Simon Willemsens

Simon werkt reeds enkele jaren als bij The New Drive en heeft gedurende deze periode uitgebreid ervaring kunnen opdoen binnen verschillende mobiliteitsprojecten als procesbegeleider en inhoudelijk expert. Binnen The New Drive wordt hij aanzien als een expert op vlak van fiets, deelmobiliteit en mobiliteitsdata. Ook werkt hij binnen het domein Bedrijfsmobiliteit verschillende mobiliteitsanalyses uit om duurzamer woon-werkverkeer in kaart te brengen. Daarnaast verzorgt hij binnen verschillende projecten de procesbegeleiding en heeft hij oog voor stakeholdermanagement.

Voor Netwerkorganisaties