Werkgeversaanpak – Slim naar Antwerpen

De Stad Antwerpen zet samen met grote bedrijven (met meer dan 250 werknemers) in op een sterk mobiliteitsverhaal met als doel om zowel actieve en slimme verplaatsingen in het woon-werkverkeer en het zakelijk verkeer te stimuleren. Dit traject noemen we de werkgeversaanpak van Slim naar Antwerpen en kwam tot stand naar aanleiding van de (geplande) wegenwerken in en rond Antwerpen. Bedrijven kunnen beroep doen op verschillende hulpmiddelen aangeboden vanuit de stad. Eén van deze hulpmiddelen bestaat uit het aanbieden van professionele consultancy en opleiding rond dit thema.

Het consortium biedt o.a. advies of opleiding, op maat van de specifieke vragen en context van het bedrijf. Verschillende onderwerpen komen hierbij aan bod, o.a. aan vragen rond de voor- en nadelen van tijd- en plaatsonafhankelijk werk (TPOW) en een mogelijke implementatietraject om TPOW te realiseren (zowel op organisatorisch, infrastructuurtechnisch als HR-technisch vlak). Ook vragen m.b.t. de mogelijkheden inzake ketenmobiliteit of slimme verplaatsingen komen aan bod. Fiscaliteit speelt in elk aspect een belangrijke rol bij het maken van mobiliteitskeuzes, en dit zowel voor de werkgever én werknemer.

 • Binnen het consortium focust The New Drive zich op het bieden van advies rond het stimuleren van actieve en/of slimme verplaatsingen. Enkele advies- en procesopdrachten zijn:
 • Strategisch en ad hoc advies bij Werkgeversaanpak
 • Algemene mobiliteitsstrategie van een bedrijf
 • Quick-scan mobiliteitsbeleid: Mobiliteitsgids met huidige stand van zaken en aanbevelingen
 • Mobiliteitsactieplan om medewerkers aan te zetten hun gedrag te veranderen
 • Begeleiding in het interne veranderproces
 • Begeleiding van organisaties die verhuizen
 • Aanbodsanalyse met oog voor operationele consequenties voor bedrijf en individu
 • Implementatiestrategie bedrijfsfietsen, poolfietsen en poolwagens en/of operationele afstemming van de gekozen mobiliteitsoplossingen
 • Verduurzamen voertuigenvloten met TCO (Total Cost of Ownership) analyse
 • Coaching van de bereikbaarheidsmanagers van de Werkgeversaanpak

Partners: PWC, Prepared Mind, Kluwer Opleidingen

Spreekt deze case jou aan?

Neem contact op met

Voor Netwerkorganisaties