Hoe breng ik mijn werknemers aan het fietsen?

De dag van vandaag is de fiets niet meer weg te denken uit het straatbeeld. We zien een sterke groei van het aandeel fietsers op de baan, een stijgende verkoop van elektrische fietsen, speed pedelecs, bedrijfsfietsen,… en deelfietssystemen in onze steden. Ook voor ondernemingen zijn er vele mogelijkheden om in te zetten op de fiets. The New Drive helpt hen bij het uitwerken van een fietsstrategie en een fietsactieplan.fietser

Je weet ongetwijfeld dat fietsen vrijheid en onafhankelijkheid creëert, gezond is en helpt tegen overgewicht. Daarnaast zorgt fietsen er ook voor dat de filestress bij de fietsende werknemers wegebt, waardoor deze minder vaak ziek en productiever zijn. Voor het bedrijf zorgen fietsende werknemers daarenboven voor een duurzaam imago van de onderneming en voor een direct effect op de parkeerdruk. Als onderneming actief inzetten op de fiets biedt dus tal van voordelen!

Het is niet voor niets dat steeds meer bedrijven een eigen fietsvloot uitbouwen of hun medewerkers de mogelijkheid geven om via het bedrijf een fiets te leasen. Vanuit The New Drive willen we deze evolutie ondersteunen door, samen met jullie, op zoek te gaan naar het specifieke fiets-DNA van elk bedrijf.

We hebben daarvoor een specifiek aanbod uitgewerkt om ondernemingen te begeleiden bij het maken van strategische keuzes en bij de opmaak van een fietsactieplan. Het fietsactieplan heeft als doel om werknemers proactief aan te sporen om te kiezen voor de fiets en hen ook effectief op de fiets te krijgen. Binnen dit transitietraject bekijken we de oprichting van een fietsteam, helpen we jullie bij het in kaart brengen van de interne stand van zaken rond het thema fiets (cfr. nulmeting), bepalen we samen concrete doelstellingen en specifieke actiepunten, leggen we strategische keuzes op tafel, begeleiden we de uitvoering van het actieplan en voorzien we in de evaluatie.

Voor meer informatie over een fietsactieplan kan u steeds terecht bij Dries Keunen via dries.keunen@thenewdrive.be.

 

December 2015 was voor de vergroening van onze mobiliteit een belangrijke maand. Enerzijds werden op de klimaattop in Parijs ambitieuze doelstellingen geformuleerd, die enkel gerealiseerd kunnen worden als we de transitie naar duurzamere mobiliteit en energie versnellen. Anderzijds werden in Vlaanderen verschillende knopen doorgehakt rond de vergroening van het wagenpark en de transitie naar 13 vervoerregio’s.

The New Drive zit in de frontlinie van deze nieuwe ontwikkelingen, met projecten rond elektrische mobiliteit, fietsgebruik en nieuwe mobiliteitsconcepten.

2016 begint dan ook met heel wat positieve vooruitzichten. Een overzicht van onze nieuwe projecten in 2016 lees je in de volgende blogberichten.header_cars

Het hele team van The New Drive wenst u een gezond, voorspoedig en gelukkig jaar, en een verdere aangename samenwerking in 2016!

Arthur, Dries, Griet, Mark en Sven

We naderen de donkere herfst- en winterperiode waardoor het minder aangenaam fietsen wordt. Dit is echter het ideale moment om reeds te starten met de voorbereidingen om medewerkers te stimuleren met de fiets naar het werk te komen.

Via de opmaak van een fietsactieplan geven we ondernemingen inzicht in het fietspotentieel en adviseren we om het fietsgebruik te verhogen.
fietser

Samenwerking The New Drive en Bike To Work

Bike to Work biedt in samenwerking met The New Drive een begeleiding aan bij de opmaak van een fietsactieplan in uw onderneming.

De methodiek van The New Drive behelst het doorlopen van vijf stappen die nauw aansluiten met het stappenplan van Bike to Work:

 1. Oprichten van een fietsteam binnen de onderneming
 2. In kaart brengen waar de onderneming momenteel staat binnen het thema fiets (cfr. nulmeting)
 3. Bepalen van concrete doelstellingen en formuleren van actiepunten
 4. Uitvoeren van het fietsactieplan
 5. Evaluatie en bijsturing

Geïnteresseerden kunnen verder contact opnemen met Dries Keunen van The New Drive (dries.keunen@thenewdrive.be – 011 39 75 21). Dries is expert in fietsbeleid bij The New Drive.

[mp_row]

[mp_span col=”12″]

De fiets is een duurzame vervoerswijze, het houdt mensen in beweging en het is puur plezier. De dag van vandaag is de fiets niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Specifieke voorbeelden hiervan zijn de groei van het aandeel elektrische fietsen, speed pedelecs, deelfietssystemen,… Voor ondernemingen zijn er dan ook veel opportuniteiten om in te zetten op de fiets.

Wist je dat:

Kortom: als onderneming actief inzetten op de fiets biedt tal van voordelen!

Vanuit The New Drive willen we samen met jullie zorgen voor een schoner België. We hebben een specifiek aanbod uitgewerkt om ondernemingen te begeleiden bij de opmaak van een fietsactieplan. De opmaak van een fietsactieplan binnen een onderneming verloopt volgens 5 stappen:

 1. Oprichten fietsteam binnen de onderneming
 2. In kaart brengen waar de onderneming momenteel staat binnen het thema fiets (cfr. nulmeting)
 3. Bepalen van concrete doelstellingen en specifieke actiepunten formuleren
 4. Uitvoeren van het fietsactieplan
 5. Evalueren van het fietsactieplan en bijsturen bij indien nodig

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Dries Keunen via dries.keunen@thenewdrive.be.

[/mp_span]

[/mp_row]

Presentatie fietsactieplan @ Dag van de Openbare Ruimte 4 & 5 februari 2015

The New Drive was als standhouder aanwezig op de Dag van de Openbare Ruimte in Brussels Expo op 4 en 5 februari 2015.

openbare_ruimte1

Het evenement is voor beleidsvoerders en ambtenaren bij lokale en regionale overheden op het gebied van openbare werken, ruimtelijke ordening, stadsontwikkeling, groenvoorziening, huisvesting en milieu & sport. Bezoekers uit de private sector zijn vooral landschapsarchitecten, vormgevers, studiebureaus, planologen, studenten en andere beroepsmatig geïnteresseerden.

 

 

Op donderdag 5 februari stond het actuele onderwerp ‘fietsen’ in de kijker. The New Drive gaf daarom een presentatie om het fietsgebruik in de stad te stimuleren aan de hand van vijf strategieën:openbare_ruimte2

 1. Geef de fiets een plek in de stad;
 2. Veranker de fiets in het mobiliteitsbeleid;
 3. Richt je op ketenmobiliteit;
 4. Maak ruimte voor de fiets;
 5. Stimuleer en bestendig gedrag.

The New Drive biedt in dit kader de opmaak van fietsactieplannen aan naar enerzijds steden en gemeenten en anderzijds ondernemingen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dries.keunen@thenewdrive.be.

Voor Netwerkorganisaties