Deelfietsexcursie: Nederlandse gemeenten op de fiets in Antwerpen

Toetsingskader voor deelfietsprojecten voor steden en bedrijven voorgesteld aan de Nederlandse markt.

Op 9 juni organiseerde The New Drive samen met APPM uit Nederland een deelfietsexcursie voor Nederlandse overheden naar Antwerpen (goed voor 3,7 miljoen deelfietsritten op een jaar). Samen met de stad Antwerpen, Blue-bike en Velo Antwerpen zijn we er op 1 dag in geslaagd om van Antwerpen de deelfietshoofdstad van de lage landen te maken.

Ook in Nederland is er steeds meer aandacht voor de deelfiets, al volgt er dikwijls snel een analyse en de conclusie dat de Nederlandse context toch wel anders is dan deze in de andere Europese landen. Dit klopt uiteraard, maar dat wil niet zeggen dat de deelfiets geen rol kan spelen in de mobiliteitsvisie van de stad. Bij APPM en The New Drive geloven we sterk dat er, ook in steden met een sterke fietscultuur, een rol ligt voor de deelfiets in combinatie met andere vervoersmodi. Binnen een visie van Park&Bike komt de deelfiets in zicht als last-mile oplossing, maar de deelfiets kan ook een instrument zijn om de fiets-stallingsproblematiek rond de stations aan te pakken. Elke fiets die stilstaat kost namelijk geld, een fiets die rijdt brengt geld op!

Vanuit deze analyse, het actieve netwerk en de inhoudelijk en operationele ervaringen van Sven Huysmans van The New Drive hebben we een boeiend programma voor Nederlandse beleidsmakers in elkaar gestoken. 15 deelnemers uit onder andere Amsterdam, Utrecht, Nijmegen, Maastricht en Zeeland staken de grens over om op 1 dag kennis te maken met de “ins-and-outs” van deelfietsen. Zowel Blue-bike als Velo-Antwerpen gunden hen een kijkje achter de schermen van hun werking en Schepen Koen Kennis nam hen mee in de beleidsafwegingen die de stad gemaakt heeft bij de opstart van Velo. Hij gaf ook aan dat deze op 5 jaar tijd sterk geëvolueerd zijn. De deelfiets is geëvolueerd tot een onmisbare schakel in de mobiliteitsaanpak van de stad.

De deelnemers aan de excursie hadden aan het einde van de dag zicht op de mogelijke beleidskeuzes die gemaakt kunnen worden, de uitdagingen op vlak van exploitatie van een deelfietssysteem, de mogelijke rollen van deelfietsen in de totale mobiliteitsvisie van een stad en de verschillende doelgroepen en hun aandachtspunten. Als uitsmijter hebben we ook de door The New Drive ontwikkelde “spin-methodiek” toegelicht waar we op een gestructureerde manier de verschillende “operationele knoppen” toelichtten waar je aan kan draaien om te zorgen dat je deelfietsproject aansluit bij het probleem dat je wil oplossen, je mobiliteitsvisie en de doelgroep(en) die je wil bereiken.

Tijdens de afsluitende drink bleek snel dat we de aanwezigen overtuigd hadden van het product deelfietsen en dat we effectief een verschil gemaakt hebben in hun visie op het product.

Geïnteresseerden in de mogelijke toepassingen van deelfietsen voor hun stad of bedrijf/bedrijventerrein kunnen verder contact opnemen met Sven Huysmans via sven.huysmans@thenewdrive.be.

Voor Netwerkorganisaties