Karolina Borzecka

In 2020 behaalde Karolina de master stedenbouw en ruimtelijke planning aan de Universiteit Antwerpen. In die opleiding heeft ze een interesse ontwikkeld voor mobiliteit en daarom aansluitend de master mobiliteitswetenschappen behaald aan de Universiteit Hasselt. Professioneel liggen haar interesses voornamelijk, maar niet uitsluitend, op het raakvlak van deze twee disciplines. Ze wil graag een brug slaan tussen deze twee domeinen en deze meer naar elkaar zien toegroeien.

Voor Netwerkorganisaties