Hoe breng ik werknemers aan het fietsen?

[mp_row]

[mp_span col=”12″]

De fiets is een duurzame vervoerswijze, het houdt mensen in beweging en het is puur plezier. De dag van vandaag is de fiets niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Specifieke voorbeelden hiervan zijn de groei van het aandeel elektrische fietsen, speed pedelecs, deelfietssystemen,… Voor ondernemingen zijn er dan ook veel opportuniteiten om in te zetten op de fiets.

Wist je dat:

Kortom: als onderneming actief inzetten op de fiets biedt tal van voordelen!

Vanuit The New Drive willen we samen met jullie zorgen voor een schoner België. We hebben een specifiek aanbod uitgewerkt om ondernemingen te begeleiden bij de opmaak van een fietsactieplan. De opmaak van een fietsactieplan binnen een onderneming verloopt volgens 5 stappen:

  1. Oprichten fietsteam binnen de onderneming
  2. In kaart brengen waar de onderneming momenteel staat binnen het thema fiets (cfr. nulmeting)
  3. Bepalen van concrete doelstellingen en specifieke actiepunten formuleren
  4. Uitvoeren van het fietsactieplan
  5. Evalueren van het fietsactieplan en bijsturen bij indien nodig

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Dries Keunen via dries.keunen@thenewdrive.be.

[/mp_span]

[/mp_row]

[mp_row]

[mp_span col=”12″]

entredeux_fietsDe fiets is een duurzame vervoerswijze, het houdt mensen in beweging en het is gewoonweg puur plezier. De dag van vandaag is de fiets niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Specifieke voorbeelden hiervan zijn de groei van het aandeel elektrische fietsen, speed pedelecs, deelfietssystemen, …. Voor lokale overheden zijn er dan veel opportuniteiten om een degelijk fietsbeleid uit te werken.

The New Drive heeft een specifiek aanbod uitgewerkt, namelijk een QuickScan van het fietsbeleid. Door middel van een QuickScan krijgen steden en gemeenten heel snel inzichtelijk welke kansen er zijn om meer mensen aan het fietsen te krijgen. De QuickScan is interessant voor zowel de opmaak van een nieuw fietsbeleid als voor de heroriëntering van bestaand fietsbeleid.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met dries.keunen@thenewdrive.be.

[/mp_span]

[/mp_row]

Presentatie fietsactieplan @ Dag van de Openbare Ruimte 4 & 5 februari 2015

The New Drive was als standhouder aanwezig op de Dag van de Openbare Ruimte in Brussels Expo op 4 en 5 februari 2015.

openbare_ruimte1

Het evenement is voor beleidsvoerders en ambtenaren bij lokale en regionale overheden op het gebied van openbare werken, ruimtelijke ordening, stadsontwikkeling, groenvoorziening, huisvesting en milieu & sport. Bezoekers uit de private sector zijn vooral landschapsarchitecten, vormgevers, studiebureaus, planologen, studenten en andere beroepsmatig geïnteresseerden.

 

 

Op donderdag 5 februari stond het actuele onderwerp ‘fietsen’ in de kijker. The New Drive gaf daarom een presentatie om het fietsgebruik in de stad te stimuleren aan de hand van vijf strategieën:openbare_ruimte2

  1. Geef de fiets een plek in de stad;
  2. Veranker de fiets in het mobiliteitsbeleid;
  3. Richt je op ketenmobiliteit;
  4. Maak ruimte voor de fiets;
  5. Stimuleer en bestendig gedrag.

The New Drive biedt in dit kader de opmaak van fietsactieplannen aan naar enerzijds steden en gemeenten en anderzijds ondernemingen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dries.keunen@thenewdrive.be.

Voor Netwerkorganisaties