The New Drive begeleidt taxisector naar 100% elektrisch

Taxisector & milieubeweging.  Samen naar een propere vloot

‘Vanaf 2020 rijden alle taxi’s in Vlaanderen elektrisch.’

De taxisector en de milieubeweging willen de handen in elkaar slaan om de haalbaarheid van deze stelling te testen.  Elektrische taxi’s hebben immers een dubbele impact:

  1. Taxi’s rijden makkelijk 100.000 km/jaar: deze afstand zonder emissies rijden draagt rechtstreeks bij aan de leefbaarheid van de steden
  2. Elektrische taxi’s worden gezien: ze zijn een zichtbaar voorbeeld van de elektrische wagen als ‘het nieuwe normaal’

Samen met GTL (de Belgische taxifederatie) tekent Bond Beter Leefmilieu een model uit om eerst de ideeën van de relevante stakeholders in kaart te brengen en vervolgens met een pilootproject aan de praktijk te toetsen.  Dit experiment zal ons in staat stellen om de kansen en barrières te identificeren. Het eerste experiment zal uitgevoerd worden bij de DTM-taxi te Antwerpen.

Het project bestaat uit vijf verschillende fasen:

A cab at high speed on a motorway in an urban area with the lit taxi sign on top of its roof

The New Drive begeleidt, in samenwerking met onderzoeksgroep MOBI van de Vrije Universiteit Brussel, het project inhoudelijk als adviseur.
Meer details over dit project kan je vinden op onze website. Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Dries Keunen (dries.keunen@thenewdrive.be).

Voor Netwerkorganisaties