.vandijck@thenewdrive.be en dan bezorgen wij je een link naar de quick scan.

In juni heeft The New Drive een nieuwe update gegeven aan de TCO-tool milieuvriendelijke voertuigen voor het Departement Omgeving. In deze update werden nieuwe wagens en de laatste fiscaliteit opgenomen. Daarnaast werd ook de mogelijkheid om een eigen laadmix te maken toegevoegd en werden alle waarden WLTP klaar gemaakt. Zelf benieuwd naar de update? Check dan zeker de TCO-tool!

De afgelopen maand hebben we voor Slim naar Antwerpen een online lerend netwerk georganiseerd. Het doel was om bedrijven te inspireren en te stimuleren om het corona-momentum aan te grijpen om hun mobiliteitsbeleid verder te verduurzamen. De focus lag op volgende vraagstukken:

In een eerste webinar polsten we naar de noden en de uitdagingen die bedrijven hebben om praktisch aan de slag te gaan met deelmobiliteit & MaaS. Denk hierbij aan “hoe kostenbewust mobiliteitsoplossingen combineren?” “Best fit: welke mobiliteitsoplossingen passen het best bij mijn medewerkers?” “Organisatie van het nieuwe werken en de nood aan flexibele abonnementsformules etc…. “ In 2 interactieve vervolgsessies (1 rond MaaS & deelmobiliteit en 1 over fietsbeleid) zijn we hierrond verder met mobiliteitsaanbieders en aan de hand van inspirerend getuigenissen aan de slag gegaan en oplossingen aangereikt. Een online whatsappgespreksgroep deed dienst als tussentijdse helpdesk waar de deelnemers met praktische mobiliteitsvragen terecht konden.

Meer dan 155 Limburgers denken na over de mobiliteit van de toekomst!

De vervoerregio Limburg startte met de opmaak van een regionaal mobiliteitsplan, een plan waarin Limburg ook in de toekomst leefbaar, aantrekkelijk en bereikbaar is. Dit doen we samen met geïnteresseerde Limburgers via een online Vervoerregiodag.

Hoe zullen we ons in Limburg op een vlotte, veilige, duurzame manier verplaatsen? Wat hebben we nodig om deze nieuwe mobiliteit mogelijk te maken? Hoe zullen we ons gedrag en onze omgeving moeten aanpassen? Deze vragen legden we voor aan meer dan 155 Limburgers die zich inschreven.

Wil je in de toekomst op de hoogte blijven van de activiteiten van de vervoerregio Limburg, check dan de website (https://lnkd.in/dj4Ackb).

A. homepage
B. selection of purpose (private car, company car, salary car, government feelt)
C. info about the possible comparisons & types of cars in the background
D. selection of the first car
E. carsharing suggestion
F. comparison of two selected cars + 2nd hand car suggestion

Toonaangevende Vlaamse experts laten in hun kaarten kijken. Hun conclusie over dit jaar? De digitalisering gaat alsmaar sneller en duurzaamheid wordt meer dan ooit key, of het nu in reizen, onze voeding, beauty, mode of in transport is.

Deze vraag stelde Nina aan Dries Keunen, projectmanager duurzame mobiliteit van The New Drive. “Koning Auto heeft dan wel jaren met zijn scepter over onze wegen gezwaaid, er is een heuse coup bezig.”

Lees hier het volledige artikel: Trends 2019 – Nina

De elektrische auto is niet meer zo zeldzaam in het straatbeeld, en iedereen raakt stilaan vertrouwd met elektrische laadinfrastructuur in de publieke ruimte. Maar de grote boom blijft voorlopig uit. Wanneer komt die er en zijn we er klaar voor?

Deze vraag stelde Verkeersspecialist – het vakblad voor mobiliteitsprofessionals – aan Arthur Vijghen, managing director van The New Drive. “Op dit ogenblik zijn we nog mee in Vlaanderen en België, maar op de verwachte enorme sprong van de elektrische auto zijn we helemaal niet voorbereid. En die komt er snel aan, over vijf jaar beginnen we massaal elektrisch te rijden.”

Lees hier het volledige artikel: VSP248_Interview met Arthur Vijghen

Het Vlaams Kennisplatform Slim Laden (VKSL) is  een neutraal kennisplatform en centraal aanspreekpunt voor alle Vlaamse stakeholders met interesse in “slim laden”.

Het platform is opgericht door EnergyVille, The New Drive en Volta, omdat zij merkten dat er nood was aan een platform om kennis te delen rond slim laden, maar ook om samenwerking te vergemakkelijken tussen partijen. Binnen het VKSL zijn ook samenwerkingsverbanden gesloten met verschillende internationale organisaties, waaronder het Living Lab Smart Charging, het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL) en het Internationaal Energie Agentschap, dat zich met Task 28 richt op hybride en elektrische voertuigen.

Het VKSL tracht via kennisverzameling en disseminatie, workshops en met voldoende aandacht voor de reeds lopende demonstratieprojecten in binnen- en buitenland het kennisniveau rond slim laden te verhogen en te faciliteren in de samenwerking tussen (markt)partijen. Het kennisplatform zet in op drie sporen, namelijk kennisverzameling, organisatie van thematische workshops en demonstraties en excursies.

Lid worden, what’s in it for you? Leden van VKSL krijgen:

Interesse om lid te worden van het Vlaams Kennisplatform Slim Laden? Neem dan zeker contact op via de website van VKSL.

Op 14 juni 2018 vindt de eerste workshop plaats met op het programma de volgende onderwerpen en sprekers:

Inschrijving via e-mail – info@vksl.be

Meer info over VKSL op www.vksl.be

Ben jij een geboren adviseur met een sterke affiniteit voor mobiliteit? Heb je zin om je volledig in te zetten voor belangrijke en vernieuwende mobiliteitsprojecten in Vlaanderen, met tal van stakeholders? Dan ben jij wellicht een van onze nieuwe projectmanagers mobiliteit!

The New Drive breidt verder uit. Hieronder vind je de twee vacatures.

 

Senior Projectmanager mobiliteit

Heb je minimaal acht jaar ervaring als adviseur binnen overheid of in een bedrijf, en een sterke affiniteit met mobiliteit, bekijk dan deze vacature.

 

 

 

 

 

Projectmanager mobiliteit

Heb je minimaal vijf jaar ervaring als adviseur binnen overheid of in een bedrijf, en een sterke affiniteit met mobiliteit, bekijk dan deze vacature.

 

 

 

 

Groeiend aanbod van auto’s

Elektrische auto’s zijn hot. Wekelijks passeren aankondigingen van nieuwe modellen door autoconstructeurs de revue. Op basis van de aankondigingen vandaag zal het aanbod van volledig elektrische wagens minimaal verdrievoudigen in 2020. De nieuwe modellen hebben bovendien telkens een actieradius van meer dan 300 kilometer. In 2018 zijn de nieuwe Nissan LEAF, Hyundai KONA, KIA Stonic, Audi e-tron (geproduceerd in Vorst) en Jaguar i-Pace in België verkrijgbaar. De Opel Ampera-E en Tesla Model 3 worden ten vroegste eind 2018 verwacht.

De meeste constructeurs pakken uit met grote investeringsplannen met 2025 als horizon. Volkswagen Group investeert bijvoorbeeld de komende jaren 70 miljard euro in de ontwikkeling van elektrische auto’s. Dit moet – enkel bij Volkswagen – leiden tot 50 volledig elektrische modellen in 2025. Strengere emissienormen en quota (bijv. in China vanaf 2019) zijn de belangrijkste drivers voor deze investeringen. De voornaamste enabler is de sterk dalende batterijprijs, waardoor de elektrische auto in meerdere gevallen zelfs vandaag al financieel loont.

 

Sterke groei van publiek toegankelijke oplaadpalen

Naast de aanbodzijde van elektrische voertuigen is een overzicht van de ontwikkelingen in de laadpaalmarkt een goede waardemeter voor de groei van EV in België. Het aantal snellaadlocaties doorliep dit jaar een groei van bijna 200%. The New Drive ontwikkelde voor het Platform Elektrische Bedrijfswagens een databank met informatie over snelladers in België. Vandaag zijn er meer dan 130 locaties (met meer dan 200 snellaadstations). De verwachting is dat het aantal Belgische snellaadlocaties in 2018 zal aangroeien tot ongeveer 200.

Aan uitbreiding van (publieke) normaalladers ook geen gebrek. Allego legt de laatste hand aan een nieuw netwerk van meer dan 600 publieke laadstations, in opdracht van Eandis en Infrax. Hierdoor kunnen EV-rijders in alle Vlaamse steden en gemeenten hun wagen in de publieke ruimte opladen. In het Brussels Gewest wordt in 2018 een uitrol verwacht: het gewest heeft een tender gelanceerd voor de concessie van publiek toegankelijke oplaadpalen.

Tot slot schakelen ook grotere wagenparken stelselmatig over op e-wagens en oplaadpalen voor eigen gebruik. Zo lanceerde de Vlaamse overheid een grote tender voor laadinfrastructuur, in voorbereiding op de elektrificatie van haar wagenpark.

 

The New Drive werkt mee aan de EV-(r)evolutie

Binnen ons netwerk volgen we met The New Drive alle ontwikkelingen rond elektrisch vervoer op. Daarnaast werken we ook actief mee aan de (r)evolutie van elektrisch vervoer. Zo nemen we vaak initiatieven om eigen ideeën, die volgens onze inschatting van belang zijn, een stap verder te brengen en uit te werken. Concrete voorbeelden hiervan zijn initiatieven zoals het Platform Elektrische Bedrijfswagens (PEB), het Zero Emissie Busplatform (ZEB) en het e-taxiproject. Een ander stokpaardje van The New Drive is het maandelijks EV-statistiekenrapport. Voor bepaalde organisaties rapporteren we over de evoluties van het aantal nieuw ingeschreven elektrische voertuigen in België. Op vraag van klanten begeleiden en adviseren we rond specifieke EV-vraagstukken. Zo begeleidde we reeds tal van overheden bij de opmaak van een bestek of lastenboek voor de marktbenadering voor de levering, plaatsing en exploitatie van oplaadinfrastructuur.

Sinds kort hebben we ook het initiatief genomen om, bij publicaties van bestekken voor oplaadinfrastructuur, ons netwerk hiervan op de hoogte te stellen d.m.v. een mailing.

Kortom: The New Drive volgt de EV-markt op de voet en zal ook in de toekomst initiatieven blijven nemen om de versnelling door te zetten.

De markt van het fietsdelen is in volle verandering. Met de komst van slimme fietssloten wordt een nieuwe vorm van fietsdelen mogelijk; free floating fietsdelen. Het grote verschil met de traditionele systemen is dat deze fietsen overal in de stad achtergelaten kunnen worden en dus niet meer hoeven terug te keren naar vaste standplaatsen. Dit maakt dure infrastructuur overbodig en zorgt voor een snellere rentabiliteit.

Deze deelfietsen waren al langer een fenomeen in Azië, maar vinden nu ook hun weg naar Europese steden. Aangezien de fietsen geen vaste plaats innemen en vrij gebruikt kunnen worden, kunnen ze snel uitgerold worden. In Amsterdam werd men verrast door de komst van verschillende spelers met overlast tot gevolg. In oktober was men genoodzaakt de deelfietsen in de stad te ontruimen.

In Vlaanderen verloopt het proces wat respectvoller. Kortrijk, Hasselt en Mechelen hebben intussen een proefproject opgestart met Mobit en ook in Brussel is Obike intussen gestart. Toch is en blijft de nood aan een toekomstbestendig regulerend kader hoog. Verschillende deelfiets-aanbieders kloppen aan bij de gemeentebesturen. Er is een gentlemens-agreement om te wachten op een wettelijk kader om van start te gaan.

Op vraag van de gemeente Amsterdam werkt The New Driver Sven Huysmans samen met enkele collega’s van APPM aan een reguleringskader voor fietsdelen in Amsterdam. Al snel volgde een gelijkaardige vraag vanuit Fietsberaad Nederland en Fietsberaad Vlaanderen. We zijn trots om met The New Drive aan deze opdrachten te mogen werken. Het leverde enkele leuke persberichten op zoals “Antwerpenaar leert Amsterdammers deelfietsen”(GVA) en “Antwerpenaar moet de overvloed aan fietsen in Amsterdam helpen aanpakken”(NB). Sven werd ook uitgenodigd op nationale televisie in het programma ‘De vrije markt’ op 7 oktober. Meer informatie over deze aflevering vindt u terug via: www.serv.be/serv/de-vrije-markt
Meer nieuwsartikels over fietsdelen via volgende links:
http://www.gva.be/cnt/dmf20170831_03045488/antwerpenaar-leert-amsterdammers-deelfietsen
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170831_03045935

Autodelen zit in de lift. Begin dit jaar kopte de Tijd nog dat het aantal autodelers verdubbeld was in een jaar tijd. Dit najaar zijn er opnieuw enkele nieuwe autodeel initiatieven gelanceerd. De vzw Ecomobiliteit Gent zag het levenslicht met als doel; ‘elektrisch gedeelde mobiliteit op maat voor elke trip’. Naast elektrische (bak)-fietsen kunnen de leden kiezen uit drie types elektrische wagens. Het huidige aanbod bestaat uit een Renault Twizy, Renault Zoë én Tesla model X. Zo heeft de Gentenaar een elektrisch mobiliteitsaanbod voor elk type verplaatsing, lang of kort, met of zonder passagiers. Zo blijft Gent de stad met de meeste elektrische deelwagens op Vlaams grondgebied. Of toch voor even…

In Antwerpen kondigde men alvast het tegenoffensief aan met Poppy. Na Brussel krijgt ook de koekestad haar eigen free floating autodeelsysteem. Vanaf volgend jaar zullen 200 elektrische deelwagens en 150 deelwagens op CNG de Antwerpse straten vullen. D’Ieteren toont hiermee de ambitie om te investeren in duurzame mobiliteitsoplossingen.

Ook lokale besturen investeren in het delen van de eigen vloot. Intussen stelden reeds 21 steden en gemeenten de eigen dienstwagens ter beschikking van hun burgers. De stad Antwerpen doet er nog een schepje bovenop bij het delen van de eigen vloot. Naast benzinewagens is er ook keuze uit CNG of elektrische wagens. Vanaf oktober zijn er ’s avonds en in het weekend 13 dienstwagens beschikbaar via het Cambio en Bolides platform. Ook in Brasschaat deelt men sinds kort drie elektrische wagens, daar koos men voor een samenwerking met Partago.

The New Drive bouwt actief mee aan de toekomst van autodelen in België, ondermeer als mede-initiatiefnemer van de Green Deal Gedeelde Mobiliteit en als adviseur voor meerdere organisaties.

Contacteer voor meer informatie Dries Willems

In 2017 startte The New Drive samen met Traxio en BFFMM het platform elektrische bedrijfswagens op, met als doel de elektrificatie van de bedrijfsvloten te versnellen. Het project PEB wordt gesteund door de Vlaamse Overheid en kadert daarbij binnen de Clean Power for Transport doelstelling.

In eerste instantie werd er een intern traject doorlopen samen met de koplopers (meer info over de koplopers).
Binnen dit interne traject werd dan ook de strategie voor een marktdialoog uitgewerkt. De marktdialoog had als doel om de mobility managers beter inzicht te geven op de huidige en toekomstige e-mobility markt. Hiervoor werden uitvragen gedaan naar verschillende type partijen: constructeurs/invoerders, leasing maatschappijen, laaddienstverleners en investeerders in hun publiek (snel)laden. De uitvraag bestond uit twee delen, een uitvraag op papier en een aanvullende dialoog, en bevatte vragen rond zowel de prijszetting als de visie op de markt en roadmap. Het traject van de marktdialoog liep van juni tot en met september 2017.

De resultaten van deze marktdialoog werden samengevat in een rapport. Deelnemende marktpartijen en leden van het platform ontvingen dit rapport in primeur. Fleet- en mobility managers kunnen beroep doen op dit rapport indien men zich inschrijft als lid op het platform. (inschrijven kan via deze link)

De PEB-conferentie, een event in samenwerking met Cleaner Car Contracts (een project van Bond Beter Leefmilieu, tevens medeprojectpartner), ging door op 24 oktober. Tijdens dit event werden voor een eerste maal de resultaten van de marktdialoog gepresenteerd aan het grote publiek. Daarnaast waren er enkele inspirerende sprekers aanwezig met betrekking tot elektrificatie van bedrijfsvloten. In de namiddag waren er workshops over TCO en fiscaliteit, E-car policy en Oplaadinfrastructuur. Tijdens deze sessies werd voor een eerste keer informatie opgehaald voor het draaiboek. Het draaiboek van het Platform Elektrische Bedrijfswagen wordt een hands-on toolkit voor fleet- en mobility managers die hun bedrijfsvloot willen elektrificeren.

Wil u graag meer info over het project, neem zeker een kijkje op http://www.platformelektrischebedrijfswagens.be of neem contact op met dana.breuls@thenewdrive.be.

In opdracht van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) biedt The New Drive, samen met het instituut voor Mobiliteit (IMOB) en Nederlandse consortiumpartners APPM management en Goudappel Coffeng, inhoudelijke en organisatorische ondersteuning aan de werking van de vervoerregio’s Aalst en Mechelen om te komen tot regionaal vervoersplan.

Het decreet basisbereikbaarheid steunt op de vier principes van het gelaagd vervoersmodel (treinnet, kernnet, aanvullend net en vervoer op maat). De release van het voorstel kernnet en aanvullend net heeft gezorgd voor een dynamisering binnen de vervoerregio’s. De beschikbaarheid van een onderbouwd voorstel bood een concrete basis voor discussie en intensief overleg binnen de vervoerregioraden. Voor vervoerregio Aalst werd het finaal uitgewerkte en geaccepteerde kernnet onder de vorm van een finaal advies met randvoorwaarden aan De Lijn overgemaakt. Voor de vervoerregio Mechelen wordt het plan momenteel gefinaliseerd.

De vierde laag, het vervoer op maat, is voor beide regio’s nog in opmaak. Het toekomstige vervoer op maat zal bij voorkeur de bestaande initiatieven integreren (belbus, aangepast vervoer, leerlingenvervoer, deelauto’s, deelfietsen,…), met aansturing van een (nog op te richten) mobiliteitscentrale. Voor de vervoerregio Aalst werd voor dit vervoer op maat een marktbevraging gelanceerd om uitvoerbare vervoersconcepten op te halen. Deze Request For Information (RFI) leverde 11 concrete projectvoorstellen op waarbij de vervoerregioraad de beslissingsbevoegdheid heeft om eventuele voorstellen als proefproject binnen de regio uit te rollen.

Voor de vervoerregio Mechelen werden er voor het vervoer op maat voorstellen van proefprojecten verzameld bij de lokale overheden. Voor twee concrete voorstellen (buurtbus) wordt momenteel een businessplan uitgewerkt.

Het doel is om in de loop van volgend voorjaar tot een gedragen vervoersplan te komen voor beide proefregio’s.

Het platform Zero Emissie Busvervoer is een project van The New Drive (als initiator), BAAV, VRA en Vito gefinancierd door de Vlaamse Overheid. Dit project kadert binnen de Clean Power for Transport doelstellingen en werd opgestart vanaf januari 2017.

Het platform Zero Emissie Busvervoer kende vanaf zijn start in 2017 een vlotte groei. Ondertussen telt het platform ongeveer 40 actieve leden en participanten. Het doel van het platform was dan ook om met een brede groep aan partijen, zowel markt, overheid en kennisinstellingen, samen te brengen en samen te werken aan een versnelde groei van het Zero Emissie Busvervoer in Vlaanderen.

Het platform presenteerde zijn tussentijdse resultaten reeds twee maal aan het grote publiek. Een eerste maal in het voorjaar van 2017 op de lentereceptie van BAAV en een tweede maal tijdens het ZEB-congres op Busworld te Kortrijk. Lees meer over deze events op de website.

Wil je graag meer weten over het platform, neem zeker een kijkje op de website www.platformzeb.be of neem contact op met arthur.vijghen@thenewdrive.be

The New Drive zoekt een nieuwe collega om het team te versterken. We zoeken een administratief verantwoordelijke:

Heb jij een hoge mate van verantwoordelijkheid en is administratie en boekhouding jouw ding? Heb je zin om in een jonge onderneming mee te groeien als spilfiguur? Dan ben jij wellicht onze administratief verantwoordelijke!

Bekijk hier de vacature »

Mail je CV en begeleidende brief ten laatste op 8 januari 2018 naar dana.breuls@thenewdrive.be of neem contact op met Dana Breuls: 011 39 75 21.

The New Drive zoekt een nieuwe collega om het team te versterken. We zoeken een adviseur/projectmanager elektrische mobiliteit:

Ben jij een geboren adviseur met een hoge mate van verantwoordelijkheid? Ben je ondernemend en bereid om hard te werken aan belangrijke elektrische mobiliteitsprojecten in België? Dan ben jij wellicht onze nieuwe
adviseur/projectmanager elektrische mobiliteit!

Bekijk hier de vacature »

The New Drive zoekt een nieuwe collega om het team te versterken. We zoeken een senior adviseur bereikbaarheid en duurzame mobiliteit:

Ben jij een geboren adviseur met een hoge mate van verantwoordelijkheid? Ben je ondernemend en bereid om hard te werken aan belangrijke bereikbaarheids- en duurzame mobiliteitsvraagstukken in België? Dan ben jij wellicht onze nieuwe senior adviseur bereikbaarheid & duurzame mobiliteit!

Bekijk hier de vacature »

Samen met Traxio en Fleet & Mobility lanceert The New Drive het Platform Elektrische Bedrijfswagens. Het Platform is één van de zeven Clean Power for Transport projecten voor 2017-2018, ondersteund door de Vlaamse Regering.

In het Platform Elektrische Bedrijfswagens werken fleet owners en marktaanbieders samen aan een versnelde transitie van elektrische bedrijfswagens. De ambitie is dat bedrijven en organisaties in 2020 25% van hun nieuwe wagens elektrisch kunnen aankopen of leasen. Eerste aandachtspunt en doelstelling: zorgen dat elektrische wagens in de car policies van fleet owners opgenomen worden.

Lees meer over het Platform »

Op 27 maart ondertekenden de Vlaamse ministers Joke Schauvliege, Ben Weyts en Bart Tommelein, samen met 80 partners de Green Deal gedeelde mobiliteit. The New Drive nam samen met Autodelen.net, Taxistop en The Shift het initiatief voor deze Green Deal.

Het doel van de Green Deal Gedeelde Mobiliteit is om de implementatie van gedeelde mobiliteit te versnellen. Bedrijven, overheden en burgers worden gestimuleerd en ondersteund om hun mobiliteit duurzamer te organiseren door gebruik te maken van het aanbod van autodeelorganisaties, fietsdeelsystemen en carpooldiensten. Daarbij wordt maximaal ingezet op elektrisch autodelen en elektrisch fietsdelen waar dit voor extra gebruikers kan zorgen. De concrete streefcijfers van deze Green Deal zijn:

Meer autodelen en carpoolen moet het aantal autokilometers laten dalen. Een verminderde CO2 -uitstoot komt het klimaat ten goede en leidt tot een betere luchtkwaliteit. Daarnaast zal minder autobezit kansen bieden voor een meer duurzaam verplaatsingsgedrag, maar ook voor een betere leefomgeving en beter gebruik van de openbare ruimte (minder parkeerdruk). De elektrificatie van het wagen- en fietspark past in het breder kader van de overgang naar een koolstofarme economie.

The New Drive is mede-initiatiefnemer van deze Green Deal en zal naast de opvolging van de stuurgroep ook verantwoordelijk zijn voor het werkingsgebied Fietsdelen. Ook rond de elektrificatie van de verschillende vloten zullen zij de partners van de Green Deal ondersteunen.

De Green Deal Gedeelde Mobiliteit met daarin een overzicht van alle deelnemers en de acties, is te vinden op www.gedeeldemobiliteit.be

 

Donderdag kreeg The New Drive vanuit de Vlaamse overheid de goedkeuring om samen met 27 projectpartners* vanuit de markt, overheden, federaties en kennispartijen een platform op te richten rond Zero Emissie Busvervoer (ZEB).  

Hoewel de bus, door het aantal passagiers, reeds het hoogste uitstoot/vervoers-rendement per passagier heeft van alle gemotoriseerde modi, vormt zij het maatschappelijk voorbeeld bij uitstek om een daadwerkelijke zero emissie mobiliteitsstrategie uit te gaan werken. Zeker in een stedelijke context is de impact van het vergroenen van, een deel van, de busvloot snel merkbaar. Zowel op het vlak van CO2 uitstoot (gemiddelden van 60 ton CO2 per bus per jaar), uitstoot van fijn stof stikstofoxides (NOx) en niet methaan vluchtige organische stoffen en het minderen van trillings- en geluidsoverlast zijn de effecten direct waarneembaar.

Het is vanuit deze context dat de federaties, marktpartijen, kennispartijen en lokale overheden elkaar gevonden hebben en vanaf januari starten met de uitbouw van het kennisplatform.

 

Meer info over ZEB kan je verkrijgen bij sven.huysmans@thenewdrive.be

Vanuit het netwerk en de expertise rond fietsdelen van Sven Huysmans zijn APPM en The New Drive, sinds maart 2016, actief op de Nederlandse markt rond fietsdelen.

We benaderen fietsdelen als een volwaardig onderdeel van het mobiliteitsaanbod en helpen overheden bij het opstellen van doelstellingen, systeemeisen en de implementatievoorwaarden van het deelfietssysteem. Dit resulteerde alvast in een eerste project waar The New Drive als “expert deelfietsen” Hello Zuidas ondersteunde in hun keuze van deelfietsexploitant.
Ondertussen werd ook een deelfietsexcursie naar Antwerpen uitgewerkt, waar Nederlandse overheden kennismaken met de type systemen en de afwegingen die meespelen bij de opstart van een fietsdeelsysteem.

Aanvullend hierop werd The New Drive in oktober gevraagd om voor het Nederlandse Fietsberaad Nederland de kopgroep rond fietsdelen te vormen en te begeleiden, met ondertussen 28 deelnemende overheden. De doelstelling hiervan is om enerzijds in beeld te brengen wat er allemaal beweegt rond fietsdelen in Nederland en anderzijds om samen met de overheden drempels en opportuniteiten voor fietsdelen in kaart te brengen en op te lossen of te valoriseren.

Parallel aan de kopgroep voor overheden is The New Drive ook betrokken in de werkgroep met aanbieders waar bekeken wordt of, en hoe, er een concrete afstemming tussen de verschillende systemen kan gebeuren. De ultieme doelstelling is om als klant met 1 account gebruik te maken van alle deelfietssystemen in Nederland. Op de Velocity-conferentie, die dit jaar in Arnhem-Nijmegen doorgaat, is alvast een eerste living lab gepland. The New Drive helpt Fietsberaad Nederland in het concretiseren van deze doelstelling en in het scherpstellen van de uitdagingen naar de marktpartijen.

Samen met het Instituut voor Mobiliteit (IMOB) en Nederlandse consortiumpartners APPM Management Consultants en Goudappel Coffeng gaat The New Drive aan de slag met de vervoerregio’s Aalst en Mechelen.In opdracht van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) gaan we inhoudelijke en organisatorische ondersteuning bieden aan de werking van de beide vervoerregio’s.

The New Drive zal als projectleider en procesbegeleider zorg dragen voor de integratie van de verschillende onderdelen, voor draagvlak zorgen bij alle relevante stakeholders en de bestuurders, de opzet en begeleiding van werksessies op zich nemen en zorgen voor de vertaling in aansprekende (bestuurlijke) producten. The New Drive wordt hierbij ondersteund door APPM. IMOB en Goudappel brengen inhoudelijke expertise in op het gebied van bereikbaarheid, spoor, openbaar vervoer en ruimtelijk-economische ontwikkeling. Bovendien dragen ze zorg voor het uitvoeren van analyses, het vervaardigen van visualisaties en toegankelijk kaartmateriaal en het leveren van inhoudelijke bouwstenen voor de werksessies en de rapportages.

Het proces dat we gaan doorlopen voor beide vervoerregio’s bestaat op hoofdlijnen uit 4 stappen:

Aan elk van deze stappen zijn concrete eindproducten gekoppeld:

We voorzien met onze consortiumpartners om dit proces te doorlopen tegen de zomer van 2017.

Meer informatie over de vervoerregio’s is te verkrijgen bij Sven Huysmans (sven.huysmans@thenewdrive.be) of Dries Keunen (dries.keunen@thenewdrive.be).

Afgelopen zomer heeft The New Drive een Belgisch platform rond Zero Emissie Busvervoer (ZEB) opgestart. Samen met een aantal marktpartijen uit het volledige ZEB-eco-systeem (vervoerder, busfabrikant, energieleverancier, laadpuntfabrikant, laadpuntinstallateur en onderzoeksinstelling) wisselt The New Drive good-practices uit heel Europa uit, bekijken we de huidige markt in België en werken we aan een visienota.

APPM brengt, als onze zusterorganisatie en expert ZEB in Nederland, expertise binnen rond, onder andere, het ‘bestuursakkoord Zero Emissie Busvervoer’ en de ‘City-deal ZEB’ die zij mee opstelden. We stellen vast dat 100% ZEB in het buitenland nu al mogelijk is en dat de TCO (Total Cost of Ownership) positief kan zijn. Zo worden er vanaf december 40 100% ZE-bussen ingezet in de regio Eindhoven, en dit aan dezelfde dru-prijs dan traditionele bussen.  Verschillende Europese regio’s nemen dan ook een voorsprong op vlak van Zero Emissie Busvervoer, een boot die we niet mogen missen.

We zijn er bij The New Drive van overtuigd dat we ook in België aan de start staan van een mobiliteitstransitie die verder gaat dan het vervangen van de bestaande bussen, maar die ook invloed zal hebben op de organisatie en exploitatie van ons openbaar vervoer. Wij hopen dat we, ook in onze regio, een ambitieuze strategie kunnen uitbouwen waarin we verder willen gaan dan alleenstaande projecten en experimenten. We zijn er van overtuigd dat dit het beste kan in een dialoog waarin overheid, exploitanten en marktpartijen, elk vanuit hun eigen kennis en werkveld, samen aan de kar trekken.

Wij nemen daarom graag een voortrekkersrol om Zero Emissie Busvervoer verder ingang te doen vinden en bieden graag onze kennis en ons netwerk aan om dit te versnellen!

Meer info over ZEB kan je verkrijgen bij sven.huysmans@thenewdrive.be

Voor Netwerkorganisaties