Vervoerregio’s: strategische keuzes in bereikbaarheidsoplossingen

Tfoto uitvoeringsagendahe New Drive gaat aan de slag in de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag.

In Nederland werkt de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) sinds enkele jaren als regisseur, samen met de 23 gemeenten van de regio, aan een betere bereikbaarheid van de MRDH-regio.  APPM, de Nederlandse zusterorganisatie van The New Drive begeleidde hen in het verleden bij het vastleggen van hun gezamenlijke mobiliteitsvisie in de “Strategische Bereikbaarheidsagenda” én bij het concretiseren van deze visie naar een “Uitvoeringsagenda bereikbaarheid”. Deze uitvoeringsagenda geeft invulling aan de regionale mobiliteitsopgaven en bundelt de verschillende projecten op vlak van openbaar vervoer, fiets, auto, verkeers- en mobiliteitsmanagement en innovatieve mobiliteit.

Sinds begin juni is ook The New Drive actief voor de MRDH.  We begeleiden de vervoerautoriteit in het prioriteren van de acties uit de uitvoeringsagenda bereikbaarheid. Samen met Goudappel Coffeng en APPM werd een methodiek ontwikkeld en worden de acties ingeschaald volgens de doelstellingen van de uitvoeringsagenda. Zowel bij de medewerkers van de MRDH als bij de 23 betrokken gemeenten wordt deze methodiek afgetoetst en worden de projecten ingeschaald. Zo bekomen we een duidelijke prioritering van de verschillende projecten in functie van de door de stakeholders benoemde doelstellingen en bekomen we een breed draagvlak voor het resultaat.

Geïnteresseerden in deze actieve kennis en ervaring rond vervoerregio’s  kunnen verder contact opnemen met Sven Huysmans via sven.huysmans@thenewdrive.be.

[mp_row]

[mp_span col=”12″]

Op 18 december besliste de Vlaamse overheid om haar akkoord te geven rond de oprichting van 13 Vlaamse vervoerregio’s. Deze vervoerregio’s krijgen de opdracht om over de realisatie van de basisbereikbaarheid te waken en om deze verder te sturen. APPM, zusteronderneming van The New Drive, begeleidde in Nederland het proces van de oprichting van de vervoersautoriteit Metropoolregio Rotterdam-Den Haag.

vervoerregio's

APPM was als procesmanager vanaf het begin betrokken bij de oprichting van de nieuwe vervoerregio van 23 gemeenten. De opdracht bestond eruit om samen met de verschillende stakeholders (overheden, mobiliteitsaanbieders, belangengroepen) de krijtlijnen uit te schrijven van een vervoersautoriteit die het verschil maakt.

Op zes maanden tijd werden de stakeholders geïnformeerd en betrokken, werd een strategische agenda bepaald en werd een bereikbaarheidsstrategie uitgewerkt. De uitkomst van dit proces was een heldere en gedragen omschrijving van de vijf kerntaken van de vervoersautoriteit. Vanuit deze kerntaken kon snel geschakeld worden naar een effectieve organisatiestructuur waarin elk van de betrokken partijen hun rol had en naar een roadmap naar de verdere implementatie van de nieuwe structuur.

Het spreekt voor zich dat er vanuit de ervaring uit Nederland verschillende lessen getrokken kunnen worden die ook in Vlaanderen van tel zijn. De ambitie van de Vlaamse overheid is om nog dit voorjaar drie proefprojecten op te starten in Aalst, Oostende en Mechelen. The New Drive biedt graag haar netwerk en expertise aan om de opstart van de vervoerregio’s ook in Vlaanderen tot een succes te maken.
Geïnteresseerden kunnen verder contact opnemen met Sven Huysmans (sven.huysmans@thenewdrive.be).

[/mp_span]

[/mp_row]

The New Drive is momenteel in de volgende projecten actief:

Met de lente in het vooruitzicht bereidt The New Drive ook verschillende projecten rond het thema “Fiets” voor – waarover meer in onze volgende nieuwsbrief.

Tot slot vertaalt onze nieuwe collega Sven Huysmans de expertise van zusterbedrijf APPM rond vervoerregio’s naar de Vlaamse context, aangezien Vlaanderen zal inzetten op 13 regionale vervoerregio’s om openbaar vervoer te organiseren.

Voor Netwerkorganisaties