Trias Mobilica: onze methodiek voor de transitie naar groene en energiezuinige wagenparken

België is een land van wagenparken. Bij zowel overheden, ngo’s als (transport)bedrijven vormen wagens een essentieel onderdeel van de werking van de organisatie.  The New Drive ontwikkelde een methodiek rond het verduurzamen van deze wagenparken gebaseerd op de “Trias Mobilica”.

Als we in België willen inzetten op groene voertuigen is het logisch dat we ons in eerste instantie richten op de wagenparken van bedrijven en overheden. Deze wagenparken worden namelijk relatief snel vernieuwd en ze zijn een belangrijke bron voor de tweedehands markt.

Tot enkele jaren terug waren er weinig andere opties dan steeds zuinigere (hybride) diesel- of benzinewagens te kiezen, om het wagenpark te vergroenen. Vandaag zijn er nieuwe technologieën die beter zijn voor het milieu en – afhankelijk van de situatie – beter voor de portemonnee: aardgas, elektrisch, plug-in hybrides en zelfs waterstof.

The New Drive gelooft sterk dat alle kaarten op tafel liggen om nog een stap verder te gaan dan enkel het vervangen van het huidige wagenpark door groenere wagens en heeft daar een eigen proces rond ontwikkeld gebaseerd op de “Trias Mobilica”.

Trias Mobilica

The New Drive hanteert de Trias Mobilica als kapstok voor de optimalisatiepistes voor de bedrijfsmobiliteit en –logistiek, analoog met de Trias Energetica.

Het energieverbruik en de CO2-uitstoot van bedrijfsmobiliteit- en logistiek worden namelijk zowel bepaald door de energiezuinigheid van de vervoersmiddelen als door de aandelen van de diverse vervoersmodi, de ingezette energiedragers én het gedrag.

Om de optimalisatie van het bedrijfsvervoer te maximaliseren zouden de volgende actiedomeinen gevolgd moeten worden:

Verminder

Voertuigkilometers vermijden of verminderen, bijvoorbeeld door een betere planning, het bundelen van mobiliteits- of logistieke stromen (bijv. car pooling) of het aanpassen van de timing van deze stromen (bijv. telewerken/spitsmijden).

Verander

Verander de manier van vervoeren door een alternatieve (multi-modale) modal split: door andere typen voertuigen. Dit kan ook door voertuigen anders in te zetten (bijv. poolwagens).

Verbeter

Verbeter de energie-efficiëntie van de voertuigen, door beter onderhoud van de voertuigen, zuinigere voertuigen, andere type brandstoffen, en aanpassing van het rijgedrag.

Trias Mobilica en change management

Vanuit de ervaringen met het veranderingsproces heeft The New Drive de volgorde waarin de drie actiedomeinen van de Trias Mobilica doorlopen worden, omgekeerd.

Er zal eerst bekeken worden in hoeverre de bestaande voertuigenvloot verbeterd, vergroend en geoptimaliseerd kan worden. Deze optimalisaties hebben namelijk de minste impact op de manier van werken en het “DNA” van het bedrijf, waardoor deze sneller toegepast kunnen worden en de resultaten snel meetbaar en zichtbaar worden.

Hierdoor ontstaat ook een intern draagvlak voor de volgende stappen die verregaander zijn, aangezien deze dikwijls ook een invloed op de operationele processen en HR-processen.

Deze manier van werken zorgt er voor dat:

Dit betekent concreet dat een optimalisatieproces start met een quick scan op het thema “3. Verbeter”, en dat in een vervolgfase de thema’s “2. Verander” en “1. Verminder”aangepakt worden.

Geïnteresseerden in dit proces kunnen verder contact opnemen met Sven Huysmans van The New Drive via sven.huysmans@thenewdrive.be of via het nummer +32 (0)484/11.17.03.

cars-charging

Wat kost een elektrische auto?

We stellen ons de vraag: “Wat kost het om elektrisch te rijden?” Of: “Is elektrisch rijden in België vandaag goedkoper dan het rijden op conventionele brandstof?” Het juiste antwoord hierop: ja, in de meeste gevallen.

Bij The New Drive zijn we op de hoogte van de aankoop- en leaseprijzen van elektrische en (populaire) brandstofwagens, van energie- en brandstofprijzen en allerlei kosten die bij komen kijken het hebben van een wagen. We gebruiken die cijfers om de beste auto voor jouw doeleinden te kiezen. We vergelijken elektrische auto’s onder elkaar, maar ook met brandstofauto’s. Dit doen we uiteraard op prijs, maar ook op technische specificaties, veiligheid en garantievoorwaarden.

In september en oktober lanceren we iedere week een nieuw artikel over een deelaspect van de kosten van elektrisch rijden: aanschafprijs, restwaardes, verbruik, verzekeringen, onderhoud, pechverhelping, subsidies, … In het laatste artikel tonen we je van twee elektrische auto’s de Total Cost of Ownership. We zullen die vergelijken met de populairste brandstofauto’s op de Belgische wegen.

Deze kosten bepalen de TCO van een een (elektrische) auto:

1. Aanschafprijs en restwaarde

Elektrische auto’s zijn duurder dan brandstofauto’s. Al snel 10.000 euro duurder voor een wagen in hetzelfde segment. Hoe komt dat?

 • Eerste oorzaak is de batterij: zowel qua grondstoffen als qua productiekosten is de lithiumbatterij duur; er bestaat daarnaast een wereldwijde vraag die het aanbod overtreft. Om de batterijprijs te drukken lanceert onder andere Renault het batterijleasemodel: u leaset de batterij voor een maandelijks bedrag, in plaats van hem eenmalig aan te schaffen;
 • Tweede oorzaak is de nieuwe technologie. De onderzoekskosten van compleet nieuwe aandrijflijnen moeten de volgende jaren terugverdiend worden. Daarnaast is de productie van elektrische auto’s nog niet op hetzelfde niveau als de productie van conventionele wagens. Een aantal constructeurs probeert de impact hiervan te verminderen door elektrische en brandstofauto’s op dezelfde productielijn te produceren.

De kortingen op elektrische wagens zijn ook lager. Veel autoconstructeurs geloven zó sterk in de elektrische auto dat ze zelf nauwelijks verdienen aan de eerste reeksen die nu op de markt komen; met andere woorden: er is op de elektrische auto weinig marge: de productiekost is op dit moment nog erg hoog. 

Restwaardebepaling

Op dit moment zijn de leaseprijzen van elektrische auto’s relatief hoog. Dat is grotendeels te wijten aan de combinatie van een hoge aanschafprijs en een lage restwaarde. Deze laatste wordt lager ingeschat in vergelijking met brandstofauto’s vanwege:

 • Nieuwe technologie: elektrische wagens zijn nieuw en hebben een onbekend risicoprofiel, met name vanwege de batterij. Ondanks garanties van batterij- en autofabrikanten blijven de restwaardes bij leasemaatschappijen laag;
 • Technologische innovatie: dezelfde reden waarom computers snel verouderen: leasemaatschappijen schatten in dat de (batterij)technologie zo snel vordert dat de wagens van vandaag inferieur zijn aan de wagens die over 5 jaar uitkomen, een fenomeen dat we ook zien bij brandstofmotoren.

Resultaat

 • De aanschafprijs van een reguliere elektrische auto is hoog. Desalniettemin hoeft dit u niet tegen te houden om elektrisch te rijden. De andere kostenposten uit de TCO zijn vooral in het voordeel van de elektrische auto. Met andere woorden: u verdient uw investering terug ten op zichte van een brandstofauto.
 • Een aantal merken laat u toe om de batterij te leasen in plaats van aan te kopen: de prijzen van deze auto’s zijn vergelijkbaar met hun brandstofcollega’s en u hoeft zich geen zorgen te maken over de levensduur van de batterij
 • The New Drive biedt u de mogelijkheid om elektrische auto’s te kopen met een buy-back-garantie: een gegarandeerde restwaardeprijs na een vooraf bepaalde kilometerstand en termijn. Neem contact met ons op voor meer informatie.

2. Energie- of brandstofverbruik

Rijden op elektriciteit is goedkoper dan rijden op brandstof. Welke factoren spelen hierin een rol?

Energieprijs

Elektriciteit is goedkoop. Olie is duur. Voor een liter diesel gaan we in 2012 meer dan 1,50 € betalen, voor een kilowattuur groene stroom betalen we 0,18 € in daltarief. Daarmee begint het verhaal van de energieprijs pas.

Verbruik elektrische auto

De energie-efficiëntie van een brandstofwagen is dramatisch: 15% wordt maar gebruikt voor het effectieve rijden. Met andere woorden: 85% van de energie wordt in de aandrijflijn en de accessoires verkwist en gaat verloren in de vorm van warmte. Een elektrische auto is energetisch gezien (hoeveel calorieën erin, hoeveel eruit) 3 keer zuiniger dan een brandstofauto. Concreet: een elektrische auto verbruikt typisch ca. 18 kWh per 100 kilometer, een brandstofwagen ca. 55 kWh per 100 kilometer.

Rijgedrag en omgeving

We nemen deze factor standaard niet mee in onze berekeningen. Toch is de invloed hiervan aanzienlijk:

Resultaat

 • Afhankelijk van de bovenstaande factoren is het prijsverschil tussen brandstof en elektriciteit een factor 3 (particulier) tot 10 (grote bedrijven) in het voordeel van de elektrische wagen.
 • Als je voldoende zonnepanelen op je dak hebt liggen betaalt de zon je rekening.

3. Verzekering en pechverhelping

De prijs van de autoverzekering en pechverhelping wegen in de totale TCO niet zwaar door. Daarom zijn ze nog niet onbelangrijk.

De prijs van een autoverzekering is afhankelijk van een heel aantal parameters: onder andere van het profiel van de bestuurder, het aantal schadevrije jaren (de bonus/malus), de aanschafprijs van de wagen, de dekking voor inzittenden en de geografische dekking. Globaal genomen is een BA-verzekering voor een elektrische of brandstofauto even duur. Bij de omnium-verzekering weegt de aanschafprijs van de wagen zwaarder door: de omniumverzekering is daardoor een stuk hoger bij de duurdere modellen. De auto’s met een leasecontract voor de batterijen zijn in dat geval goedkoper om te verzekeren.

De kosten aan pechverhelping blijven gelijk. Een aantal pechverhelpers bieden standaard de mogelijkheid om auto’s met een lege batterij op de weg op te laden. Vanwege de korte afstanden – waarvoor elektrisch rijden geschikt is – kiezen de meeste elektrische autorijders voor een dekking binnen de Benelux in plaats van Europa.

4. Onderhoud en herstellingen

De elektrische auto is goedkoper in onderhoud. Hoeveel goedkoper is momenteel nog moeilijk te bepalen. Het aandeel in de TCO ligt tussen 10% en 15%.

Onderhoud en herstellingen bevatten de volgende materiaal- en uurkosten:

 • Klein of groot preventief onderhoud
 • Autokeuring
 • Carwash
 • Vervanging en aankoop van (winter)banden
 • Bijvullen van motorolie, ruitenwisservloeistof en remvloeistof
 • Vervanging van onderdelen in de auto: remschijven, remblokjes, oliefilters, bougies, en later, afhankelijk van de kilometerstand, ook grotere onderdelen

In onze TCO-berekeningen hanteren we een elektrische onderhoudskost van ten hoogste 80% van de klassieke onderhoudskost. In het algemeen zijn de onderhoud- en herstellingskosten ook sterk afhankelijk van de rijstijl.

De lagere onderhoudskosten zijn te wijten aan minder bewegende onderdelen in de aandrijflijn ten opzichte van brandstofauto’s (en hybrides). Elektrische componenten zijn ook duurzamer dan mechanische componenten. Daarnaast worden de remmen minder belast door het automatisch regeneratief remmen. Dat heeft ook tot gevolg dat bij een elektrische auto de invloed van de rijstijl minder invloed heeft op de onderhoudskost (bijvoorbeeld bij veelvuldig optrekken en afremmen).

 • Hoewel iedere autokenner het erover eens is dat elektrische auto’s goedkoper in onderhoud zijn is dit in de praktijk nog moeilijk te bepalen. Zodra de aantallen op de weg toenemen en we een representatieve steekproef kunnen nemen krijgen we hier een eerlijk zicht op.

5. BIV en verkeersbelasting

De verkeersbelasting en belasting op inverkeerstelling worden in België gewestelijk bepaald. Beiden zijn lager voor de elektrische auto. Hun bijdrage tot de totale kosten is wel beperkt tot enkele procenten.

Vanaf 1 januari 2012 is in Vlaanderen een nieuwe BIV-berekening van kracht: u betaalt als particulier of onderneming geen belasting op inverkeerstelling bij de aanschaf van een elektrische auto. Voor een brandstofauto is deze in geval van een aankoop afhankelijk van het type brandstof, de leeftijd van de auto, de CO2-uitstoot en de Euronorm. Deze eenmalige belasting ligt bij zuinige brandstofauto’s tussen 100 en 200 euro.

De jaarlijkse verkeersbelasting staat ook op het punt om hervormd te worden. Deze wordt op dit momenteel bepaald door een verouderd systeem van fiscale PK, een maat voor de cilinder-inhoud van de brandstofmotor. Voor een elektrische auto betaalt u voorlopig 73,79 euro per jaar. Een zuinige brandstofauto kost tussen 100 en 200 euro per jaar.

 • De belasting op inverkeerstelling van een elektrische auto kost 0 euro. De verkeersbelasting is maximum 100 euro per jaar goedkoper in vergelijking met de zuinigste brandstofauto’s.
 • De Belgische autobelastingen hebben een heel beperkt effect op het kostenverschil tussen de zuinigste brandstofauto’s en elektrische auto’s. Het huidige beleid is vooral gericht op de vernieuwing van wagenpark door het belasten van zware vervuilers.

6. Subsidies en andere incentives door de overheid

In België zijn er federaal en gewestelijk verschillende financiële stimuli om meer elektrische auto’s op de Belgische wegen te krijgen. Zowel voor particulieren, werknemers, werkgevers als lokale overheden. Deze maatregelen zijn doorslaggevend voor de financiële aantrekkelijkheid van de elektrische auto.

Ondernemingen

 • Elektische auto’s en alle kosten die ermee verwant zijn zijn 120% fiscaal aftrekbaar. Voor andere auto’s wordt de fiscale aftrek bepaald door de CO2-uitstoot. Zo zijn plug-in hybrides maximaal 100% aftrekbaar en de milieuvriendelijkste brandstofauto’s maximaal 90% aftrekbaar
 • De solidariteitsbijdrage of CO2-bijdrage die ondernemingen betalen wanneer een werknemer de auto ook privé gebruikt is sterk afhankelijk van de CO2-uitstoot. In 2012 bedraagt deze voor de elektrische auto 24,25 € / maand. Afhankelijk van het type auto kan een brandstofauto tientallen euro’s per maand duurder zijn.
 • Er zijn in Vlaanderen bijkomende subsidies voor KMO’s en grote ondernemingen bij de aanschaf van elektrische auto’s en laadstations. De premie is afhankelijk van de milieuscans, ISO-certificaten of milieumanagementsystemen die uw onderneming kan voorleggen;
 • Ook voor zelfstandigen en kleine ondernemingen die de auto aankopen is een extra subsidie mogelijk;
 • Tenslotte kan de laadinfrastructuur versneld afgeschreven worden op 2 jaar (in plaats van 5 jaar) en is er een verhoogde investeringsaftrek: 13,5% op de aankoopprijs;

Werknemers (in 2012 vernieuwd)

Wanneer de werknemer een bedrijfswagen ter beschikking krijgt, wordt hij belast op een forfaitair geraamde waarde van dit voordeel van alle aard. Het belastbaar voordeel wordt bepaald door de CO2-uitstoot van het voertuig en de catalogusprijs. Deze maatregel is opnieuw in het voordeel van een elektrische auto. Voor de meeste elektrische auto’s bedraagt dit voordeel 1200 euro per jaar. Een werknemer met een auto van 20.000 euro die 130 g CO2 /km uitstoot betaalt 1.543,80 euro per jaar voor dat voordeel.

Particulieren

 • Als natuurlijke rechtspersoon kun je 30% van de aankoopprijs van de belasting aftrekken met een plafond van 9.190 euro voor het aanslagjaar 2012 (inkomsten 2011). Deze federale maatregel geldt voor personenauto’s en voor wagens voor dubbel gebruik (zoals de Kangoo Maxi Z.E.). Het saldo kan in één belastbaar tijdperk worden overgemaakt. De maatregel is geldig tot 31 december 2012.
 • Indien je in Wallonië woont kun je genieten van een extra Ecobonus van 3.500 euro, rechtstreeks op je aankoopfactuur. Deze subsidie is cumuleerbaar met de eerder genoemde 30% belastingvermindering.
 • Voor de installatie van een laadstation in de buitenlucht (oprit of aan de muur) ontvang je als particulier een belastingvermindering t.w.v. 40% van de installatieprijs met een plafond van 250 euro.
 • Elektrische auto’s genieten in België van een opeenstapeling van subsidies en fiscale voordelen. In de voorbeeldberekening tonen we hoeveel dat kan bedragen.
 • Contacteer ons voor alle voorwaarden. Bij alle aanvragen moet aan verschillende specifieke voorwaarden worden voldaan en niet alle maatregelen zijn cumuleerbaar. Wij begeleiden u in de aanvraag in de praktijk.

Het verschil tussen diesel en elektrisch: TCO conclusie

Een TCO-berekening is altijd gebonden aan bepaalde veronderstellingen en daarom delicaat om concreet te berekenen. Het geeft wel een beeld: een elektrische auto kan vandaag al goedkoper zijn ten opzichte van een brandstofauto.

Een beeld zegt meer dan duizend woorden. In de volgende grafiek tonen we de maandelijkse kosten voor werkgever en werknemer. De kosten voor de werkgever hebben we verder ontleed in de onderdelen die u in dit dossier kunt onderscheiden. We hebben twee vergelijkbare bestelauto’s en twee personenwagens langs elkaar gezet. We zijn uitgegaan van het volgende scenario:

 • Auto’s: 25.000 km/jaar voor 5 jaar, afschrijving op 3 jaar, BA verzekering,  pechverhelping Benelux
 • Afnemer: KMO, privé/zakelijk gebruik, geen milieucertificaat
 • Investering: Aankoop en verkoop, zonder lening, inflatie 2%
 • Berekening: volgens nieuwe 2012-maatregels: BIV, solidariteitsbijdrage en voordeel van alle aard
 • Energieprijzen: 0,150 € / kWh, 1,5 € / liter diesel

TCO totaal

 

 • Onderneming: betaalt 341 euro per maand voor de elektrische bestelwagen t.o.v. 380 euro voor de dieselwagen. De Nissan LEAF is 47 euro per maand goedkoper dan de Golf BlueMotion
 • Werknemer ≤ 25km: indien u ten hoogste 25 km van uw werk woont staat u 43 euro in plaats van 148 euro van uw maandloon af om de Kangoo ook privé te gebruiken: een verschil van 1.260 euro per jaar! De LEAF is 62 euro per maand goedkoper dan de Golf BlueMotion.
 • Werknemer > 25km: Indien u meer dan 25 km van uw werk woont loopt het verschil tussen de bestelwagens zelfs op tot 1.884 euro per jaar. De Nissan LEAF is 1.116 euro per jaar goedkoper dan de Volkswagen Golf: beiden een mooie eindejaarsbonus!

 

Voor Netwerkorganisaties