EVORA: 3 maanden later

[mp_row]

[mp_span col=”12″]

Stand van zaken rond publieke laadpalen in België.

Evora afbeeldingIn december werd in Antwerpen het EVORA-project feestelijk afgesloten. Meer dan 30 Vlaamse bedrijven en overheidsorganisaties werkten samen aan een oplossing voor publieke laadpalen in Antwerpen, Hasselt, Leuven, Mechelen en Sint-Truiden. Resultaat: beleid en uitvoeringsplannen voor publieke laadpalen in de vijf Vlaamse steden en de Code Publiek Toegankelijk Laden, een leidraad voor uniformiteit, zekerheid en transparantie voor publiek toegankelijke laadpalen. Wat is er daarna gebeurd?

1. Uitrol van laadpunten in EVORA steden
Stad Antwerpen komt als eerste naar buiten met de uitvoering van het laadpuntenbeleid: de stad heeft medio maart de aanbesteding gestart voor de concessie van laadpalen in de publieke ruimte. Momenteel kunnen laadpuntexploitanten nog altijd indienen. Antwerpen volgt vooral de paal-volgt-wagen strategie, waardoor Antwerpenaren binnenkort laadpalen kunnen aanvragen. De stad verwijst in de aanbesteding ook naar de EVORA Code.

2. Vlaams beleid
Verschillende recepten die in EVORA zijn (door)ontwikkeld, waaronder de Code, het principe van paal-volgt-wagen en van de Ladder van Laden, zijn eind 2015 overgenomen in Vlaamse beleid. Vlaanderen wilt stapsgewijs 7.400 laadpunten (of 3.700 laadpalen) uitrollen tegen 2020. Indien de marktpartijen onvoldoende laadpalen geplaatst krijgen, vullen de netbeheerders Eandis en Infrax aan, door een uitrol van maximaal 2.500 laadpalen (wagen-volgt paal) en 1.200 laadpalen (paal-volgt-wagen). De wijze waarop wordt door de netbeheerders momenteel nog bekeken.

3. Vervolg in Brussels Gewest
The New Drive gebruikt de kennis en inzichten van EVORA in een studie voor BRUGEL. De Brusselse energieregulator laat de technische, organisatorische en financiële haalbaarheid van verschillende exploitatiemodellen voor publieke laadpunten door The New Drive, APPM en VUB onderzoeken. De conclusies en aanbevelingen worden opgenomen in het Brussels actieplan voor elektrische voertuigen, dat in het najaar gepubliceerd wordt.

4. E-mobility Cluster
EVORA heeft in een nieuw netwerk van bedrijven, overheden en kennisinstellingen rond publieke laadinfrastructuur geresulteerd. De bedrijven uit dit netwerk verkennen nu een actieve samenwerking, onder de naam E-mobility Cluster. De ambitie van de E-mobility Cluster is om België tot één van de Europese topregio’s rond elektrische mobiliteit te laten groeien. Net zoals bij EVORA is The New Drive initiatiefnemer van de E-mobility Cluster.

Voor meer informatie over de vervolgstappen van EVORA en de E-mobility Cluster kunt u Arthur Vijghen contacteren via arthur.vijghen@thenewdrive.be.

 

[/mp_span]

[/mp_row]

The New Drive is momenteel in de volgende projecten actief:

Met de lente in het vooruitzicht bereidt The New Drive ook verschillende projecten rond het thema “Fiets” voor – waarover meer in onze volgende nieuwsbrief.

Tot slot vertaalt onze nieuwe collega Sven Huysmans de expertise van zusterbedrijf APPM rond vervoerregio’s naar de Vlaamse context, aangezien Vlaanderen zal inzetten op 13 regionale vervoerregio’s om openbaar vervoer te organiseren.

The New Drive heeft de laatste weken zeker niet stil gezeten, er werden verschillende projectaanvragen gelanceerd, waarover we binnenkort meer berichten!

Hier volgt een overzicht van de belangrijkste activiteiten van The New Drive van de afgelopen weken:

EVORA – uitwerking laadpuntenbeleid in Hasselt en Sint-Truidenfoto Evora

Aan de hand van verschillende werksessies begeleidde The New Drive de steden Hasselt en Sint-Truiden bij de uitwerking van hun laadpuntenbeleid. De steden zijn momenteel bezig met de opmaak van een vlekkenplan om in kaart te brengen waar er reeds laadpunten zijn er welke de potentiële plaatsen zijn voor nieuwe installaties. Nadien wordt het beleidsplan afgewerkt en politiek vastgesteld.

ZETA’22 – i-Cleantech Vlaanderen

ZETA’22 is de werknaam van een publiek-privaat initiatief rond zero emission transport in de regio Antwerpen. In 2015 is ZETA’22 tot een coalition of the willing gegroeid van meerdere grote bedrijven in de Antwerpse haven. Het initiatief wordt actief begeleid en georganiseerd door i-Cleantech Vlaanderen. Samen met Deloitte heeft The New Drive een rol als strategisch klankbord en verzorgt het mee de inhoud van de werksessies.

Duurzame mobiliteitsscans i.h.k.v. de verplichte energieaudit voor grote bedrijven – Encon

In samenwerking met Encon, dat gespecialiseerd is in het opsporen van rendabele energiebesparingen en helpt bij produceren van duurzame energie, start The New Drive met de uitvoering van duurzame mobiliteitsscans.  Dit kadert binnen de verplichte energieaudit voor grote bedrijven.

Het resultaat van de duurzame mobiliteitsscans is dat er aanbevelingen worden geformuleerd waardoor ondernemingen verder aan de slag kunnen om de vervoers- en mobiliteitstak energie-efficiënter en milieuvriendelijker aan te pakken.

EV statistiekenMaandelijkse EV-rapportering – verschillende ondernemingen in de EV-sector

Maandelijks brengt The New Drive verschillende organisaties op de hoogte van de laatste EV-statistieken. Meld je aan bij Arthur Vijghen om ook gebruik te maken van dit abonnement.

Bekijk hier een overzicht van alle referenties van The New Drive »

foto openbedrijvendag (2)Open Bedrijvendag 2015 opnieuw een succes

Op zondag 4 oktober nam The New Drive, samen met I-Line, deel aan de Open Bedrijvendag in Greenville.

Bezoekers konden aan de stand van The New Drive & I-Line een luchtfoto laten maken door een drone langs een aantal elektrische wagens. Er werden hierbij ook een aantal pocketversies van de BMW i3 verloot.

Bekijk het verslag van de Open Bedrijven Dag op Youtube »

Bekijk de foto’s op onze Facebookpagina »

 


 

EvoraEVORA slotevent

Het slotevent van EVORA vindt plaats op donderdag 3 december 2015 in Antwerpen.

Hierbij zullen we dieper ingaan op de geleverde resultaten van EVORA.  Inspirerende sprekers zullen hun visie delen over de toekomst van laadpunten in steden, het belang van goede laadinfrastructuur, de impact van nieuwe technologieën op het elektriciteitsnet en het potentieel van elektrische mobiliteit op onze economie. Aan de hand van een panel discussie worden bepaalde stellingen naar voren gebracht.

Schrijf je in voor het slotevent »

[mp_row]

[mp_span col=”12″]

SAVE THE DATE
Het slotevent van EVORA zal plaatsvinden op donderdag 3 december 2015 in de voormiddag in Den Bell in Antwerpen. Hierbij zullen we dieper ingaan op de geleverde resultaten van EVORA.

Daarnaast zullen er een aantal interessante sprekers aanwezig zijn die boeiende thema’s aansnijden zoals de toekomst van laadpunten in steden, de toekomst van elektrische voertuigen en het belang van goede laadinfrastructuur, de toekomst van ons elektriciteitsnet in relatie tot e-mobility, enzovoort.
Aan de hand van een panel discussie worden bepaalde stellingen naar voren gebracht.
We eindigen het event met een netwerkborrel.

Meer informatie zal binnenkort beschikbaar zijn via de website van EVORA (www.evoraplatform.be).

 

[/mp_span]

[/mp_row]

[mp_row]

[mp_span col=”12″]

Binnen het EVORA project is er reeds toegewerkt naar een aantal concrete resultaten. Deze tussentijdse resultaten werden onlangs voorgesteld in de plenaire sessie op 4 juni 2015.

Zo werd er bijvoorbeeld de ‘Code publiek laden’ voorgesteld. Deze Code moet ervoor zorgen dat er duidelijkheid en uniformiteit komt over de eisen aan publiek toegankelijke laadpalen. Doel: de laaddienstverlening voor de e-rijders verbeteren.
Stad Leuven presenteerde op 4 juni haar laadpuntenbeleid en uitvoeringsplan. Bij de steden Antwerpen, Leuven en Mechelen wordt het beleid nu intern gevalideerd, op weg naar een politieke goedkeuring. De steden Hasselt en Sint-Truiden starten deze maand aan de ontwikkeling van beleid rond laadpunten.

Op donderdag 26 november vindt een groot slotevent van EVORA plaats: noteer deze datum zeker alvast in je agenda!

» Voor meer informatie: zie www.evoraplatform.be

[/mp_span]

[/mp_row]

Wat komt eerst? De kip of het ei?Evora_RGB
De elektrische wagen of de laadpaal?

The New Drive is platformmanager van EVORA. De doelstelling van EVORA is om in één jaar tijd een duurzame oplossing voor het opladen van elektrische voertuigen in de Vlaamse steden te ontwikkelen. Uiteraard gebeurt dat in nauwe samenwerking met onder andere de steden zelf, netbeheerders, autoconstructeurs en energiebedrijven. Het project is geslaagd als in het najaar van 2015 in tenminste vijf Vlaamse steden op verschillende plaatsen laadpunten voor de stadsbewoner beschikbaar zijn. Arthur Vijghen, Dries Keunen en Mark van Kerkhof zijn bij The New Drive verantwoordelijk voor de organisatie van EVORA, de kennis-verzameling en het begeleiden van de aangesloten steden in de ontwikkeling van het beleid. Door de ambitieuze doelstelling en de betrokkenheid van alle belangrijke stakeholders voor publieke laadpalen, past EVORA volledig in onze missie om België schoner te maken!

» Voor meer informatie: zie www.evoraplatform.be

Voor Netwerkorganisaties