Hoe onze Belgische files beperken?

Voorbeeldcase: spitsmijden in Noord-Brabant

header_cars

In opdracht van de provincie Noord-Brabant en Stadsregio Eindhoven nam zusteronderneming APPM verschillende rollen op zich i.h.k.v. het project Spitsmijden in Noord-Brabant. Spitsmijden in Brabant is een initiatief van de provincie Noord-Brabant en het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, in samenwerking met de gemeenten ‘s-Hertogenbosch en Eindhoven en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. APPM nam hierbij specifiek de volgende rollen op zich: projectmanagement, vormgeven van het project en contractmanagement.

Spitsmijden in Brabant is opgezet om op een innovatieve en praktijkgerichte manier te onderzoeken of spitsrijders te verleiden zijn tot gedragsverandering. De deelnemers kregen een geldbeloning als zij de spits in ‘s-Hertogenbosch en Eindhoven zouden mijden. Daarbij konden zij gebruik maken van innovatieve reisinformatie via een handcomputer, de TravelStar.

Spitsmijden in Brabant in 10 resultaten:

  1. 2.300 Spitsmijders
  2. Ruim de helft minder ritten in de spits
  3.  Meest gedaan: in de spits, andere route
  4. Populair: reizen aan de rand van de spits
  5. Kleine groep overtuigende mijders: openbaar vervoer en fiets
  6. Meer succes bij zelf vooraf plannen
  7. Aangeboden reisinformatie weinig gebruikt
  8. Spitsmijders blijven mijden na einde beloning
  9. Eigen motivatie gevonden
  10. Schat aan waardevolle gegevens

The New Drive wil een dergelijke studie ook graag in België uitvoeren. Geïnteresseerden kunnen steeds contact opnemen met duurzame mobiliteitsexpert Dries Keunen (dries.keunen@thenewdrive.be).

Voor Netwerkorganisaties