Trias Mobilica: onze methodiek voor de transitie naar groene en energiezuinige wagenparken

België is een land van wagenparken. Bij zowel overheden, ngo’s als (transport)bedrijven vormen wagens een essentieel onderdeel van de werking van de organisatie.  The New Drive ontwikkelde een methodiek rond het verduurzamen van deze wagenparken gebaseerd op de “Trias Mobilica”.

Als we in België willen inzetten op groene voertuigen is het logisch dat we ons in eerste instantie richten op de wagenparken van bedrijven en overheden. Deze wagenparken worden namelijk relatief snel vernieuwd en ze zijn een belangrijke bron voor de tweedehands markt.

Tot enkele jaren terug waren er weinig andere opties dan steeds zuinigere (hybride) diesel- of benzinewagens te kiezen, om het wagenpark te vergroenen. Vandaag zijn er nieuwe technologieën die beter zijn voor het milieu en – afhankelijk van de situatie – beter voor de portemonnee: aardgas, elektrisch, plug-in hybrides en zelfs waterstof.

The New Drive gelooft sterk dat alle kaarten op tafel liggen om nog een stap verder te gaan dan enkel het vervangen van het huidige wagenpark door groenere wagens en heeft daar een eigen proces rond ontwikkeld gebaseerd op de “Trias Mobilica”.

Trias Mobilica

The New Drive hanteert de Trias Mobilica als kapstok voor de optimalisatiepistes voor de bedrijfsmobiliteit en –logistiek, analoog met de Trias Energetica.

Het energieverbruik en de CO2-uitstoot van bedrijfsmobiliteit- en logistiek worden namelijk zowel bepaald door de energiezuinigheid van de vervoersmiddelen als door de aandelen van de diverse vervoersmodi, de ingezette energiedragers én het gedrag.

Om de optimalisatie van het bedrijfsvervoer te maximaliseren zouden de volgende actiedomeinen gevolgd moeten worden:

Verminder

Voertuigkilometers vermijden of verminderen, bijvoorbeeld door een betere planning, het bundelen van mobiliteits- of logistieke stromen (bijv. car pooling) of het aanpassen van de timing van deze stromen (bijv. telewerken/spitsmijden).

Verander

Verander de manier van vervoeren door een alternatieve (multi-modale) modal split: door andere typen voertuigen. Dit kan ook door voertuigen anders in te zetten (bijv. poolwagens).

Verbeter

Verbeter de energie-efficiëntie van de voertuigen, door beter onderhoud van de voertuigen, zuinigere voertuigen, andere type brandstoffen, en aanpassing van het rijgedrag.

Trias Mobilica en change management

Vanuit de ervaringen met het veranderingsproces heeft The New Drive de volgorde waarin de drie actiedomeinen van de Trias Mobilica doorlopen worden, omgekeerd.

Er zal eerst bekeken worden in hoeverre de bestaande voertuigenvloot verbeterd, vergroend en geoptimaliseerd kan worden. Deze optimalisaties hebben namelijk de minste impact op de manier van werken en het “DNA” van het bedrijf, waardoor deze sneller toegepast kunnen worden en de resultaten snel meetbaar en zichtbaar worden.

Hierdoor ontstaat ook een intern draagvlak voor de volgende stappen die verregaander zijn, aangezien deze dikwijls ook een invloed op de operationele processen en HR-processen.

Deze manier van werken zorgt er voor dat:

Dit betekent concreet dat een optimalisatieproces start met een quick scan op het thema “3. Verbeter”, en dat in een vervolgfase de thema’s “2. Verander” en “1. Verminder”aangepakt worden.

Geïnteresseerden in dit proces kunnen verder contact opnemen met Sven Huysmans van The New Drive via sven.huysmans@thenewdrive.be of via het nummer +32 (0)484/11.17.03.

Via een gratis vlootscan gaat Voka-Kamer van Koophandel arr. Leuven vanaf november bedrijven in de regio helpen om het potentieel van (semi)elektrische en aardgasvoertuigen in hun bedrijfsmobiliteit te onderzoeken. Het project richt zich op 30 bedrijven op bedrijventerreinen in de regio en wordt gesteund door Agentschap Ondernemen.

vlootscanHet resultaat van de vlootscan is een advies op maat over de mogelijkheden voor (semi)elektrische en CNG voertuigen in de bedrijfsvloot. Een hands-on adviesgids beantwoordt de vraag of het financieel interessant is om te investeren in elektrische en/of aardgasvoertuigen. Daarnaast geeft de gids antwoord op praktische vragen zoals; wat kenmerkt rijden op elektriciteit of aardgas?’ en ‘hoe werkt laden en tanken?’.

Bedrijven kunnen tegen betaling tevens de vlootscan uitbreiden met onderzoek naar dagelijkse verplaatsingen, gedetailleerde kosten van de mobiliteit en de mogelijkheid voor tank- en laadinfrastructuur op het eigen terrein. Voka-Kamer van Koophandel arr. Leuven gebruikt de resultaten ook om de aanleg van een gemeenschappelijk elektrisch snellaadstation en CNG tankstation op het bedrijventerrein Haasrode Research te onderzoeken.

Voka-Kamer van Koophandel arr. Leuven werkt voor de vlootscans samen met The New Drive / APPM, een consortium van twee studiebureaus, gespecialiseerd in duurzame mobiliteit. The New Drive heeft kennis op het gebied van de voertuigfiscaliteit en totale kosten (TCO). APPM heeft in Nederland een brede expertise op het gebied van elektrische voertuigen en oplaadinfrastructuur. The New Drive / APPM ontwikkelde op vraag van Voka-Kamer van Koophandel arr. Leuven een nieuwe mobiliteitsscan, die toelaat om snel en efficiënt inzicht te geven in de kosten van nieuwe voertuigen.

Bent u een Vlaams-Brabants bedrijf uit de regio Leuven/Hageland of wilt u meer informatie?

Meld u hier aan »

Voor Netwerkorganisaties