VVR Limburg: Vervoer op Maat

In het kader van het Openbaar Vervoerplan 2021 voor Vervoerregio Limburg, werd werk gemaakt van Vervoer op Maat (VoM). Dit VoM moet ervoor zorgen dat mensen first en laste mile verplaatsingen kunnen maken naar bus- en/of treinhaltes.

Er werd gekozen om te werken met 3 pijlers: VoM-flex, VoM-vast en VoM-deelfietsen. Voor pijler 1 wordt Vervoerregio Limburg omwille van praktische redenen verdeeld in verschillende flexregio’s, waarbinnen het flexvervoer georganiseerd wordt. Het flexvervoer dient om Limburgers die in de spreekwoordelijke witte vlekken wonen snel, comfortabel en flexibel te vervoeren naar overstaphaltes, zodat ze daar kunnen overstappen op een snellere Kernnet- of aanvullende lijn richting hun eindbestemming. Pijler 2 omvat 2 vaste Vervoer op Maat-lijnen in Lanaken en Sint-Truiden, welke op een structurele manier vervoersvragen beantwoorden. Binnen pijler 3 werden 17 Hoppinpunten geselecteerd aan drukke stations of kernnethaltes, waar op 1 januari 2022 deelfietsen geplaatst zullen worden. Deze zullen werken via een Back-to-one systeem en zorgen voor een last mile oplossing voor reizigers. 

Bij de uitwerking van dit VoM, was The New Drive verantwoordelijk voor het algemene proces, de participatie en de inhoudelijke uitwerking van pijler 3 (de VoM-deelfietsen). Er werden verschillende werksessies gehouden met de gemeenten, waar steeds in gesprek kon gegaan worden over de uitwerking en de mogelijk aanpassingen die wenselijk waren. Daarnaast werden ook bilaterale gesprekken ingepland om dieper te kunnen ingaan op de lokale aspecten van de uitwerking. Alle gemeenten kregen op deze manier maximaal de kans om feedback te geven. Het voorstel werd hierdoor ook unaniem goedgekeurd op de Vervoerregioraad van 1 maart 2021. 

De uitwerking van de andere pijlers werd opgenomen door Goudappel. Een andere partner in het consortium is Sweco, die de uitwerking van een Unieke Verantwoordingsnota op zich neemt, welke opgesteld wordt voor de Hoppinpunten met deelfietsen.

Spreekt deze case jou aan?

Neem contact op met

Voor Netwerkorganisaties