Karolina Borzecka

Karolina is een enthousiaste projectmedewerker en mobiliteitsexpert. Als geen ander is ze geboeid door de wisselwerking tussen ruimte en mobiliteit. Met haar brede kijk op beide werkvelden wil ze bijdragen aan een duurzame samenleving, waarin mobiliteit, bereikbaarheid en ruimtelijke planning een synergie vormen.

Ze is in 2020 afgestudeerd als master in de stedenbouw en ruimtelijk planning aan de Universiteit Antwerpen en heeft in 2022 een master in de mobiliteitswetenschappen aan de Universiteit Hasselt behaald. Tijdens haar opleiding heeft ze werkervaring opgedaan als jobstudent bij het lokaal bestuur van Wijnegem en als stagiair bij de Vervoerregio Antwerpen. Met deze opleiding en ervaring heeft ze een ruime vakkennis opgebouwd alsook kennis over de werking van diverse overheden.

Karolina is toegewijd en werkt graag samen. Binnen The New Drive focust ze zich voornamelijk op bereikbaarheidsvraagstukken en slaat zij de brug tussen mobiliteit en ruimte.

Voor Netwerkorganisaties