EVORA: 3 maanden later

[mp_row]

[mp_span col=”12″]

Stand van zaken rond publieke laadpalen in België.

Evora afbeeldingIn december werd in Antwerpen het EVORA-project feestelijk afgesloten. Meer dan 30 Vlaamse bedrijven en overheidsorganisaties werkten samen aan een oplossing voor publieke laadpalen in Antwerpen, Hasselt, Leuven, Mechelen en Sint-Truiden. Resultaat: beleid en uitvoeringsplannen voor publieke laadpalen in de vijf Vlaamse steden en de Code Publiek Toegankelijk Laden, een leidraad voor uniformiteit, zekerheid en transparantie voor publiek toegankelijke laadpalen. Wat is er daarna gebeurd?

1. Uitrol van laadpunten in EVORA steden
Stad Antwerpen komt als eerste naar buiten met de uitvoering van het laadpuntenbeleid: de stad heeft medio maart de aanbesteding gestart voor de concessie van laadpalen in de publieke ruimte. Momenteel kunnen laadpuntexploitanten nog altijd indienen. Antwerpen volgt vooral de paal-volgt-wagen strategie, waardoor Antwerpenaren binnenkort laadpalen kunnen aanvragen. De stad verwijst in de aanbesteding ook naar de EVORA Code.

2. Vlaams beleid
Verschillende recepten die in EVORA zijn (door)ontwikkeld, waaronder de Code, het principe van paal-volgt-wagen en van de Ladder van Laden, zijn eind 2015 overgenomen in Vlaamse beleid. Vlaanderen wilt stapsgewijs 7.400 laadpunten (of 3.700 laadpalen) uitrollen tegen 2020. Indien de marktpartijen onvoldoende laadpalen geplaatst krijgen, vullen de netbeheerders Eandis en Infrax aan, door een uitrol van maximaal 2.500 laadpalen (wagen-volgt paal) en 1.200 laadpalen (paal-volgt-wagen). De wijze waarop wordt door de netbeheerders momenteel nog bekeken.

3. Vervolg in Brussels Gewest
The New Drive gebruikt de kennis en inzichten van EVORA in een studie voor BRUGEL. De Brusselse energieregulator laat de technische, organisatorische en financiële haalbaarheid van verschillende exploitatiemodellen voor publieke laadpunten door The New Drive, APPM en VUB onderzoeken. De conclusies en aanbevelingen worden opgenomen in het Brussels actieplan voor elektrische voertuigen, dat in het najaar gepubliceerd wordt.

4. E-mobility Cluster
EVORA heeft in een nieuw netwerk van bedrijven, overheden en kennisinstellingen rond publieke laadinfrastructuur geresulteerd. De bedrijven uit dit netwerk verkennen nu een actieve samenwerking, onder de naam E-mobility Cluster. De ambitie van de E-mobility Cluster is om België tot één van de Europese topregio’s rond elektrische mobiliteit te laten groeien. Net zoals bij EVORA is The New Drive initiatiefnemer van de E-mobility Cluster.

Voor meer informatie over de vervolgstappen van EVORA en de E-mobility Cluster kunt u Arthur Vijghen contacteren via arthur.vijghen@thenewdrive.be.

 

[/mp_span]

[/mp_row]

Voor Netwerkorganisaties