The New Drive in 2016

December 2015 was voor de vergroening van onze mobiliteit een belangrijke maand. Enerzijds werden op de klimaattop in Parijs ambitieuze doelstellingen geformuleerd, die enkel gerealiseerd kunnen worden als we de transitie naar duurzamere mobiliteit en energie versnellen. Anderzijds werden in Vlaanderen verschillende knopen doorgehakt rond de vergroening van het wagenpark en de transitie naar 13 vervoerregio’s.

The New Drive zit in de frontlinie van deze nieuwe ontwikkelingen, met projecten rond elektrische mobiliteit, fietsgebruik en nieuwe mobiliteitsconcepten.

2016 begint dan ook met heel wat positieve vooruitzichten. Een overzicht van onze nieuwe projecten in 2016 lees je in de volgende blogberichten.header_cars

Het hele team van The New Drive wenst u een gezond, voorspoedig en gelukkig jaar, en een verdere aangename samenwerking in 2016!

Arthur, Dries, Griet, Mark en Sven

Sinds begin december 2015 versterkt Sven Huysmans het team van The New Drive, als expert duurzame mobiliteit en energie.

Sven heeft meer dan 10 jaar ervaring in de mobiliteitssector. In deze periode bouwde hij aan een mooi palmares van fietsprojecten. Hij startte als projectverantwoordelijke met Fietshaven in Antwerpen, ontwikkelde het businessplan van de fietspunten bij Vosec, startte FIETSenWERK op als koepelorganisatie van fietsondernemingen en in 2010 werd hij door NMBS gevraagd om een nieuwe joint-venture op te richten rond fietsdelen. Als directeur van Blue-mobility startte hij met het Blue-bike fietsdeelsysteem en bouwde hij binnen de proeftuin Olympus zijn kennis uit op vlak van elektrische mobiliteit. Als expert duurzame mobiliteit zet hij zijn netwerk, expertise en analytische geest in om voor The New Drive nieuwe mobiliteits-projecten, -concepten en -processen vorm te geven en te begeleiden.

Bij The New Drive zal Sven zich vooral bezighouden met vernieuwende mobiliteitsprojecten.  Je kan hem contacteren via sven.huysmans@thenewdrive.be of op telnr. +32 (0) 484/11.17.03.

Linkedin: https://be.linkedin.com/in/svenhuysmans

Voor Netwerkorganisaties