Startgids elektrisch rijden: een vademecum voor lokale overheden

In opdracht van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) en samen met I-Line PR & Communications, uitgeverij Politeia en APPM Management Consultants ontwikkelt The New Drive een vademecum (oftewel gids) over elektrisch rijden die steden en gemeenten moet informeren en ondersteunen in beleidskeuzes.

elaad-opladen-luchtIn een eerste fase wordt een beknopte brochure opgemaakt om steden en gemeenten te informeren over de verschillende mogelijkheden die er zijn om aan de slag te gaan met laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. In het kader van het actieplan ‘Clean Power for Transport’ werd er namelijk een openbare dienstverplichting voor de distributienetbeheerders in het leven geroepen m.b.t. een uitrol van laadinfrastructuur. Deze dienstverplichting kan op hoofdlijnen opgesplitst worden in de basisinfrastructuur en in de toepassing van het principe van ‘paal volgt wagen’. De keuze ligt bij de steden en gemeenten zelf om enerzijds zelf de strategie rond laadinfrastructuur uit te werken of anderzijds om in te gaan op het aanbod van de distributienetbeheerders. De brochure zal in juli uitgestuurd worden naar alle Vlaamse steden en gemeenten.

In een tweede fase wordt een vademecum opgemaakt met meer uitgebreide informatie voor steden en gemeenten, met zowel eerder algemene beschrijvende informatie als praktische richtlijnen en advies. Hierna volgt een niet limitatief overzicht van de elementen die aan bod zullen komen in de gids elektrisch rijden: algemeen kader, voordelen van elektrisch rijden, stand van zaken rond voertuigen en laadmogelijkheden, bestaand wetgevend kader, mogelijkheden en afwegingen voor steden en gemeenten, overwegingen voor de elektrificatie van de eigen vloot, praktijkvoorbeelden, …

We willen komen tot een gids met een zo groot en breed mogelijk draagvlak, hiertoe zullen we zoveel mogelijk actoren in de keten van elektrische mobiliteit betrekken in de opmaak ervan. Betrokkenheid van de sector en de doelgroep alsook het ophalen van relevante input voor het vademecum trachten we te bekomen door het oprichten van een werkgroep lokale overheden en een klankbordgroep.

Het vademecum zal aan de steden en gemeenten toegestuurd worden in het najaar van 2016. Naast het digitaal ter beschikking stellen van het vademecum ontvangen de steden en gemeenten tevens een aantal afgedrukte exemplaren.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met Dries Keunen (dries.keunen@thenewdrive.be).

[mp_row]

[mp_span col=”12″]

In opdracht van de Plug-in Electric Vehicle Collaborative (PEVC) voert zusterbedrijf van The New Drive APPM management consultants samen met UC Davis en Coast-to-Coast EV een studie uit naar de effectiviteit van EV beleidsmaatregelen van steden en gemeenten in Californië.
De studie is een vervolg op een vergelijkbare studie die APPM op dit moment voor de derde keer in Nederland uitvoert. Door middel van een statistische regressieanalyse onderzoeken we in deze studie de relatie tussen het aantal elektrische auto’s in een gemeente ten opzichte van het lokale EV beleid.

Daarbij houden we rekening met specifieke zoals het aantal inwoners, gemiddelde inkomen en de aanwezigheid van een leasemaatschappij.

Op basis van deze analyse kunnen we wetenschappelijk onderbouwen welke gemeentelijke beleidsmaatregelen effectief zijn om elektrisch rijden te stimuleren. Zo zien we dat enkele jaren gelden (2012) gemeenten als launching customer een significant effect hebben op het aantal elektrische auto’s in een gemeente. Inmiddels zien we een verschuiving naar bijvoorbeeld de mogelijkheden voor openbaar laden (2014). De studie kent een grote internationale belangstelling en is onder andere gepresenteerd op de EVS27 in Barcelona en EVS28 in Seoul.

The New Drive wil een dergelijke studie ook graag in België uitvoeren. Geïnteresseerden kunnen steeds contact opnemen met Arthur Vijghen (arthur.vijghen@thenewdrive.be) of Dries Keunen (dries.keunen@thenewdrive.be)
 

[/mp_span]

[/mp_row]

[mp_row]

[mp_span col=”12″]

Mede naar aanleiding van EVORA hebben we gemerkt hoe weinig informatie beschikbaar is over het aantal elektrische (en plug-in/REX) auto’s die in België rondrijden. Ook binnen de sector krijgen we regelmatig vragen over het aantal elektrische wagens in België, welke voertuigen/merken de laatste maanden zijn verkocht, en/of wat de verhouding van elektrische en range-extenders is. Af en toe zien we cijfers in de pers verschijnen, maar die gaan dan bijvoorbeeld enkel over EV’s voor particulieren, of enkel personenwagens (niet utilitair).
Kortom: we willen graag transparantie.

We verzamelen bij The New Drive vanaf nu maandelijks de statistieken per wagen en willen graag die gegevens delen. We gieten de cijfers in een rapport, met de evolutie van de in- en uitschrijvingen van elektrische wagens in België. Om onze inzet te vergoeden, vragen we voor 12 rapporten (een jaarabonnement) een bedrag van € 350,- exclusief BTW.

Heb je interesse in deze gegevens, laat dan zeker iets weten aan Dries Keunen via dries.keunen@thenewdrive.be.

 

[/mp_span]

[/mp_row]

[mp_row]

[mp_span col=”12″]

SAVE THE DATE
Het slotevent van EVORA zal plaatsvinden op donderdag 3 december 2015 in de voormiddag in Den Bell in Antwerpen. Hierbij zullen we dieper ingaan op de geleverde resultaten van EVORA.

Daarnaast zullen er een aantal interessante sprekers aanwezig zijn die boeiende thema’s aansnijden zoals de toekomst van laadpunten in steden, de toekomst van elektrische voertuigen en het belang van goede laadinfrastructuur, de toekomst van ons elektriciteitsnet in relatie tot e-mobility, enzovoort.
Aan de hand van een panel discussie worden bepaalde stellingen naar voren gebracht.
We eindigen het event met een netwerkborrel.

Meer informatie zal binnenkort beschikbaar zijn via de website van EVORA (www.evoraplatform.be).

 

[/mp_span]

[/mp_row]

[mp_row]

[mp_span col=”12″]

Hoeveel elektrische wagens zijn er in België? Welke merken zijn het meest verkocht? Wat is de verhouding van elektrische en range-extenders? Houden de cijfers enkel rekening met personenwagens of ook met utilitaire voertuigen of bussen?

The New Drive ontvangt regelmatig vragen over cijfers over elektrisch vervoer in België. Om op die vraag in te spelen maakt The New Drive maandelijks een laatste stand van zaken op over de cijfers van elektrische voertuigen in België.

Vanaf nu posten we iedere maand een algemene update van elektrische voertuigen op onze website. Daarnaast voorzien we maandelijks een rapport met detailcijfers (ondermeer per merk en model) over elektrische voertuigen in België. Via een jaarabonnement kunt u zich hierop abonneren.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met:
Arthur Vijghen via arthur.vijghen@thenewdrive.be of +32 496 429 081

[/mp_span]

[/mp_row]

[mp_row]

[mp_span col=”12″]

Binnen het EVORA project is er reeds toegewerkt naar een aantal concrete resultaten. Deze tussentijdse resultaten werden onlangs voorgesteld in de plenaire sessie op 4 juni 2015.

Zo werd er bijvoorbeeld de ‘Code publiek laden’ voorgesteld. Deze Code moet ervoor zorgen dat er duidelijkheid en uniformiteit komt over de eisen aan publiek toegankelijke laadpalen. Doel: de laaddienstverlening voor de e-rijders verbeteren.
Stad Leuven presenteerde op 4 juni haar laadpuntenbeleid en uitvoeringsplan. Bij de steden Antwerpen, Leuven en Mechelen wordt het beleid nu intern gevalideerd, op weg naar een politieke goedkeuring. De steden Hasselt en Sint-Truiden starten deze maand aan de ontwikkeling van beleid rond laadpunten.

Op donderdag 26 november vindt een groot slotevent van EVORA plaats: noteer deze datum zeker alvast in je agenda!

» Voor meer informatie: zie www.evoraplatform.be

[/mp_span]

[/mp_row]

Wat komt eerst? De kip of het ei?Evora_RGB
De elektrische wagen of de laadpaal?

The New Drive is platformmanager van EVORA. De doelstelling van EVORA is om in één jaar tijd een duurzame oplossing voor het opladen van elektrische voertuigen in de Vlaamse steden te ontwikkelen. Uiteraard gebeurt dat in nauwe samenwerking met onder andere de steden zelf, netbeheerders, autoconstructeurs en energiebedrijven. Het project is geslaagd als in het najaar van 2015 in tenminste vijf Vlaamse steden op verschillende plaatsen laadpunten voor de stadsbewoner beschikbaar zijn. Arthur Vijghen, Dries Keunen en Mark van Kerkhof zijn bij The New Drive verantwoordelijk voor de organisatie van EVORA, de kennis-verzameling en het begeleiden van de aangesloten steden in de ontwikkeling van het beleid. Door de ambitieuze doelstelling en de betrokkenheid van alle belangrijke stakeholders voor publieke laadpalen, past EVORA volledig in onze missie om België schoner te maken!

» Voor meer informatie: zie www.evoraplatform.be

Voor Netwerkorganisaties