Najaarskalender The New Drive

foto openbedrijvendag (2)Open Bedrijvendag 2015 opnieuw een succes

Op zondag 4 oktober nam The New Drive, samen met I-Line, deel aan de Open Bedrijvendag in Greenville.

Bezoekers konden aan de stand van The New Drive & I-Line een luchtfoto laten maken door een drone langs een aantal elektrische wagens. Er werden hierbij ook een aantal pocketversies van de BMW i3 verloot.

Bekijk het verslag van de Open Bedrijven Dag op Youtube »

Bekijk de foto’s op onze Facebookpagina »

 


 

EvoraEVORA slotevent

Het slotevent van EVORA vindt plaats op donderdag 3 december 2015 in Antwerpen.

Hierbij zullen we dieper ingaan op de geleverde resultaten van EVORA.  Inspirerende sprekers zullen hun visie delen over de toekomst van laadpunten in steden, het belang van goede laadinfrastructuur, de impact van nieuwe technologieën op het elektriciteitsnet en het potentieel van elektrische mobiliteit op onze economie. Aan de hand van een panel discussie worden bepaalde stellingen naar voren gebracht.

Schrijf je in voor het slotevent »

[mp_row]

[mp_span col=”12″]

SAVE THE DATE
Het slotevent van EVORA zal plaatsvinden op donderdag 3 december 2015 in de voormiddag in Den Bell in Antwerpen. Hierbij zullen we dieper ingaan op de geleverde resultaten van EVORA.

Daarnaast zullen er een aantal interessante sprekers aanwezig zijn die boeiende thema’s aansnijden zoals de toekomst van laadpunten in steden, de toekomst van elektrische voertuigen en het belang van goede laadinfrastructuur, de toekomst van ons elektriciteitsnet in relatie tot e-mobility, enzovoort.
Aan de hand van een panel discussie worden bepaalde stellingen naar voren gebracht.
We eindigen het event met een netwerkborrel.

Meer informatie zal binnenkort beschikbaar zijn via de website van EVORA (www.evoraplatform.be).

 

[/mp_span]

[/mp_row]

[mp_row]

[mp_span col=”12″]

Noorwegen is, samen met Nederland, in Europa koploper op het gebied van elektrisch vervoer. Het aantal verkochte elektrische auto’s groeide in 2014 met ruim 300 procent ten opzichte van 2013. Toch zijn de ontwikkelingen, kansen en initiatieven in verschillende landen totaal anders en kunnen we een hoop van elkaar leren.

De afgelopen jaren hebben we excursies rond elektrische vervoer georganiseerd naar Londen, Berlijn en vorig jaar Oslo. Wegens de vele ontwikkelingen en grote belangstelling nodigen APPM Management Consultants en The New Drive u uit voor een inspirerend bezoek aan de Noorse stad Oslo met een Vlaams-Nederlandse delegatie. De excursie gaat door in de periode november 2015 (exacte datum nog vast te leggen).
Het programma zal bestaan uit de volgende onderdelen (onder voorbehoud):

De kosten voor deze excursie bedragen € 999,- all-in exclusief BTW.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met:
Arthur Vijghen via arthur.vijghen@thenewdrive.be of +32 496 429 081
of met Dries Keunen via dries.keunen@thenewdrive.be of +32 498 38 46 44.

[/mp_span]

[/mp_row]

[mp_row]

[mp_span col=”12″]

Binnen het EVORA project is er reeds toegewerkt naar een aantal concrete resultaten. Deze tussentijdse resultaten werden onlangs voorgesteld in de plenaire sessie op 4 juni 2015.

Zo werd er bijvoorbeeld de ‘Code publiek laden’ voorgesteld. Deze Code moet ervoor zorgen dat er duidelijkheid en uniformiteit komt over de eisen aan publiek toegankelijke laadpalen. Doel: de laaddienstverlening voor de e-rijders verbeteren.
Stad Leuven presenteerde op 4 juni haar laadpuntenbeleid en uitvoeringsplan. Bij de steden Antwerpen, Leuven en Mechelen wordt het beleid nu intern gevalideerd, op weg naar een politieke goedkeuring. De steden Hasselt en Sint-Truiden starten deze maand aan de ontwikkeling van beleid rond laadpunten.

Op donderdag 26 november vindt een groot slotevent van EVORA plaats: noteer deze datum zeker alvast in je agenda!

» Voor meer informatie: zie www.evoraplatform.be

[/mp_span]

[/mp_row]

[mp_row]

[mp_span col=”12″]

Wegens de vele ontwikkelingen en grote belangstelling naar elektrisch vervoer (EV) nodigen APPM Management Consultants en The New Drive u uit voor een inspirerend bezoek aan de Noorse stad Oslo met een Vlaams-Nederlandse delegatie. De excursie gaat door op donderdag 24 & vrijdag 25 september 2015.

Het programma zal bestaan uit de volgende onderdelen (onder voorbehoud):

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met:
Arthur Vijghen via arthur.vijghen@thenewdrive.be of +32 496 429 081

[/mp_span]

[/mp_row]

Kom naar de Energie- en klimaatdag voor lokale besturen op 7 mei 2015 te Leuven!

klimaatdag

Op 7 mei 2015 organiseert de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) de Energie- en Klimaatdag voor lokale besturen. Deze dag brengt een mix aan informatie, een verscheidenheid aan workshops en een infobeurs met een dertigtal stands. Op de tweede editie in 2013 (toen nog ‘Energiedag’) wisselden meer dan 500 deelnemers, standhouders en sprekers kennis en ervaringen uit.

In dialoog met VVSG organiseert The New Drive een workshop over ‘beleid van laadpalen’. Specifiek zal er in de workshop worden ingezoomd op de volgende thema’s:

» Klik hier om u te registreren voor deze workshop.

Noorwegen is één van de koplopers op het gebied van elektrische mobiliteit. Nu België qua elektrische mobiliteit in een hogere versnelling schakelt (met ondermeer de beleidsontwikkeling in de Belgische regio’s als gevolg van de Europese Clean Power for Transport directive en de beleidsontwikkeling in Vlaamse steden via EVORA) is het altijd nuttig om over de grenzen heen te kijken.

Atlantic_Road_Oslo

Zowel overheid als bedrijven kunnen veel inspiratie ophalen van de ontwikkelingen, opportuniteiten en initiatieven in Oslo. De vraag is: wat doen zij anders? Wat kunnen we van elkaar leren? The New Drive en APPM nodigen u, net zoals vorig jaar, uit voor een inspirerend bezoek aan de stad Oslo met een Vlaams-Nederlandse delegatie.

Deelname aan deze excursie biedt:

Bezoek aan vooruitstrevende elektrisch vervoerprojecten in Oslo;
Uitwisseling van ervaringen met Noorse private en publieke initiatiefnemers;
Versterken van netwerken en contacten, zowel binnen de excursiedelegatie als in Oslo.
Indien u geïnteresseerd bent om deel te nemen kunt u dit kenbaar maken aan Ingrid Simenon (ingrid.simenon@thenewdrive.be).
Afhankelijk van de interesse plannen we de excursie voor de zomer of in het najaar 2015.

Is een elektrische auto wel zo milieuvriendelijk tijdens het rijden? De productie van de stroom gaat toch ook gepaard met bepaalde milieuvervuiling? We maken de vergelijking: een elektrische auto op stroom via zonnepanelen, de Belgische energiemix en steenkool versus een klassieke benzine, diesel of aardgasauto.

Wat is de milieubelasting van elektrisch rijden?

Well-to-wheel analyse elektrische auto

power-vs-pollution-jpegElektrische voertuigen hebben geen lokale milieubelasting, doordat er geen schadelijke uitlaatgassen vrijkomen. De uitstoot tijdens het rijden noemt men de tank-to-wheel (tank naar wielen) uitstoot. Voor een totaalbeeld moet er echter ook gekeken worden naar de indirecte milieubelasting. Elektriciteit moet worden opgewekt alvorens deze gebruikt kan worden in een elektrische auto. Die opwekking kan een belasting voor het milieu vormen. Dit noemt men de well-to-tank (bron naar tank) uitstoot. De totale uitstoot noemt men de well-to-wheel uitstoot: de som van well-to-tank en tank-to-wheel uitstoot.

Waar komt de elektriciteit vandaan?

Er zijn verschillende manieren om stroom op te wekken. Er is een duidelijke scheiding tussen groene en grijze stroom. Groene stroom, ookwel duurzame energie genoemd, komt van hernieuwbare bronnen zoals wind- , water- en zonne-energie. Het voordeel van deze energievorm is dat er geen netto afvalproduct overblijft bij het opwekken van stroom. Grijze stroom wordt voornamelijk opgewekt met verbranding van fossiele brandstoffen en met kernenergie. Bij deze energievormen blijft er na het opwekken van stroom een afvalproduct over. Dit afvalproduct is vaak vervuilend. Een kolencentrale wordt vanwege de hoge uitstoot van van fijnstof, koolstofdioxide (CO2), stikstofoxiden (NOx) en zwaveloxiden (SOx) gezien als de meest milieuschadelijke vorm van energieopwekking.

Wat is de uitstoot van een kolencentrale?

Het gaat bij het bepalen van de uitstoot om het type centrale, maar ook om de soort brandstof die gebruikt wordt. Zo kan een kolencentrale werken met steenkool als brandstof, maar bijvoorbeeld ook met biomassa of houtpallets. Een kolencentrale die met steenkool gestookt wordt, heeft een directe uitstoot van ongeveer 725 gram CO2 per kilowattuur (kWh). Om de uitstoot per kWh te reduceren wordt er vaak biomassa gebruikt als een deel van de brandstof. [1]

Wat is de uitstoot van de Belgische energieopwekking?

Volgens cijfers van het Internationaal Energieagentschap (IEA) had België in 2011 een uitstoot van 108,59 Megaton  (108.590.000.000.000 gram) CO2 bij het opwekken van 211,78 Terawattuur (211.780.000.000 kWh). Dit is gemiddeld een uitstoot van 512,7 gram CO2 per kWh*. [2]
* Hierbij wordt geïmporteerde energie buiten beschouwing gelaten.

Hoeveel CO2 stoot een elektrische auto in de volledige cyclus uit?

Een elektrische auto gebruikt typisch 20 kWh per 100 kilometer. Bij het gebruik van Belgische stroom heeft een elektrische auto een well-to-wheel uitstoot van ongeveer 103 gram CO2 per kilometer. In het theoretische scenario van opwekking door steenkool heeft een elektrische auto een well-to-wheel uitstoot van 145 gram CO2 per kilometer.

De totale uitstoot van een brandstofauto

In een brandstofauto wordt de bewegingsenergie direct uit de verbranding van de brandstof gehaald. Deze verbranding resulteert tijdens het rijden in een directe CO2-uitstoot en andere emissies, waardoor de lucht wordt vervuild in de omgeving waar de auto rijdt. Om appels met appels te vergelijken kijken we ook bij de brandstofauto naar de totale milieubelasting.. Fossiele brandstoffen moeten gedolven, geraffineerd en getransporteerd worden, alvorens deze in de auto bruikbaar zijn. De productie brengt een indirecte milieubelasting met zich mee, de well-to-tank belasting.

Hoe de well-to-tank uitstoot van een brandstofauto berekenen?

Om een goede vergelijking te maken, wordt hier een onderscheid gemaakt tussen auto’s die rijden op diesel, benzine en aardgas. We gaan van uit van de meest milieuvriendelijke brandstofvoertuigen: een worst case scenario ten opzichte van de elektrische auto.

 • Diesel: Een liter diesel geeft bij verbranding een CO2-uitstoot van 2,67 kilogram. Een dieselauto verbruikt typisch 5 liter per 100 kilometer. Dit geeft een tank-to-wheel milieubelasting van 134 gram CO2 per kilometer. De well-to-tank milieubelasting van een liter diesel is 730 gram per liter [3] [8]. Omgerekend is dit 37 gram CO2 per kilometer.
 • Benzine: Een liter benzine geeft bij verbranding een uitstoot van 2,27 kilogram CO2. Een benzinevoertuig verbruikt typisch 6 liter per 100 kilometer. Dit geeft een tank-to-wheel milieubelasting van 136 gram CO2 per kilometer. Bij de productie en het transport van benzine komt 765 gram CO2 per liter vrij [4] [8]. Omgerekend is dit 46 gram CO2 per kilometer.
 • CNG: Op gelijkaardige wijze berekenen we de well-to-tank en tank-to-wheel uitstoot van aardgasvoertuigen: een auto op aardgas verbruikt typisch 5 kilogram per 100 kilometer en heeft daardoor een CO2 uitstoot van 138 gram CO2 per kilometer. De winning, productie, transport en compressie van CNG vraagt 42 gram CO2 per kilometer [5][6][8].

Conclusie: welke auto stoot de meeste CO2 uit?

Voor een duidelijk overzicht zijn de gegevens in een tabel gezet.

Elektrisch (groene stroom)  Elektrisch (Belgische stroom) Elektrisch (steenkool) Diesel Benzine CNG
Verbruik per 100 km 20 [kWh] 5 [L] 6 [L] 5 [kg]
Well-to-tank CO2 [g/km] 0 103 145 37 46 42
Tank-to-wheel CO2 [g/km] 0 134 13 138
Totale CO2-uitstoot [g/km] 0 103 145 170 182 180

Zoals in de tabel te zien is, stoot een elektrische auto op Belgische stroom 40% minder CO2 uit per kilometer dan een brandstofauto. De elektrische auto is qua verbruik absoluut schoner dan een auto op brandstof. Zelfs als je elektrisch rijdt op stroom uit de meest vervuilende kolencentrale, is dit nog altijd beter voor het milieu.

Bronnen:
[1] CO2 uitstoot per energiecentrale http://www.gdfsuez.nl/activiteiten/onze-centrales/nieuwbouw-centrale-rot…
[2]Energiegegevens IEA, publicatie 2013 http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/KeyWorld201…
[3]Milieubelasting diesel http://www.afteroilev.com/Pub/CO2_Emissions_from_Refining_Diesel.pdf
[4]Milieubelasting benzine http://www.afteroilev.com/Pub/CO2_Emissions_from_Refining_Gasoline.pdf
[5] EUCAR Preliminary results for CNG, march 2003.
[6] NGVA Europe http://www.ngvaeurope.eu/members/position-papers/NGVA-Europe-Position-Pa…
[7] Em Prof Jo Hermans – Energie Survival Gids ISBN 978-90-75541-11-3
[8] Stand van zaken elektrisch vervoer, Joeri van Mierlo, Mobi, VUB, 14/06/2011

tco-teaserDit is de eerste conclusie uit een reeks van Total Cost Of Ownership berekeningen die The New Drive heeft gemaakt, in samenwerking met Mobimix.

In de vergelijking van elektrisch en conventioneel vervoer blijken de kosten tijdens gebruik voldoende te compenseren voor de relatief hogere aanschafprijs en lagere restwaarde. Het zijn vooral de overheidsincentives die de elektrische auto financieel aantrekkelijk.maken. Voor auto’s uit verschillende segmenten (stadsauto, compacte klasse, middenklasse, premium klasse, bestelauto) in verschillende omstandigheden (aantal km/jaar, looptijd van de auto’s, wel/geen lokaal opgewekte stroom, rijgedrag) blijkt de elektrische auto steevast goedkoper dan de zuinigste collega-auto’s in hetzelfde segment.

Volgende week lanceren The New Drive en Mobimix een online TCO-calculator, zodat u zelf de berekening kunt maken, op maat van uw onderneming.

Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Daarom bij deze een vergelijking van verschillende voertuigen.

Toegepaste waarden: KMO met maatschappelijke zetel in Vlaanderen, 34% vennootschapsbelasting, aankoop, geen financiering, 15.000 km, per jaar, 5 jaar looptijd, 4 jaar afschrijving, privé-zakelijk gebruik, externe stroomvoorziening 0,15 €/kWh, dieselprijs 1,55 €/L, benzineprijs 1,75 €/L

tco-elektrische-autos-belgie

 

tco-totaal-previewDe totale kosten (Total Cost of Ownership) van twee elektrische auto’s versus twee populaire dieselwagens bij privé-zakelijk gebruik; twee personenauto’s en twee bestelwagens. In dit artikel geven we je een samenvattend antwoord op een veelgestelde vraag.

Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Daarom hebben we een grafiek gemaakt van de maandelijkse kosten voor werkgever en werknemer. De kosten voor de werkgever hebben we verder ontleed in de onderdelen die u in dit dossier kunt onderscheiden. We hebben twee vergelijkbare bestelauto’s en twee personenwagens langs elkaar gezet. We zijn uitgegaan van het volgende scenario:

Lees verder op “Wat kost een elektrische auto: de ultieme vraag”»

elektrisch-vs-brandstof2De elektrische auto krijgt veel aandacht in 2011. Op iedere autosalon, in de krant, op TV, zelfs op café heeft men het erover. Iedereen maakt logischerwijs de vergelijking met de eigen auto (op brandstof), en zo ontstaan er verschillende argumenten voor en tegen.

De elektrische wagen is voor velen nieuw. We zijn geneigd om direct te spreken over voordelen en nadelen ten opzichte van klassieke auto’s. Zoals bij iedere nieuwe technologie, bestaan er heel wat vooroordelen over de elektrische auto. In dit dossier proberen we deze in het juiste perspectief te plaatsen. Per eigenschap laten we de voors en tegens de revue passeren:

1. Prijs: Elektrisch rijden = investeren

De aanschafprijs van een elektrische auto is hoog, wanneer je gaat vergelijken met auto’s in hetzelfde segment. Dit is een hoge drempel voor zowel bedrijven als particulieren. Gelukkig verdien je die kosten terug (bij vergelijking met een brandstofauto). Onze insteek is dan ook om de elektrische auto als een investering te zien en niet als een dure aankoop. Vergelijk het bijvoorbeeld met de investering van zonnepanelen.

Je kunt de hogere aanschafprijs terugverdienen door maatregelen van de overheid, het verbruik en alternatieve aankoopmogelijkheden:

Bekijk hoe je de totale kosten van een elektrische auto berekent »

2. Bereik: Een auto voor dagelijks gebruik

De huidige generatie elektrische auto’s heeft een bereik van minstens 160 km. Leuven – Oostende haal je nipt. De e-wagen is niet geschikt voor onregelmatige verplaatsingen (bijvoorbeeld recreatieve verplaatsingen). Wanneer is de elektrische auto dan wel interessant, qua bereik?

Voor de onderneming

Als bedrijfsvoertuig kent de elektrische wagen veel toepassingen, waaronder alle lokale diensten waarbij vervoer benodigd is: een bedrijfsleider of fleet manager kan goed inschatten hoeveel voertuigen nooit meer dan 160 km afleggen. De meeste ondernemingen met een aantal bedrijfsvoertuigen in de vloot komen in aanmerking voor elektrische auto’s. Wij lichten je graag persoonlijk een aantal scenario’s toe wanneer elektrische auto’s wel of niet interessant zijn.

Als particulier of werknemer

Nagenoeg alle dagelijkse verplaatsingen: van woon-werkverkeer tot het shoppen op zaterdag. 2/3 van de Belgische werknemers gebruikt de auto om naar het werk te pendelen (bron: FOD Economie, statistieken woon-werkverkeer). 96% van de pendelaars legt daarbij minder dan 70 km af: makkelijk te doen met een elektrische auto.

Voor de meeste Belgische huishoudens met twee of meer auto’s (35% van het totaal aantal huishoudens) hoeft het bereik van de elektrische auto geen struikelblok te zijn: de brandstofauto voor gezinsuitstappen, de elektrische auto voor de dagelijkse ritten. Voor de overige 55% (10% heeft geen auto) zijn er verschillende oplossingen voor lange afstanden, waaronder openbaar vervoer, autodelen en huren. Ook The New Drive zit op dit vlak niet stil: het aanbieden van vervangend vervoer voor lange afstanden staat op onze to-do lijst.

3. Een nieuw imago: vernieuwend, groen en trendy

De auto: het stijlicoon van iedere bestuurder. Tot nog niet zo lang geleden had de elektrische auto een suf imago: te klein, geen comfort, niet veilig, … Dat is vandaag gelukkig anders: de huidige generatie elektrische auto’s is qua looks net zo aansprekend als zijn brandstofequivalent.

Sommige autofabrikanten gebruiken – mits een aantal aanpassingen – hetzelfde chassis (bijvoorbeeld de Renault Kangoo). Anderen hebben de elektrische wagen van de grond af opnieuw ontworpen (bijvoorbeeld de Nissan LEAF).

Citroen C-ZeroMitsubishi i-MiEVNissan LEAFPeugeot iOnRenault Fluence Z.E.Renault Kangoo Maxi Z.E.Renault ZoeTesla Model STesla Model STesla Roadster

Voor een aantal ‘segmenten’ in de automarkt is er nog geen elektrisch equivalent beschikbaar, met name de premium- of luxewagens. In januari 2013 lanceren onder andere de Duitse autofabrikanten enkele modellen die hierop een antwoord bieden. Eind 2012 verwachten we ook de Tesla Model S op de Belgische markt: deze kan qua imago en comfort concurreren met luxemerken.

4. Het plezier van elektrisch rijden

Het rijplezier is – na de kosten – de belangrijkste reden om voor een auto te kiezen. Het is een veelomvattend begrip: naast prestaties en comfort kun je er ook de veiligheid en luxe afwerking onder scharen. Voor ons betekent rijplezier zorgeloos genieten van het rijden. De elektrische auto scoort hier belangrijke punten: we nodigen iedereen uit om het zelf te ervaren.

Prestaties

De wegligging van elektrische auto’s doet niet onder aan die van brandstofauto’s. Dit is deels te wijten aan de lage en gespreide plaatsing van de batterijpakketten. Het koppel (de mechanische kracht die de wielen op de grond overbrengen) is ook hoger dan bij vergelijkbare brandstofauto’s, of anders: een gewone bestuurder kan met een elektrische veel sneller optrekken dan met een brandstofauto. Een elektrische auto versnelt daarnaast traploos, met andere woorden, zonder horten of stoten. De elektrische motor heeft namelijk een nagenoeg constant koppel tijdens het optrekken. Ongeacht aan welke snelheid je rijdt. Deze eigenschappen zijn vooral in en rond de stad voordelig.

Comfort

Afhankelijk van het type wagen is het comfort van de elektrische auto afgestemd op de gebruiker, net zoals bij brandstofwagens. Bestelwagens hebben een functioneel interieur: robuust en alle benodigdheden die noodzakelijk zijn. De personenwagens hebben alle kenmerken die een stadswagen betaamt: compact, kleine draaicirkel, voldoende comfort, stuurbekrachtiging, airconditioning. De middenklassers hebben standaard uitgebreide multimedia en GPS aan boord, elektrische spiegels en centrale deurvergrendeling. Sommigen bieden ook cruise-control, achteruitrijdcamera en sleutelloos starten. Kortom, alle kenmerken die je van een auto vandaag de dag mag verwachten.

Alle elektrische auto’s hebben ook telematica aan boord: daarmee kan de wagen op afstand gevolgd worden in het uitzonderlijke geval dat je stil komt te staan. De telematica werkt bij sommige auto’s ook samen met de GPS om je verschillende lokale diensten aan te bieden, waaronder waar je in de buurt kunt opladen.

Nissan Leaf interieurPeugeot iOn interieurRenault Fluence Z.E. interieurRenault Kangoo (Maxi) Z.E. binnenkantRenault Kangoo (Maxi) Z.E. interieurTesla Roadster interieur

Naast tastbare voordelen in rijplezier merken EV-bestuurders ook een verbeterde gemoedstoestand op: al wie zich ergert aan op rood springende stoplichten op het laatste moment – in het ergste geval op expresswegen – kan in ieder geval de remenergie (kinetische energie) omzetten in elektrische energie door het regeneratief remmen. Het voordeel van de niet meer te schakelen zorgt ook voor minder irritatie in de spieren. En voor wie regelmatig de partner aan het stuur laat: schokkerig optrekken en afremmen is door het traploos versnellen en vertragen verleden tijd 😉

We kunnen nog zoveel schrijven over het rijplezier: over zoiets ben je vaak pas overtuigd door het zelf te ervaren. Indien je geïnteresseerd bent om tijdelijk een elektrische auto te huren, contacteer ons dan.

5. Veiligheid

Veiligheid van inzittenden

De nieuwe generatie elektrische auto’s scoort prima qua veiligheid. De Peugeot iOn, Citroën C-Zéro enMitsubishi i-MiEV hebben een NCAP-rating van vier sterren. De Nissan LEAF heeft een maximum van vijf sterren voor veiligheid van inzittenden en voetgangers. Alle populaire modellen hebben ABS (pompend remmen), tractiecontrole (optrekken zonder slippen) en ESP (actief rijveiligheidssysteem). Tot nog toe heeft enkel de Nissan LEAF apparatuur aan boord om ook geluid te produceren bij een snelheid onder 50 km/uur zodat zachte weggebruikers de wagen horen aankomen.

Batterijen

De batterijen vormen een minimaal gevaar: in het geval van crash wordt de stroom van batterijen onmiddellijk uitgeschakeld bij de bron: kortsluiting en stroomschokken zijn hierdoor onmogelijk. In alle wagens is de batterij laag in het midden geplaatst, beschermd door het chassis, zodat de kans op batterijbreuk minimaal is. Tijdens het opladen volgt de boordcomputer de batterijstatus: door de batterij actief te koelen of te verwarmen stijgt de veiligheid en batterijlevensduur. Een externe lader (homecharger, laadpunt buiten of snellaadstation) communiceert met de auto in twee richtingen zodat de auto gedoseerd wordt opgeladen.

6. Opladen: even wennen

Elektrisch laden is net zo eenvoudig als tanken: thuis verbind je de auto rechtstreeks met het laadstation. Op straat komt daar nog een handeling bij: via een laadpas of sms-betalen kun je het laadproces starten, vergelijkbaar met het betalen van een parkeerticket.

Het duurt zeven uur* om een elektrische auto op te laden via een normaal stopcontact, wanneer je de wagen volledig hebt leeggereden. Op het bedrijf kun je in 3,5 uur de auto opladen, met een normale lader. Met een snellader kun je de auto in een half uur tot 80% opladen, wanneer deze volledig leeg was.

Als je de elektrische auto gebruikt voor hetgeen hij in eerste instantie bedoeld is – namelijk korte dagelijkse afstanden waarvan je de afstand op voorhand goed kan inschatten – zijn de laadtijden geen probleem: je laadt de auto ’s nachts op (tijdens nachttarief) of overdag op de bedrijfsparkeerplaats (als de zonnepanelen hun werk doen). De meeste EV-bestuurders zullen onder deze categorie vallen.

Diegenen die de auto gebruiken voor langere afstanden krijgen ongetwijfeld te maken met range anxiety, afstandsvrees of bang zijn om de bestemming niet te bereiken. Voor hen zijn er (naast alternatieve vervoersmiddelen) snellaadstations. In België bevinden deze zich in Antwerpen en Brussel op verschillende locaties.

Het kip-en-eiprobleem van publiek beschikbare oplaadstations en elektrische auto’s is voor de meesten een onterecht probleem: 2/3 van de Belgische autobestuurders kan namelijk beschikken over een eigen parkeerplaats (bron: MOBI, VUB) en dus zelf een oplaadpunt plaatsen. Voor de overige 1/3, waaronder veel stadsbewoners is het vandaag niet evident een elektrische auto te gebruiken: waar moeten zij immers opladen, buiten het beperkt aantal publieke oplaadpunten? Neem daarvoor contact met ons op om, zodat we met je werkgever over oplaadstations op het werk kunnen spreken.

*Afhankelijk per auto: dit is de laadduur van de LEAF, iOn, C-Zéro en i-MiEV, Fluence Z.E. en Kangoo Z.E.

7. Elektrisch rijden is voor iedereen beter

Het klassieke voordeel van de elektrische auto is het voordeel voor milieu en gezondheid. Het is een van de belangrijkste drijfveren voor early adopters om elektrisch te rijden.

Fijnstof- en CO2-uitstoot

De meest tastbare milieureden om elektrisch te rijden is de nuluitstoot van CO2 en fijnstof. Fijnstof – roetdeeltjes, zwaveloxiden (SOx) en stikstofoxiden (NOx) – heeft lokaal een enorme impact op het milieu en de gezondheid. 1/3 van de fijnstof in België is afkomstig van het verkeer. Naast het veroorzaken van zure regen vermindert fijnstof het aantal levensjaren. Jaarlijks sterven mogelijk 12.0000 (bronnen: IRCEL, WHO) Belgen als gevolg van acute en chronische gezondheidseffecten ten gevolge van fijnstof. Ondanks schonere motoren en inspanningen door de industrie scoort België (na Luxemburg) het slechtst in Europa: in de categorie NOx stoten we bijvoorbeeld drie keer uit dan het Europees gemiddelde. In april 2011 heeft de Europese Commissie ons land zelfs voor het Europees Hof van Justitie gedaagd wegens het meermaals overschrijden van grenswaarden (bron: Standaard).

16% van de huidige Belgische CO2-uitstoot is te wijten aan de directe uitstoot van personen- en licht vrachtvervoer. Elektrische auto’s stoten lokaal geen CO2 uit. Aangezien de CO2-uitstoot globaal moet worden bekeken – omdat er lokaal geen negatieve effecten zijn – berekenen we die volgens de well to wheel benadering (van productie tot gebruik). Daar waar de zuinigste dieselwagens well to wheel 105 gram CO2 / km uitstoten stoten elektrische auto’s op Belgische grijze stroom maximum 65 g/km uit (op basis van 400 g/kWh CO2-uitstoot). Als je elektrisch gaat rijden raden we aan om op 100% hernieuwbare energie te rijden – al dan niet lokaal geproduceerd. Dan pas stoot je tijdens gebruik geen CO2 meer uit.

Energie-efficiëntie van voertuigen

In vergelijking met auto’s op conventionele brandstoffen (waaronder ook biodiesel en CNG) zijn elektrische auto’s onovertroffen qua energie-efficiëntie. Een deel van de energie van een wagen wordt omgezet in verplaatsing (wat ook de bedoeling is) en een deel in warmte (ten gevolge van wrijving van mechanische componenten en restwarmte in vermogenelektronica en accessoires). Een hedendaagse elektrische auto gebruikt namelijk 67% van zijn inkomende energie voor de verplaatsing. Een dieselwagen gebruikt bijvoorbeeld nauwelijks 20% van de energiewaarde van de brandstof. Waarom is dit belangrijk voor milieu en maatschappij? De manier waarop voertuigen met energie omspringen bepaalt hoeveel grondstoffen er voor de energieproductie nodig zijn: hoeveel olie, hoeveel gas, hoeveel vierkante meter akkers voor koolzaadolie of zonnepanelen. Het bepaalt met andere woorden onze energie-, grondstof- en oppervlaktebehoefte; belangrijke indicators van een duurzame maatschappij.

Olie versus elektriciteit

Elektriciteit is als energiedrager duurzamer en goedkoper dan olie. De olieonafhankelijkheid staat bij een aantal overheden, ondernemers en particulieren hoog op het verlanglijstje. Redenen zijn veelal ingegeven door beleid, risico en kosten. Elektriciteit kan overal opgewekt worden op basis van hernieuwbare energie, olie niet. Uiteindelijk zal dit de doorslaggevende factor van de doorbraak van de elektrische auto zijn.

Lokale energieopwekking en mini smart grid

De elektrische energie voor je wagenpark kan lokaal opgewekt worden, via klassieke hernieuwbare energiebronnen zoals zon en wind*. Eerste voordeel: je bent je eigen energieproducent en dus onafhankelijk van externe invloeden, zoals olie- en energieprijzen. Tweede voordeel: het is een investering die op termijn opbrengt. Derde voordeel: gebruik de rol van de elektrische auto binnen je eigen smart grid als load balancer. De batterijcapaciteit van aangesloten auto’s zorgt ervoor dat pieken in stroomverbruik kunnen worden opgevangen: o.a. de hoge kosten van piekverbruik worden hiermee vermeden. Contacteer ons voor meer informatie over dit topic.

* Het is ook mogelijk om energie op te wekken via een mini-WKK: een lokale warmtekrachtkoppeling op het verwarmingssysteem van het gebouw

Centrale energieopwekking en smart grid

Een elektrische auto vraagt veel stroom. Tijdens het opladen verbruikt deze gemiddeld 3 kW, vergelijkbaar met dertig LED-tv’s of 100W gloeilampen, of anderhalve elektrische verwarming. Hoewel de introductie van de elektrische wagen geleidelijk zal zijn, zal het zeker een extra belasting op het net vormen.

Het dagelijks elektriciteitsverbruik verloopt met pieken en dalen: een kleine piek in de ochtend en een grote piek vanaf zes uur ’s avonds. De elektrische auto krijgt in de nabije toekomst de rol om deze pieken af te vlakken: ze zal als energiebuffer fungeren. Bijvoorbeeld in de vroege avond, wanneer de meeste mensen thuiskomen van het werk. Zodra de auto met het net is verbonden kan de opgeslagen elektrische energie worden aangewend om de energievragende toestellen te voorzien. Na de verbruikspiek, wanneer het daltarief intreedt, wordt de auto pas echt opgeladen. De vergelijking met de TV’s en lampen hierboven geeft aan hoeveel energiecapaciteit het batterijpakket van de e-wagen heeft. In deze evolutie zullen het dag- en nachttarief stapsgewijs verdwijnen: de energieprijs zal in plaats van twee keer per dag continu wijzigen in functie van de vraag. Dit zijn enkele principes binnen de smart grid, het intelligente elektriciteitsnet.

Hoe gebeurt dit praktisch? Sommige home-chargers (het kastje tussen de auto en de meterkast) bevatten reeds een deel van die technologie. In de toekomst nemen slimme meters deze rol voor het hele huis / bedrijfspand op zich.

8. Overheidsmaatregelen: Indirecte overheidsincentives

Gratis parkeren? Gratis opladen? Gratis oplaadpaal en parkeerplaats voor de deur? Speciale rijvakken voor elektrische auto’s in de file? Dit zijn slechts een aantal voorbeelden van politieke maatregelen die wereldwijd worden gebruikt om elektrische auto’s te stimuleren. Vanwege milieu- en gezondsheidsredenen  (zie volgende hoofdstuk) verkiezen overheden de elektrische auto boven de conventionele wagen op olie.

In België blijven de operationele incentives voorlopig beperkt. Tientallen Vlaamse gemeentes hebben aangekondigd om lokaal laadstations te plaatsen waar iedereen tot en met 2014 gratis kan opladen.

Met enige regelmaat kondigen verschillende overheidsorganisaties calls aan voor subsidieprojecten in het kader van elektrisch rijden. Deze projecten hebben vaak een innovatieve of wetenschappelijke insteek, maar sommigen zijn ook geschikt voor investeringen. Het grootste subsidieproject, de Vlaamse proeftuin voor elektrische voertuigen, is in 2011 goedgekeurd en toebedeeld aan vijf consortia. Contacteer ons als je van deze calls op de hoogte wilt blijven.

[mp_row]

[mp_span col=”12″]

Onderstaande infographic toont de afstand die je voor 1 of 2 euro verbruikskost met een elektrische auto (blauw), dieselauto (grijs) of trein (oranje) in België kunt behalen. We vertrekken vanuit Brussel. De randen van de cirkels tonen aan hoe ver je komt.

Voor minder dan 1 euro rijd je elektrisch naar Gent, Antwerpen, Namen of Charleroi. Voor maximaal 1,5 euro kom je in alle grote Belgische steden. En voor iets meer dan 2 euro rijd je tot over de grens naar Maastricht, Rotterdam, Rijsel of Aken. 2 euro diesel biedt je een enkele reis Brussel – Leuven, Aalst of Mechelen. Met de trein geraak je voor 2 euro net buiten de Brusselse ring (volwassene zonder korting).

afstand-op-1-euro-max

[/mp_span]

[/mp_row]

cars-charging

Wat kost een elektrische auto?

We stellen ons de vraag: “Wat kost het om elektrisch te rijden?” Of: “Is elektrisch rijden in België vandaag goedkoper dan het rijden op conventionele brandstof?” Het juiste antwoord hierop: ja, in de meeste gevallen.

Bij The New Drive zijn we op de hoogte van de aankoop- en leaseprijzen van elektrische en (populaire) brandstofwagens, van energie- en brandstofprijzen en allerlei kosten die bij komen kijken het hebben van een wagen. We gebruiken die cijfers om de beste auto voor jouw doeleinden te kiezen. We vergelijken elektrische auto’s onder elkaar, maar ook met brandstofauto’s. Dit doen we uiteraard op prijs, maar ook op technische specificaties, veiligheid en garantievoorwaarden.

In september en oktober lanceren we iedere week een nieuw artikel over een deelaspect van de kosten van elektrisch rijden: aanschafprijs, restwaardes, verbruik, verzekeringen, onderhoud, pechverhelping, subsidies, … In het laatste artikel tonen we je van twee elektrische auto’s de Total Cost of Ownership. We zullen die vergelijken met de populairste brandstofauto’s op de Belgische wegen.

Deze kosten bepalen de TCO van een een (elektrische) auto:

1. Aanschafprijs en restwaarde

Elektrische auto’s zijn duurder dan brandstofauto’s. Al snel 10.000 euro duurder voor een wagen in hetzelfde segment. Hoe komt dat?

 • Eerste oorzaak is de batterij: zowel qua grondstoffen als qua productiekosten is de lithiumbatterij duur; er bestaat daarnaast een wereldwijde vraag die het aanbod overtreft. Om de batterijprijs te drukken lanceert onder andere Renault het batterijleasemodel: u leaset de batterij voor een maandelijks bedrag, in plaats van hem eenmalig aan te schaffen;
 • Tweede oorzaak is de nieuwe technologie. De onderzoekskosten van compleet nieuwe aandrijflijnen moeten de volgende jaren terugverdiend worden. Daarnaast is de productie van elektrische auto’s nog niet op hetzelfde niveau als de productie van conventionele wagens. Een aantal constructeurs probeert de impact hiervan te verminderen door elektrische en brandstofauto’s op dezelfde productielijn te produceren.

De kortingen op elektrische wagens zijn ook lager. Veel autoconstructeurs geloven zó sterk in de elektrische auto dat ze zelf nauwelijks verdienen aan de eerste reeksen die nu op de markt komen; met andere woorden: er is op de elektrische auto weinig marge: de productiekost is op dit moment nog erg hoog. 

Restwaardebepaling

Op dit moment zijn de leaseprijzen van elektrische auto’s relatief hoog. Dat is grotendeels te wijten aan de combinatie van een hoge aanschafprijs en een lage restwaarde. Deze laatste wordt lager ingeschat in vergelijking met brandstofauto’s vanwege:

 • Nieuwe technologie: elektrische wagens zijn nieuw en hebben een onbekend risicoprofiel, met name vanwege de batterij. Ondanks garanties van batterij- en autofabrikanten blijven de restwaardes bij leasemaatschappijen laag;
 • Technologische innovatie: dezelfde reden waarom computers snel verouderen: leasemaatschappijen schatten in dat de (batterij)technologie zo snel vordert dat de wagens van vandaag inferieur zijn aan de wagens die over 5 jaar uitkomen, een fenomeen dat we ook zien bij brandstofmotoren.

Resultaat

 • De aanschafprijs van een reguliere elektrische auto is hoog. Desalniettemin hoeft dit u niet tegen te houden om elektrisch te rijden. De andere kostenposten uit de TCO zijn vooral in het voordeel van de elektrische auto. Met andere woorden: u verdient uw investering terug ten op zichte van een brandstofauto.
 • Een aantal merken laat u toe om de batterij te leasen in plaats van aan te kopen: de prijzen van deze auto’s zijn vergelijkbaar met hun brandstofcollega’s en u hoeft zich geen zorgen te maken over de levensduur van de batterij
 • The New Drive biedt u de mogelijkheid om elektrische auto’s te kopen met een buy-back-garantie: een gegarandeerde restwaardeprijs na een vooraf bepaalde kilometerstand en termijn. Neem contact met ons op voor meer informatie.

2. Energie- of brandstofverbruik

Rijden op elektriciteit is goedkoper dan rijden op brandstof. Welke factoren spelen hierin een rol?

Energieprijs

Elektriciteit is goedkoop. Olie is duur. Voor een liter diesel gaan we in 2012 meer dan 1,50 € betalen, voor een kilowattuur groene stroom betalen we 0,18 € in daltarief. Daarmee begint het verhaal van de energieprijs pas.

Verbruik elektrische auto

De energie-efficiëntie van een brandstofwagen is dramatisch: 15% wordt maar gebruikt voor het effectieve rijden. Met andere woorden: 85% van de energie wordt in de aandrijflijn en de accessoires verkwist en gaat verloren in de vorm van warmte. Een elektrische auto is energetisch gezien (hoeveel calorieën erin, hoeveel eruit) 3 keer zuiniger dan een brandstofauto. Concreet: een elektrische auto verbruikt typisch ca. 18 kWh per 100 kilometer, een brandstofwagen ca. 55 kWh per 100 kilometer.

Rijgedrag en omgeving

We nemen deze factor standaard niet mee in onze berekeningen. Toch is de invloed hiervan aanzienlijk:

Resultaat

 • Afhankelijk van de bovenstaande factoren is het prijsverschil tussen brandstof en elektriciteit een factor 3 (particulier) tot 10 (grote bedrijven) in het voordeel van de elektrische wagen.
 • Als je voldoende zonnepanelen op je dak hebt liggen betaalt de zon je rekening.

3. Verzekering en pechverhelping

De prijs van de autoverzekering en pechverhelping wegen in de totale TCO niet zwaar door. Daarom zijn ze nog niet onbelangrijk.

De prijs van een autoverzekering is afhankelijk van een heel aantal parameters: onder andere van het profiel van de bestuurder, het aantal schadevrije jaren (de bonus/malus), de aanschafprijs van de wagen, de dekking voor inzittenden en de geografische dekking. Globaal genomen is een BA-verzekering voor een elektrische of brandstofauto even duur. Bij de omnium-verzekering weegt de aanschafprijs van de wagen zwaarder door: de omniumverzekering is daardoor een stuk hoger bij de duurdere modellen. De auto’s met een leasecontract voor de batterijen zijn in dat geval goedkoper om te verzekeren.

De kosten aan pechverhelping blijven gelijk. Een aantal pechverhelpers bieden standaard de mogelijkheid om auto’s met een lege batterij op de weg op te laden. Vanwege de korte afstanden – waarvoor elektrisch rijden geschikt is – kiezen de meeste elektrische autorijders voor een dekking binnen de Benelux in plaats van Europa.

4. Onderhoud en herstellingen

De elektrische auto is goedkoper in onderhoud. Hoeveel goedkoper is momenteel nog moeilijk te bepalen. Het aandeel in de TCO ligt tussen 10% en 15%.

Onderhoud en herstellingen bevatten de volgende materiaal- en uurkosten:

 • Klein of groot preventief onderhoud
 • Autokeuring
 • Carwash
 • Vervanging en aankoop van (winter)banden
 • Bijvullen van motorolie, ruitenwisservloeistof en remvloeistof
 • Vervanging van onderdelen in de auto: remschijven, remblokjes, oliefilters, bougies, en later, afhankelijk van de kilometerstand, ook grotere onderdelen

In onze TCO-berekeningen hanteren we een elektrische onderhoudskost van ten hoogste 80% van de klassieke onderhoudskost. In het algemeen zijn de onderhoud- en herstellingskosten ook sterk afhankelijk van de rijstijl.

De lagere onderhoudskosten zijn te wijten aan minder bewegende onderdelen in de aandrijflijn ten opzichte van brandstofauto’s (en hybrides). Elektrische componenten zijn ook duurzamer dan mechanische componenten. Daarnaast worden de remmen minder belast door het automatisch regeneratief remmen. Dat heeft ook tot gevolg dat bij een elektrische auto de invloed van de rijstijl minder invloed heeft op de onderhoudskost (bijvoorbeeld bij veelvuldig optrekken en afremmen).

 • Hoewel iedere autokenner het erover eens is dat elektrische auto’s goedkoper in onderhoud zijn is dit in de praktijk nog moeilijk te bepalen. Zodra de aantallen op de weg toenemen en we een representatieve steekproef kunnen nemen krijgen we hier een eerlijk zicht op.

5. BIV en verkeersbelasting

De verkeersbelasting en belasting op inverkeerstelling worden in België gewestelijk bepaald. Beiden zijn lager voor de elektrische auto. Hun bijdrage tot de totale kosten is wel beperkt tot enkele procenten.

Vanaf 1 januari 2012 is in Vlaanderen een nieuwe BIV-berekening van kracht: u betaalt als particulier of onderneming geen belasting op inverkeerstelling bij de aanschaf van een elektrische auto. Voor een brandstofauto is deze in geval van een aankoop afhankelijk van het type brandstof, de leeftijd van de auto, de CO2-uitstoot en de Euronorm. Deze eenmalige belasting ligt bij zuinige brandstofauto’s tussen 100 en 200 euro.

De jaarlijkse verkeersbelasting staat ook op het punt om hervormd te worden. Deze wordt op dit momenteel bepaald door een verouderd systeem van fiscale PK, een maat voor de cilinder-inhoud van de brandstofmotor. Voor een elektrische auto betaalt u voorlopig 73,79 euro per jaar. Een zuinige brandstofauto kost tussen 100 en 200 euro per jaar.

 • De belasting op inverkeerstelling van een elektrische auto kost 0 euro. De verkeersbelasting is maximum 100 euro per jaar goedkoper in vergelijking met de zuinigste brandstofauto’s.
 • De Belgische autobelastingen hebben een heel beperkt effect op het kostenverschil tussen de zuinigste brandstofauto’s en elektrische auto’s. Het huidige beleid is vooral gericht op de vernieuwing van wagenpark door het belasten van zware vervuilers.

6. Subsidies en andere incentives door de overheid

In België zijn er federaal en gewestelijk verschillende financiële stimuli om meer elektrische auto’s op de Belgische wegen te krijgen. Zowel voor particulieren, werknemers, werkgevers als lokale overheden. Deze maatregelen zijn doorslaggevend voor de financiële aantrekkelijkheid van de elektrische auto.

Ondernemingen

 • Elektische auto’s en alle kosten die ermee verwant zijn zijn 120% fiscaal aftrekbaar. Voor andere auto’s wordt de fiscale aftrek bepaald door de CO2-uitstoot. Zo zijn plug-in hybrides maximaal 100% aftrekbaar en de milieuvriendelijkste brandstofauto’s maximaal 90% aftrekbaar
 • De solidariteitsbijdrage of CO2-bijdrage die ondernemingen betalen wanneer een werknemer de auto ook privé gebruikt is sterk afhankelijk van de CO2-uitstoot. In 2012 bedraagt deze voor de elektrische auto 24,25 € / maand. Afhankelijk van het type auto kan een brandstofauto tientallen euro’s per maand duurder zijn.
 • Er zijn in Vlaanderen bijkomende subsidies voor KMO’s en grote ondernemingen bij de aanschaf van elektrische auto’s en laadstations. De premie is afhankelijk van de milieuscans, ISO-certificaten of milieumanagementsystemen die uw onderneming kan voorleggen;
 • Ook voor zelfstandigen en kleine ondernemingen die de auto aankopen is een extra subsidie mogelijk;
 • Tenslotte kan de laadinfrastructuur versneld afgeschreven worden op 2 jaar (in plaats van 5 jaar) en is er een verhoogde investeringsaftrek: 13,5% op de aankoopprijs;

Werknemers (in 2012 vernieuwd)

Wanneer de werknemer een bedrijfswagen ter beschikking krijgt, wordt hij belast op een forfaitair geraamde waarde van dit voordeel van alle aard. Het belastbaar voordeel wordt bepaald door de CO2-uitstoot van het voertuig en de catalogusprijs. Deze maatregel is opnieuw in het voordeel van een elektrische auto. Voor de meeste elektrische auto’s bedraagt dit voordeel 1200 euro per jaar. Een werknemer met een auto van 20.000 euro die 130 g CO2 /km uitstoot betaalt 1.543,80 euro per jaar voor dat voordeel.

Particulieren

 • Als natuurlijke rechtspersoon kun je 30% van de aankoopprijs van de belasting aftrekken met een plafond van 9.190 euro voor het aanslagjaar 2012 (inkomsten 2011). Deze federale maatregel geldt voor personenauto’s en voor wagens voor dubbel gebruik (zoals de Kangoo Maxi Z.E.). Het saldo kan in één belastbaar tijdperk worden overgemaakt. De maatregel is geldig tot 31 december 2012.
 • Indien je in Wallonië woont kun je genieten van een extra Ecobonus van 3.500 euro, rechtstreeks op je aankoopfactuur. Deze subsidie is cumuleerbaar met de eerder genoemde 30% belastingvermindering.
 • Voor de installatie van een laadstation in de buitenlucht (oprit of aan de muur) ontvang je als particulier een belastingvermindering t.w.v. 40% van de installatieprijs met een plafond van 250 euro.
 • Elektrische auto’s genieten in België van een opeenstapeling van subsidies en fiscale voordelen. In de voorbeeldberekening tonen we hoeveel dat kan bedragen.
 • Contacteer ons voor alle voorwaarden. Bij alle aanvragen moet aan verschillende specifieke voorwaarden worden voldaan en niet alle maatregelen zijn cumuleerbaar. Wij begeleiden u in de aanvraag in de praktijk.

Het verschil tussen diesel en elektrisch: TCO conclusie

Een TCO-berekening is altijd gebonden aan bepaalde veronderstellingen en daarom delicaat om concreet te berekenen. Het geeft wel een beeld: een elektrische auto kan vandaag al goedkoper zijn ten opzichte van een brandstofauto.

Een beeld zegt meer dan duizend woorden. In de volgende grafiek tonen we de maandelijkse kosten voor werkgever en werknemer. De kosten voor de werkgever hebben we verder ontleed in de onderdelen die u in dit dossier kunt onderscheiden. We hebben twee vergelijkbare bestelauto’s en twee personenwagens langs elkaar gezet. We zijn uitgegaan van het volgende scenario:

 • Auto’s: 25.000 km/jaar voor 5 jaar, afschrijving op 3 jaar, BA verzekering,  pechverhelping Benelux
 • Afnemer: KMO, privé/zakelijk gebruik, geen milieucertificaat
 • Investering: Aankoop en verkoop, zonder lening, inflatie 2%
 • Berekening: volgens nieuwe 2012-maatregels: BIV, solidariteitsbijdrage en voordeel van alle aard
 • Energieprijzen: 0,150 € / kWh, 1,5 € / liter diesel

TCO totaal

 

 • Onderneming: betaalt 341 euro per maand voor de elektrische bestelwagen t.o.v. 380 euro voor de dieselwagen. De Nissan LEAF is 47 euro per maand goedkoper dan de Golf BlueMotion
 • Werknemer ≤ 25km: indien u ten hoogste 25 km van uw werk woont staat u 43 euro in plaats van 148 euro van uw maandloon af om de Kangoo ook privé te gebruiken: een verschil van 1.260 euro per jaar! De LEAF is 62 euro per maand goedkoper dan de Golf BlueMotion.
 • Werknemer > 25km: Indien u meer dan 25 km van uw werk woont loopt het verschil tussen de bestelwagens zelfs op tot 1.884 euro per jaar. De Nissan LEAF is 1.116 euro per jaar goedkoper dan de Volkswagen Golf: beiden een mooie eindejaarsbonus!

 

Voor Netwerkorganisaties