100% uitstootvrije bussen: ook in Vlaanderen?

Vanaf 2025 zijn alle nieuwe bussen in het openbaar vervoer in Nederland vrij van schadelijke uitlaatgassen. Het overgrote deel van de 5.000 bussen maakt op dit moment nog gebruik van verbrandingsmotoren.

Nederlands Staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) tekende op 15 april 2016 een overeenkomst met alle Nederlandse vervoerspartijen: het bestuursakkoord Zero Emissie. Hierin is afgesproken dat er snel meer bussen op elektriciteit en waterstof komen in het openbaar vervoer. Bussen stoten dan geen luchtvervuilende of klimaatbelastende emissies meer uit. Collega Mark van Kerkhof begeleidde het proces naar het Nederlandse bestuursakkoord.

De provincies Noord-Brabant en Limburg hebben het fundament gelegd voor deze overeenkomst, omdat busmaatschappijen uit deze twee provincies binnen een paar jaar al volledig elektrisch rijden. De landelijke afspraken met alle regio’s zijn vastgelegd tijdens de Amsterdamse transport- en milieutop waar staatssecretaris Dijksma de Europese milieuministers ontving. APPM’ers Mark van Kerkhof, Floris de Groot en Jeroen Veger hebben in opdracht van de ondertekenaars van het akkoord het bestuursakkoord opgesteld en het proces richting ondertekening vormgegeven. Parallel aan deze overeenkomst begeleidt APPM de ondertekening van de City Deal Zero Emissie Bussen, een overeenkomst waarin Nederlandse steden zich engageren om kennis te delen en samen te werken aan lokale aspecten van zero emissie bussen.

The New Drive gaat, samen met een aantal marktpartijen, aan de slag voor een vertaling naar de Vlaamse markt.
Voor meer informatie kan u contact opnemen met Mark van Kerkhof via mark.vankerkhof@thenewdrive.be.

Voor Netwerkorganisaties