EV missie Oslo: een terugblik op 9 & 10 juni 2016

Vanuit inspiratie, ambitie en ook samen ondernemen namen we met APPM, FIER Automotive en The New Drive het initiatief om met Nederlandse en Vlaamse delegaties de ‘EV capital’ Oslo te bezoeken. Het resultaat: een inspirerende reis met veel potentieel voor toekomstige samenwerkingen of projecten.

De Noorse aanpak inspireert andere landen. Het motto ‘EV’s should be cheaper to buy and cheaper to drive’ staat hierbij centraal. Toch zijn er ook andere maatregelen, zoals bijvoorbeeld een EV-only parkeergarage, een verplichting dat 6% van de openbare parkeerplaatsen voorzien moet zijn van laadpunten en het mogen rijden van EV’s op de busbanen. Tegenover de daadkracht in het stimuleringsbeleid zijn de Noorse ‘showcases’ en uitrol van laadinfrastructuur nog zeer beperkt. Door reisgenoten wordt de gemiddelde laadpaal omschreven als ‘een afgezaagde lichtmast met twee stopcontacten’. Steeds meer valt op dat in Noorwegen partijen op staan die laadpalen interoperabel willen maken, willen integreren in een backoffice en vindbaar willen maken voor de EV-rijders. Om dit te bewerkstelligen zijn aanzienlijke investeringen nodig. O.a. om bestaande hardware te upgraden en om nieuwe laadinfrastructuur te installeren.

Vanuit het gastland Noorwegen alsook vanuit het perspectief van Nederland en Vlaanderen bieden onderlinge samenwerking en kennisdeling enorm potentieel voor de verder uitbouw van EV. De Nederlanders en de Vlamingen kunnen zich laten inspireren door de zichtbare Noorse maatregelen en andersom kan Noorwegen leren van de innovatiekracht en voorbeeldprojecten vanuit andere landen. Door deze missie EV zijn de eerste stappen gezet naar toekomstige gezamenlijke projecten en structurele kennisdeling.

[mp_row]

[mp_span col=”12″]

Stand van zaken rond publieke laadpalen in België.

Evora afbeeldingIn december werd in Antwerpen het EVORA-project feestelijk afgesloten. Meer dan 30 Vlaamse bedrijven en overheidsorganisaties werkten samen aan een oplossing voor publieke laadpalen in Antwerpen, Hasselt, Leuven, Mechelen en Sint-Truiden. Resultaat: beleid en uitvoeringsplannen voor publieke laadpalen in de vijf Vlaamse steden en de Code Publiek Toegankelijk Laden, een leidraad voor uniformiteit, zekerheid en transparantie voor publiek toegankelijke laadpalen. Wat is er daarna gebeurd?

1. Uitrol van laadpunten in EVORA steden
Stad Antwerpen komt als eerste naar buiten met de uitvoering van het laadpuntenbeleid: de stad heeft medio maart de aanbesteding gestart voor de concessie van laadpalen in de publieke ruimte. Momenteel kunnen laadpuntexploitanten nog altijd indienen. Antwerpen volgt vooral de paal-volgt-wagen strategie, waardoor Antwerpenaren binnenkort laadpalen kunnen aanvragen. De stad verwijst in de aanbesteding ook naar de EVORA Code.

2. Vlaams beleid
Verschillende recepten die in EVORA zijn (door)ontwikkeld, waaronder de Code, het principe van paal-volgt-wagen en van de Ladder van Laden, zijn eind 2015 overgenomen in Vlaamse beleid. Vlaanderen wilt stapsgewijs 7.400 laadpunten (of 3.700 laadpalen) uitrollen tegen 2020. Indien de marktpartijen onvoldoende laadpalen geplaatst krijgen, vullen de netbeheerders Eandis en Infrax aan, door een uitrol van maximaal 2.500 laadpalen (wagen-volgt paal) en 1.200 laadpalen (paal-volgt-wagen). De wijze waarop wordt door de netbeheerders momenteel nog bekeken.

3. Vervolg in Brussels Gewest
The New Drive gebruikt de kennis en inzichten van EVORA in een studie voor BRUGEL. De Brusselse energieregulator laat de technische, organisatorische en financiële haalbaarheid van verschillende exploitatiemodellen voor publieke laadpunten door The New Drive, APPM en VUB onderzoeken. De conclusies en aanbevelingen worden opgenomen in het Brussels actieplan voor elektrische voertuigen, dat in het najaar gepubliceerd wordt.

4. E-mobility Cluster
EVORA heeft in een nieuw netwerk van bedrijven, overheden en kennisinstellingen rond publieke laadinfrastructuur geresulteerd. De bedrijven uit dit netwerk verkennen nu een actieve samenwerking, onder de naam E-mobility Cluster. De ambitie van de E-mobility Cluster is om België tot één van de Europese topregio’s rond elektrische mobiliteit te laten groeien. Net zoals bij EVORA is The New Drive initiatiefnemer van de E-mobility Cluster.

Voor meer informatie over de vervolgstappen van EVORA en de E-mobility Cluster kunt u Arthur Vijghen contacteren via arthur.vijghen@thenewdrive.be.

 

[/mp_span]

[/mp_row]

foto openbedrijvendag (2)Open Bedrijvendag 2015 opnieuw een succes

Op zondag 4 oktober nam The New Drive, samen met I-Line, deel aan de Open Bedrijvendag in Greenville.

Bezoekers konden aan de stand van The New Drive & I-Line een luchtfoto laten maken door een drone langs een aantal elektrische wagens. Er werden hierbij ook een aantal pocketversies van de BMW i3 verloot.

Bekijk het verslag van de Open Bedrijven Dag op Youtube »

Bekijk de foto’s op onze Facebookpagina »

 


 

EvoraEVORA slotevent

Het slotevent van EVORA vindt plaats op donderdag 3 december 2015 in Antwerpen.

Hierbij zullen we dieper ingaan op de geleverde resultaten van EVORA.  Inspirerende sprekers zullen hun visie delen over de toekomst van laadpunten in steden, het belang van goede laadinfrastructuur, de impact van nieuwe technologieën op het elektriciteitsnet en het potentieel van elektrische mobiliteit op onze economie. Aan de hand van een panel discussie worden bepaalde stellingen naar voren gebracht.

Schrijf je in voor het slotevent »

[mp_row]

[mp_span col=”12″]

SAVE THE DATE
Het slotevent van EVORA zal plaatsvinden op donderdag 3 december 2015 in de voormiddag in Den Bell in Antwerpen. Hierbij zullen we dieper ingaan op de geleverde resultaten van EVORA.

Daarnaast zullen er een aantal interessante sprekers aanwezig zijn die boeiende thema’s aansnijden zoals de toekomst van laadpunten in steden, de toekomst van elektrische voertuigen en het belang van goede laadinfrastructuur, de toekomst van ons elektriciteitsnet in relatie tot e-mobility, enzovoort.
Aan de hand van een panel discussie worden bepaalde stellingen naar voren gebracht.
We eindigen het event met een netwerkborrel.

Meer informatie zal binnenkort beschikbaar zijn via de website van EVORA (www.evoraplatform.be).

 

[/mp_span]

[/mp_row]

[mp_row]

[mp_span col=”12″]

Binnen het EVORA project is er reeds toegewerkt naar een aantal concrete resultaten. Deze tussentijdse resultaten werden onlangs voorgesteld in de plenaire sessie op 4 juni 2015.

Zo werd er bijvoorbeeld de ‘Code publiek laden’ voorgesteld. Deze Code moet ervoor zorgen dat er duidelijkheid en uniformiteit komt over de eisen aan publiek toegankelijke laadpalen. Doel: de laaddienstverlening voor de e-rijders verbeteren.
Stad Leuven presenteerde op 4 juni haar laadpuntenbeleid en uitvoeringsplan. Bij de steden Antwerpen, Leuven en Mechelen wordt het beleid nu intern gevalideerd, op weg naar een politieke goedkeuring. De steden Hasselt en Sint-Truiden starten deze maand aan de ontwikkeling van beleid rond laadpunten.

Op donderdag 26 november vindt een groot slotevent van EVORA plaats: noteer deze datum zeker alvast in je agenda!

» Voor meer informatie: zie www.evoraplatform.be

[/mp_span]

[/mp_row]

Kom naar de Energie- en klimaatdag voor lokale besturen op 7 mei 2015 te Leuven!

klimaatdag

Op 7 mei 2015 organiseert de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) de Energie- en Klimaatdag voor lokale besturen. Deze dag brengt een mix aan informatie, een verscheidenheid aan workshops en een infobeurs met een dertigtal stands. Op de tweede editie in 2013 (toen nog ‘Energiedag’) wisselden meer dan 500 deelnemers, standhouders en sprekers kennis en ervaringen uit.

In dialoog met VVSG organiseert The New Drive een workshop over ‘beleid van laadpalen’. Specifiek zal er in de workshop worden ingezoomd op de volgende thema’s:

» Klik hier om u te registreren voor deze workshop.

Wat komt eerst? De kip of het ei?Evora_RGB
De elektrische wagen of de laadpaal?

The New Drive is platformmanager van EVORA. De doelstelling van EVORA is om in één jaar tijd een duurzame oplossing voor het opladen van elektrische voertuigen in de Vlaamse steden te ontwikkelen. Uiteraard gebeurt dat in nauwe samenwerking met onder andere de steden zelf, netbeheerders, autoconstructeurs en energiebedrijven. Het project is geslaagd als in het najaar van 2015 in tenminste vijf Vlaamse steden op verschillende plaatsen laadpunten voor de stadsbewoner beschikbaar zijn. Arthur Vijghen, Dries Keunen en Mark van Kerkhof zijn bij The New Drive verantwoordelijk voor de organisatie van EVORA, de kennis-verzameling en het begeleiden van de aangesloten steden in de ontwikkeling van het beleid. Door de ambitieuze doelstelling en de betrokkenheid van alle belangrijke stakeholders voor publieke laadpalen, past EVORA volledig in onze missie om België schoner te maken!

» Voor meer informatie: zie www.evoraplatform.be

Voor Netwerkorganisaties