Strategische studie autonoom rijden

In opdracht van de Vlaamse overheid en De Lijn voert The New Drive in samenwerking met Roland Berger en Ricardo momenteel een strategische studie uit naar gedeeld, autonoom rijden.  Deze studie onderzoekt hoe de overheid kan garanderen dat de potentiële maatschappelijke voordelen van gedeeld autonoom rijden (met name robotaxi en roboshuttle) op de weg in Vlaanderen gerealiseerd worden en de mogelijke negatieve ongewenste effecten van privaat autonoom vervoer worden gemitigeerd.

Dit onderzoek wordt verder uitgesplitst in 3 subvragen.

  1. Welke potentiële scenario’s in privaat vs gedeeld autonoom vervoer zullen zich manifesteren op verschillende locaties in Vlaanderen zonder overheidsinterventie. Welke bijhorende tijdslijnen (tot 2040) zijn hieraan gekoppeld?
  2. Wat is de rol van de overheid in dit verhaal, en hoe kunnen de potentiële maatschappelijke voordelen van gedeeld autonoom rijden voor personenvervoer gemaximaliseerd worden?
  3. Hoe kan de overheid zich het best voorbereiden op deze rol? Welke grote stappen en bijhorende middelen  dienen hiertoe op welk moment gepland te worden om tijdig de nodige leereffecten te genereren en de juiste functie of rol te kunnen innemen?

In dit kader wordt een actieplan/roadmap opgezet met timing (tot 2040), die de volgende aspecten oplijst die hiertoe nodig zullen zijn: budget, iniatieven/taken, toekennen aan actoren, opzet van eventuele nieuwe werkingsstructuren of opzet van samenwerkingsverbanden tussen verschillende overheidsorganisaties.

Als toonaangevend shoppingcenter met ruime parking krijgt Maasmechelen Village meer en meer vragen van klanten en partners naar de aanwezigheid van de laadpalen voor EVs. De huidige 2 laadpalen voldoen niet meer aan het groeiend aandeel van EVs in de vloot.

(meer…)

Elia Group ambieert haar utilitaire vloot van ca. 450 voertuigen te elektrificeren door een gefaseerde introductie van elektrische en hybride voertuigen. Ze wil dit doen vanuit een future proof aanpak, gebaseerd op een grondige analyse van het kostenplaatje, en rekening houdende met de reële bedrijfsoperaties (waarbij haalbaarheid en bedrijfszekerheid cruciale elementen zijn).

(meer…)

CM Limburg verhuist in de zomer van 2022 naar een nieuw kantoorgebouw ‘De Demersite’ te Hasselt. De realisatie van het nieuwe kantorencomplex verloopt via het “Design & Build” concept, waarbij de (onder)aannemer ook laadinfrastructuur voorziet. In een eerste uitrolfase gaat het om 5 laadzuilen en 4 single wallboxen in de ondergrondse parking (een totaliteit van 14 laadpunten).

(meer…)

De elektrificatie van bedrijfswagens, zowel personenwagens als logistiek vervoer, is in volle gang vanwege overheidsstimulansen en opschaling van EV- en batterijproductie. Het beursgenoteerde Intervest heeft in België en Nederland meer dan 65 kantoor- en warehouselocaties in beheer en beoogt duurzame waardencreatie te realiseren voor haar klanten door hen in het beheer van hun kantoren en logistiek te ontzorgen. Vanuit dit perspectief wil Intervest elektrische laadinfrastructuur aan huurders en bezoekers aan te bieden.

(meer…)

Er komt stilaan licht aan het einde van de coronatunnel. Sinds 9 juni mochten thuis- en telewerkers terug naar de werkvloer voor maximaal 1 terugkeermoment per week en sinds 1 juli is telewerk nog enkel ‘aanbevolen’. Maar dat betekent niet dat ondernemingen terugkeren naar het oude normaal. Thuis- en telewerk geraakte door de coronacrisis versneld ingeburgerd bij veel werkgevers en ook werknemers ontdekten de voor- (en na)delen. VIAS Institute onderzocht welk effect dit kan hebben op onze (professionele) mobiliteit en deed daarvoor beroep op de expertise van The New Drive.

(meer…)

In augustus 2021 verhuisde de Antwerpse bouwfirma BAM Interbuild van hun oude site in Wilrijk naar een nieuwe plek in het bedrijvencomplex Post X, vlakbij het station van Antwerpen-Berchem. Die verhuis bracht heel wat mobiliteitsuitdagingen met zich mee, in het bijzonder voor de werknemers die zijn aangewezen op de wagen. The New Drive adviseerde en begeleidde BAM Interbuild om bij de verhuis naar de nieuwe locatie ook meteen de mobiliteit van de werknemers over een andere boeg te gooien.

(meer…)

The New Drive heeft de UHasselt begeleid bij het opmaken van een maatregelenpakket van gedragen mobiliteitsoplossingen voor alle modi. Dit gebeurde aan de hand van een iteratief en co-creatief traject waarbij zowel een stuurgroep met personeelsleden van de UHasselt, alsook studenten en andere personeelsleden konden meedenken en input geven. De rode draad in de uitvoering was een transitie in het denken van “een parkeerprobleem” naar “hoe kan ik mijn gedrag wijzigen als bijdrage tot oplossingen”, en welke maatregelen kunnen helpen om hier samen resultaat te boeken.

(meer…)

We kennen allemaal het liedje “het busje komt zo”. Voor autocar- en autobusonderneming Multiobus klinkt deze melodie toch een beetje anders: “het elektrisch busje komt zo”. Op basis van eerdere succesvolle experimenten met elektrische bussen maakte Multiobus een opstap: begin 2021 werden 10 gloednieuwe elektrische bussen van het merk Ebusco in dienst genomen worden. Het elektrisch verhaal eindigt hier zeker niet voor Multiobus, ze zijn immers van plan om de komende jaren nog meer volledig elektrische bussen in te zetten.  

(meer…)

Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn heeft als doelstelling om in 2025 in alle Vlaamse centrumsteden de bussen emissievrij te laten rijden. Daarvoor werkte het vanaf 2016 een gefaseerde strategie uit. Na een eerste fase van pilootprojecten en een RFI, diende de e-bus strategie en bijkomende aanbesteding van 920 e-bussen georganiseerd te worden. Ter kennisondersteuning van de systematiek en bestekken voor de hard- en software van laadinfrastructuur werd The New Drive geselecteerd als kennispartner. 

(meer…)

Met het oog op duurzaamheid en een groeiend aanbod van elektrische wagens wilt LRM onderzoeken om het wagenpark te elektrificeren en de organisatie van laadinfrastructuur op de site van Terhills verkennen.

(meer…)

Bij The New Drive hebben we een tool ontwikkeld die een prognose maakt van het aantal laadpalen in 2020, 2025 en 2030.

(meer…)

Voor de groep D’Ieteren werd een onderzoek gedaan naar de risico’s van de plaatsing van laadinfrastructuur.

(meer…)

Odot is een energiemakelaar om goedkope energietarieven te onderhandelen voor hun klanten. Recent breidden ze hun voorstel uit met zonnepanelen, binnenkort wordt ook een voorstel bekend gemaakt omtrent laadpalen. TND heeft op basis van een laadinfra scan een bestek geschreven om voor Odot de beste oplossing aan de goedkoopste prijs te onderhandelen.

The New Drive startte met een analyse van het huidige wagenpark van de gemeente Lummen en maakte als het ware een foto van de huidige situatie. Vervolgens werden per voertuigtypologieën en o.b.v. een aantal objectieve data-analyses voorstellen gedaan voor de vervanging van voertuigen door milieuvriendelijke(re) varianten (zowel CNG als elektrische voertuigen).

Verder werden mogelijke strategieën en aandachtspunten voor de middellange en lange termijn opgelijst en besproken. Na de voorstelling van de resultaten ondersteunde The New Drive de gemeente Lummen met het indienen van een subsidieaanvraag via de Clean Power for Transport projectoproep 2018 vanuit het Departement Omgeving. De subsidieaanvraag werd goedgekeurd waardoor de gemeente Lummen de vergroening van het wagenpark in de praktijk zal realiseren.

The New Drive begeleidt, in samenwerking met Rebelgroup, het team achter Slim naar Antwerpen bij de ontwikkeling en uitvoering van de projectoproep 2019. Deze projectoproep richt zich specifiek naar het versnellen van het concept MaaS in de Antwerpse regio.

(meer…)

BENEFIC is een grensoverschrijdende en innovatieve projectoproep voor de ontwikkeling van laad- en tankinfrastructuur voor alternatieve brandstoffen voor transport. Hieronder vallen de volgende categorieën: oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen, elektrische taxi’s en elektrische bussen, CNG- en LNG-infrastructuur, waterstoftankinfrastructuur en walstroom voor de binnenvaart. BENEFIC wordt gefinancierd door het Connecting Europe Facility-programma (CEF) van de Europese Unie.

(meer…)

Voor Netwerkorganisaties