Weg met de wegcode: Een intro van de nieuwe code van de openbare weg

Wist jij dat onze mobiliteit tot hiertoe geregeld werd door een oud wetboek dat al vijf decennia meeging? Niet bepaald hedendaags dus. En aangezien wij ons niet meer op dezelfde manier verplaatsen als toen, werd het de hoogste tijd voor een grondige hervorming. In vernieuwde code wordt rekening gehouden met nieuwe gewoonten, nieuwe modi, veiligheid en extra aandacht voor de actieve weggebruikers. De nieuwe Code van de Openbare Weg wil met een nieuwe naam en een nieuwe logica vooral inzetten op een meer evenwichtige verdeling en zorgen dat de verschillende weggebruikers beter kunnen samenleven. Er komen o.a. meer kansen voor de duurzamere modi in het verkeer.

5 pijlers

De nieuwe Code van de Openbare Weg is opgebouwd vanuit 5 pijlers:

 1. Alle weggebruikers krijgen hun rechtmatige plaats op de openbare weg: deze pijler zal ook bijdragen aan de decarbonisatie van het transport door meer ruimte te creëren voor duurzame mobiliteit.
 2. Actieve mobiliteit bevorderen: actieve en duurzame mobiliteit moeten zich in alle veiligheid verder kunnen ontwikkelen.
 3. Verkeersveiligheid versterken: het All For Zero-plan wordt blijvend nagestreefd.
 4. Zorgen voor duidelijkheid, coherentie en leesbaarheid.
 5. Een moderne Code in lijn met zijn tijd: multimodaliteit en innovatieve initiatieven moeten een plaats krijgen. Koning auto staat niet langer centraal.

Een vernieuwde code

Een vernieuwde code brengt natuurlijk ook nieuwe regels met zich mee. Benieuwd welke wijzigingen er allemaal aankomen? Hieronder lijsten wij er alvast enkele voor u op.

Voetgangers

 • Parkeren van een tweewieler op de trottoirs? Verplicht 1,5m vrije doorgang te laten;
 • De afstand tussen een bewegend voertuig en een voetganger moet minstens 1 meter zijn binnen en 1,5 meter buiten de bebouwde kom;
 • Groepen voetgangers die ‘s avonds of ‘s nachts reizen moeten kiezen tussen het gebruik van verlichting of het dragen van een retro-reflecterende vestje voor iedereen.

Fietsen

 • Een nieuw verkeersbord op een fietspad maakt het gebruik ervan optioneel. Het is enkel verplicht met het gekende D7-bord;
 • Fietsen op trottoirs is nu toegestaan tot 11 jaar;
 • Een groep fietsers wordt nu geacht tussen 10 en 100 leden te hebben. Er gelden dan specifieke bepalingen om op de rijbaan te rijden, met z’n tweeën naast elkaar te rijden en dergelijke meer;
 • Fietsers (en tweewielers) mogen nu traag rijdende voertuigenrijen voorbijsteken;
 • Wanneer er niet genoeg ruimte is om een fietspad aan te leggen, maar het verkeer op de rijbaan gevaarlijk kan zijn, kan fietsen op trottoirs toegestaan worden.

Speedpedelecs

 • Nieuwe toegang tot voetgangerszones, stapvoets en met respect voor voetgangers en andere weggebruikers én nieuwe toegang tot speelstraten;

Motorfietsen

 • Motorfietsen mogen nu gebruik maken van de reddingstrook;

Auto

 • Er zal geen alternerend parkeren meer toegestaan worden;
 • Ongeval of defect voertuig? Het is verplicht om (indien mogelijk) alle richtingaanwijzers in te schalen of de gevarendriehoek op 100m te zetten.  

Diversiteit en inclusie

 • Er komen genderneutrale verkeersborden;
 • Parkeerverbod en verbod op stilstaan op blindegeleidingstegels én op plaatsen die gereserveerd zijn voor gehandicapten;
 • Personen met een beperkte mobiliteit (PBM), zoals mensen met een handicap, mensen met een gebroken voet etc: afschaffing van de minimumleeftijd voor het gebruik van gemotoriseerde voortbewegingstoestellen (inclusief elektrische steps). Ze mogen stapvoets rijden op trottoirs en daar parkeren.

Aangepaste verkeersborden

Vernieuwde regels betekenen ook nieuwe verkeersborden. Zo werden er nieuwe gevaarsborden toegevoegd, een nieuwe categorie van “verkeersborden met bijzondere voorschriften” en enkele moderniseringen doorgevoerd. Het is dus zeker een goed idee om deze nieuwe borden op te zoeken en te memoriseren.

Voor Netwerkorganisaties